Newsletter SÚ ČR 19-09-2023

19. 9. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- Zákon č. 278/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 274/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb. 

2. Tisková zpráva MPSV: Poslanci schválili novelu zákoníku práce. Upravuje pracovní režim home office a zavádí dovolenou pro „dohodáře“
Poslanecká sněmovna dne 12. září schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v podobě, v níž byla postoupena Senátu.
Poznámka: Novela zákoníku práce byla dne 19. 9. 2023 vyhlášena pod č. 281/2023 Sb. ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení této novely nabývá účinnosti 1. 10. 2023, ustanovení o dovolené nabývají účinnosti od 1. 1. 2024. 

3. Tisková zpráva MPSV: Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod, novela sjednotí i výplatní termíny důchodů
Poslankyně a poslanci dne 13. září schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů. Zásadním bodem novely je možnost elektronického podání žádosti o důchod, a to od 1. prosince tohoto roku. Další významnou změnou bude postupné zúžení okruhu výplatních termínů a od července 2025 přechod na výplaty v rámci kalendářního měsíce pro pojištěnce, kteří dostávají důchod od ČSSZ. Novela bude nyní předána k projednání Senátu. 

4. Tisková zpráva ČSSZ: První poradenský den k důchodům pro francouzsky hovořící klienty v Praze
Ve čtvrtek 12. října 2023 se v Praze uskuteční první poradenský den týkající se důchodového pojištění, na nějž srdečně zveme francouzsky hovořící klienty, kteří pracují nebo pracovali ve Francii a v České republice. Dotazy budou zodpovídat odborníci z České správy sociálního zabezpečení, zajištěno bude i tlumočení. 

5. Hospodářská komora ČR: Obíhat úřady musí data, nikoliv podnikatelé. Jednotné měsíční hlášení je první skvělý krok
Hospodářská komora oceňuje přístup ministerstva práce a sociálních věcí a resortu financí k digitalizaci podnikatelské agendy. Oba resorty spolu s Hospodářskou komorou a dalšími partnery ve druhé polovině příštího roku postupně spustí pilotní provoz projektu Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Ten by měl zajistit, aby státním institucím neposílali zaměstnavatelé stejné údaje vícekrát. 

6. Tisková zpráva MF ČR: Ministerstvo financí vás zve na Den otevřených dveří 28. září 2023
Budova Ministerstva financí se pošesté v historii v rámci Dne české státnosti 28. září 2023 otevírá veřejnosti. 

7. V Česku se objevily falešné exekuce. Další podvod, jak získat citlivé údaje i peníze lidí
Na českém trhu v minulých týdnech zesílil další typ podvodu, jak získat přístup k citlivým údajům. Na náhodně generovaná telefonní čísla byla zasílána SMS informující o neuhrazeném dluhu a vyzývající ke kontrole případné exekuce na velmi precizně připravených webových stránkách s platným certifikátem. Ty ale byly podvodné a jejich cílem bylo vylákat z netušících lidí pomocí bankovní identity či identity občana přístup k jejich účtům a dalším informacím. Vyplývá to z poznatků české společnosti Analytics Data Factory, která se zaměřuje na fraud management, tedy prevenci vzniku podvodů v reálném čase.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 19. 9. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 19. 9. 2023 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.

Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – ročník 2023

Zářijové číslo Metodických aktualit - MA č. 7/2023 se zaměřují na uplatňování paušálu v zákonu o daních z příjmů. Danou problematiku vysvětlují ve vztahu k OSVČ (paušální výdaje, paušální výdaj na dopravu, paušální režim a uplatnění paušální daně) a zaměstnancům (paušalizace cestovních náhrad, náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance, stravenkový paušál). Obsahují rovněž aktuální informaci z oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU, která souvisí s novou všeobecnou rámcovou dohodou týkající se osob vykonávajících obvyklou přeshraniční práci na dálku. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – ročník 2023

Účetnictví NO a obcí – ročník 2023

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2023.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

3. 10. – 4. 10. 2023   Praha
Základy DPH pro začátečníky (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)

5. 10. – 7. 10. 2023   Slapy
Neziskové organizace komplexně (lektor: Ing. Simona Pacáková)

11. 10. – 13. 10. 2023   Praha
Základy účetnictví – 3denní speciál (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

31. 10. 2023   Praha
Konference: Nový zákon o účetnictví z první ruky (společná konference KDP ČR a SÚ ČR)

13. – 15. 11. 2023   Mikulov, Hotel Galant ****
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2023 (2. ročník)


Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

5. 10. 2023
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)
9. 10. 2023
Chci být účetní, ale jak mám začít? (odpolední workshop – lektor: Ing. Simona Kropáčková)
10. 10. 2023
Mezinárodní zdanění (lektor: Ing. Jan Tecl)
10. 10. 2023
Účetnictví organizací veřejného sektoru – vlastní zdroje – ONLINE (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
16. 10. 2023
Zaměstnanecké benefity (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
17. 10. 2023
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech vč. řešení (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
17. 10. 2023
Plánování investic ÚSC v inflační době (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
18. 10. 2023
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
19. 10. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru III. – dotace a příspěvky (lektor: Ing. Simona Pacáková)
20. 10. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru IV. – další účetní specifika veřejného sektoru a finanční kontrola (lektor: Ing. Simona Pacáková)
24. 10. 2023
PAP – Metodika (lektor: Ing. Alena Kochová)
26. 10. 2023
Cestovní náhrady (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)
31. 10. 2023
Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy (lektor: Ing. Jan Tecl)
31. 10. 2023
PAP v příkladech pro pokročilé (lektor: Ing. Alena Kochová)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/