Vzdělávací seminář:
Československý daňový a účetní kongres 2023

Číslo semináře / VS: 912023

Přednáší kolektiv lektorů z řad českých a slovenských odborníků
Termín od pondělí 13. do středy 15. listopadu 2023
Začátek

13. listopadu 2023

Místo Hotel Galant ****, Mlýnská 739, 692 01 Mikulov

Program semináře

Ve dnech 13.–15. listopadu 2023 se už podruhé společně setkáme na unikátní československé akci, která se koná v malebném prostředí vinařské obce Mikulov. Tři dny budeme získávat nejnovější informace od pracovníků ministerstev a československých expertů z oblasti daňové a účetní problematiky.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva financí ČR a Ministerstva financí SR.

Cena

1. Prezenční účastník = Kč 9.990,- bez DPH = Kč 12.088,- s DPH

     Vstupenka zahrnuje: prezenční účast na kongresu + školící materiály + záznam z celého   kongresu na 30 dní + oběd, večeře, coffee break a občerstvení během přestávek + degustace vína v tradičních sklípcích s networkingem (cena vstupenky nezahrnuje ubytování)

2. Posluchač online přenosu = Kč 6.990,- bez DPH = Kč 8.458,- s DPH

      Vstupenka zahrnuje: online přenos z kongresu + školící materiály + záznam z celého   kongresu na 30 dní

 

Seznam přednášejících 

Ing. Daniela Klučková Ministerstvo financí SR, generální ředitelka sekce daňové a celní
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, Národohospodářskou fakultu, obor finance. Od skončení vysoké školy pracuje v oblasti daní, a to na různých pozicích jako státní zaměstnankyně. V roce 2002 stála u zrodu daňového úřadu pro vybrané daňové subjekty, který následně i 5 let vedla. Po roce 2007, kdy přešla na Ministerstvo financí SR, působila na pozici poradkyně státního tajemníka a následně v sekci daňové a celní, kde od roku 2014 působí jako její generální ředitelka. Během období slovenského předsednictví v Radě EU pracovala jako lídrka slovenského týmu pro oblast daní. V roce 2020 byla ministrem financí SR jmenována do pozice prezidentky Finanční správy SR do doby, než bude ukončeno výběrové řízení na pozici prezidenta.

Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička – Ministerstvo financí ČR, zástupce ředitele odboru 25 Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo – Ministerstvo financí SR, vedoucí oddělení DPH
Absolvent Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici. Od roku 2014 působí na Ministerstvu financí SR, kde v současnosti zastává pozici vedoucího oddělení DPH. Dříve několik let působil na různých pozicích na Finančním ředitelství SR. Je spoluautorem legislativních úprav a změn v oblasti nepřímých daní, se zvláštním zaměřením na zákon o dani z přidané hodnoty. Zastupuje Slovenskou republiku ve Výboru EU pro DPH, který se zabývá otázkami uplatňování práva EU v oblasti DPH. Má bohaté lektorské zkušenosti pro slovenské i zahraniční subjekty a je autorem řady odborných článků a publikací.

Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financí SR, vedoucí oddělení daně z příjmů
Je absolventem obchodní akademie a Fakulty hospodářské informatiky EU v Bratislavě, studijní obor operační výzkum a ekonometrie. Svou profesionální kariéru začal jako daňový kontrolor se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Postupně působil jako ekonom ve strojírenské a stavební společnosti a také se věnoval účetnictví v mezinárodní poradenské společnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR. Své profesionální působení zaměřoval na legislativu daně z příjmů právnických osob, speciálně na podporu výzkumu a vývoje a tvorbu tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. V současnosti působí jako vedoucí Oddělení daně z příjmů MF SR. Ve své odborné praxi se také věnuje publikační a přednáškové činnosti.

Ing. Tomáš Goláň – Předseda Ústavně-právního výboru Senátu ČR
Ing. Tomáš Goláň se v roce 1993 stal jedním z nejmladších daňových poradců v ČR a členem Komory daňových poradců ČR. V roce 2006 založil obchodní společnost TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář, s. r. o., ve které poskytuje profesionální komplexní služby nejen v oblasti daňového poradenství. Sám se specializuje na všechny druhy daní, účetnictví a zpracování všech druhů přiznání včetně správy daní. Za svou profesní aktivitu byl v roce 2019 v anketě Daňař roku zvolen odbornou veřejností daňovou osobností roku. Od roku 2018 je senátorem Parlamentu České republiky a od roku 2020 zastává funkci předsedy Ústavně-právního výboru Senátu ČR.

Ing. Mária Makrovská, CA, DipIFR – Ředitelka odboru pro legislativu a metodiku účetnictví v SR, sekce daňová a celní

JUDr. Toško Beran – Ředitel odboru legislativy finanční správy a správy daní, sekce daňová a celní
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislava a na Trnavské univerzitě v Trnavě úspěšně obhájil rigorózní práci na téma „Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku“. Po škole začal pracovat na Mini. působení na ministerstvu se věnoval několika odborným agendám v daňové a celní oblasti.Od roku 2013 vede odbor legislativy finanční správy a správy daní.Na mezinárodní úrovni zastupuje Slovenskou republiku na pracovních skupinách Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. předsedal pracovní skupině pro daňové otázky, na které byla zfinalizována směrnice o interinstitucionálním zpřístupňování informací, aktivně přednáší a účastní se různých odborných akcí na téma správa daní a používání registračních pokladen.

Ing. Jan Tecl, Ph.D. – Daňový poradce a partner EKP Advisory, s.r.o., člen sekce DPH a mezinárodního zdanění v KDP ČR, zkušený lektor
Jan Tecl je důležitou součástí týmu EKP Advisory. Je členem sekce DPH a sekce mezinárodního zdanění v Komoře daňových poradců v ČR . Hlavní specializací je zejména daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob spolu s mezinárodním zdaněním a podnikovými kombinacemi. Soustředí se také na oblast real-estate a související problematiku. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a již v průběhu studia splnil Jan Tecl certifikaci daňového poradce. Na univerzitě působí i nadále a vyučuje na Fakultě financí a účetnictví. V rámci studia PhD se soustředil zejména na zdanění a veřejné finance. Jan Tecl Vám pomůže se zpracováním mnoha typů daňových přiznání, jako například k DPH či dani z příjmů, a zaměřuje se také na mezinárodní zdanění nebo daňové dopady přeměn obchodních společností. Jan Tecl se dále specializuje na daňové kontroly a spory a zastoupí vás tak při jednání se správcem daně. Díky více než 10 letům praxe poskytuje dále odborná vyjádření v oblasti daní a účetnictví. Kromě dlouhodobější spolupráce se na Jana Tecla můžete také obrátit pro ad hoc poradenství. Ve své praxi pomáhal s mnoha podnikovými kombinacemi, při kterých bylo nutné také pomoci s účetním poradenstvím u některých kroků, poskytoval poradenství skupině cca. 20 nemovitostních společností se zahraničním prvkem nebo nastavoval daně a reporting u start-upů. Jan Tecl hovoří plynně anglicky.

Ing. Alica Orda Oravcová – Partnerka společnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyně
V současnosti je partnerkou GT&C Slovakia, k. s., jedné z nejvýznamnějších společností zastupujících subjekty před daňovými kontrolami v SR. Je také daňovou poradkyní a aktivní členkou Slovenské komory daňových poradců. Je členkou metodicko-legislativních komisí pro DPH, daň z příjmů i správu daní. Je členkou několika pracovních skupin vytvořených na Ministerstvu financí SR a Finančním ředitelství SR. Je prezidentkou Daňového fóra Slovenska a vede odborné semináře na Slovensku i v zahraničí. Je vedoucí redakční rady odborného měsíčníku DPH v praxi a zároveň spoluautorkou knihy DPH v příkladech.

Ing. Igor Pantůček – Daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zkušený lektor
Předtím působil na Finančním ředitelství v Brně, nyní jako partner BDO Czech Republic, s. r. o. Je specialistou na DPH.

Ing. Vladimír Ozimý – Daňový poradce, člen Slovenské komory daňových poradců
Aktivně přispívá do odborných časopisů Daňový a účetní poradce podnikatele (DÚPP), Daně a Účetnictví (DaÚ) a Daňový speciál. Své blogy a příspěvky z oblasti daní publikuje na několika odborných portálech. Kromě lektorské činnosti denně v rámci daňové pohotovosti poradí několika desítkám našich zákazníků.

Ing. Jana Rusmanová – Odvolací finanční ředitelství ČR, ředitelka sekce nepřímých daní

Ing. Zdeněk Urban – Daňový poradce, auditor, předseda sekce účetnictví Komory daňových poradců ČR, zástupce Komory daňových poradců ČR v Národní účetní rad, soudní znalec

 

Program

Probírány budou aktuální problémy, letošní legislativa, stejně jako očekávané změny v oblasti daní a účetnictví na rok 2024. Na sestavení programu usilovně pracujeme. Aby byl pro vás obsah přednášek aktuální a maximálně užitečný, budeme je zveřejňovat podle vývoje legislativy na Slovensku i v Česku.

Mgr. Michaela Pastorková Závodná - moderátorka kongresu

 

13. 11. 2023 1. den kongresu
9.30 - 10.30 hod. Registrace účastníků s občerstvením
10.30 - 10.40 hod. Oficiální otevření kongresu Ministerstvem financí ČR
  Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička - zástupce ředitele odboru 25 Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
10.40 - 10.50 hod. Oficiální otevření kongresu Ministerstvem financí SR
  Ing. Daniela Klučková - generální ředitelka daňové a celní sekce
  1. blok = Legislativní změny v oblasti daní a účetnictví v roce 2024 v ČR a SR
  Téma č. 1 - Legislativní změny v DPH
10.50 - 11.20 hod. Ministerstvo financí ČR
  Ing. Jana Rusmanová – Odvolací finanční ředitelství ČR, ředitelka sekce nepřímých daní
11.20 - 11.50 hod. Ministerstvo financí SR
  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo – vedoucí oddělení DPH
11.50 - 13.00 hod. Oběd
  Téma č. 2 - Legislativní změny v daních z příjmů
13.00 - 13.30 hod. Ministerstvo financí ČR
  Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička - zástupce ředitele odboru 25 Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
13.30 - 14.00 hod. Ministerstvo financí SR
  Ing. Peter Horniaček – vedoucí oddělení daně z příjmů
14.00 - 14.20 hod. Přestávka s občerstvením
  Téma č. 3 - Legislativní změny v zákoně o účetnictví
14.20 - 14.50 hod. Komora daňových poradců ČR
  Ing. Zdeněk Urban – předseda sekce účetnictví Komory daňových poradců ČR
14.50 - 15.20 hod. Ministerstvo financí SR
  Ing. Mária Makrovská, CA, DipIFR – ředitelka odboru pro legislativu a metodiku účetnictví v SR, sekce daňová a celní
15.20 - 15.40 hod. Přestávka s občerstvením
  Téma č. 4 - Daňový pořádek
15.40 - 16.00 hod. Senátor ČR
  Ing. Tomáš Goláň – předseda Ústavně-právního výboru Senátu ČR
16.00 - 16.20 hod. Ministerstvo financí SR
  JUDr. Toško Beran – ředitel odboru legislativy finanční správy a správy daní, sekce daňová a celní
16.20 - 16.30 hod. Technická přestávka
16.30 - 17.00 hod. Panelová diskuse
19.00 hod. Večeře a degustace vína s networkingem v tradičních sklípcích
   
14.11.2023 2. den kongresu
  2. blok = Odečtení a vrácení DPH při přeshraničním podnikání v ČR versus SR
  - Možnost odečtení DPH zahraniční osobou prostřednictví DPH přiznání
  - Možnosti vrácení DPH na základě žádosti o vrácení DPH (doporučení, zkušenosti, nejčastější chyby)
  - Komunikace a zastupování zahraničního plátce se správcem daně
9.00 - 9.30 hod. Ing. Alica Orda Oravcová – partnerka společnosti GT&C Slovakia a renomovaná daňová poradkyně
9.30 - 10.00 hod. Ing. Igor Pantůček – daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zkušený lektor
10.00 - 10.50 hod. Panelová diskuse - Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Igor Pantůček, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jan Tecl, Ph.D.
10.50 - 11.10 hod. Přestávka s občerstvením
  3. blok = Přeshraniční zaměstnávání v ČR versus SR - registrační povinnosti, zřízení stálé provozovny, odvodové a daňové povinnosti
  - Zaměstnání zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem, vysílání zaměstnance na pracovní cestu z pohledu české a slovenské legislativy
  - Povinnosti v oblasti registrace zaměstnavatele pro účely daní a odvodů
  - Zřízení stálé provozovny a digitálních platforem
  - Odvodové a daňové povinnosti
  - Doporučení a nejčastější chyby
11.10 - 11.40 hod. Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradce, člen Slovenské komory daňových poradců
11.40 - 12.10 hod. Ing. Jan Tecl, Ph.D. – daňový poradce a partner EKP Advisory, s.r.o., člen sekce DPH a mezinárodního zdanění v KDP ČR, zkušený lektor
12.10 - 13.00 hod. Panelová diskuse - Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Igor Pantůček, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jan Tecl, Ph.D.
13.00 - 14.00 hod. Oběd
  4. blok = Přeshraniční zprostředkování obchodu, agentská stálá provozovna a digitálvní platformy v ČR versus SR
  - Přeshraniční zprostředkování obchodu z pohledu možného vzniku stálé provozovny v ČR a SR
  - Vznik tzv. agentské stálé provozovny a digitálních platforem
  - Nastavení procesů a související daňové a ohlašovací povinnosti na straně poskytovatele i příjemce plnění
  - Je nutné odvádět srážkovou daň při plnění poskytovaných stálou provozovnou?
14.00 - 14.30 hod. Ing. Alica Orda Oravcová – partnerka společnosti GT&C Slovakia a renomovaná daňová poradkyně
14.30 - 15.00 hod. Ing. Igor Pantůček – daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zkušený lektor
15.00 - 15.15 hod. Ing. Martin Plachý – daňový poradce, auditor, finanční analytik, spoluautor manažerského reportingu REKAP aneb jak na účetní a daňovou kancelář v 21. století
15.15 - 16.05 hod. Panelová diskuse - Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Igor Pantůček, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jan Tecl, Ph.D.
19.00 hod. Společná večeře
20.00 hod. Dobrovolný přátelský networking s panem Plachým na téma digitalizace účetních služeb
Kam se ubírá účetní služba a jak by měla fungovat moderní účetní kancelář? Povíme si a ukážeme na příkladech.
   
15.11.2023 3. den kongresu
  5. blok = Podnikání v Česku a Slovensku z pohledu daní - případové studie z paxe zahraničních osob
  - Případové studie vybraných obchodních případů z pohledu DPH a daně z příjmů české a slovenské legislativy
  - Stavební práce, smlouvy o dílo, montážní služby, ale také služby poskytované přes internet a další
  - Smlouvy o dílo a práce vázané k nemovitosti ČR nebo SR
  - Poskytování služeb, kdy je poskytována na úzení jiného státu a co je třeba sledovat, aby byly splněny podmínky pro vznik stálé provozovny, resp. registrace zahraniční osoby v ČR nebo SR
  - Služby a zboží poskytované přes internet, co s tím a kdy je třeba řešit zahraničí, je-li zboží nebo služba dodávána na území ČR nebo SR zahraniční osobou
  - Diskuse - otázky účastníků konference
9.00 - 9.30 hod. Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradce, člen Slovenské komory daňových poradců
9.30 - 10.00 hod. Ing. Igor Pantůček – daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zkušený lektor
10.00 - 10.50 hod. Panelová diskuse - Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Igor Pantůček, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jan Tecl, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban
10.50 - 11.10 hod. Přestávka s občerstvením
11.10 - 12.00 hod. Pokračování panelové diskuse - Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Igor Pantůček, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jan Tecl, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban
12.00 hod. Ukončení kongresu
12.15 hod. Oběd
   
  Společnosti Svaz účetních ČR a  Poradce podnikatele, spol. s r. o., si vyhrazují právo na změnu programu.

 

Ubytování: Upozorňujeme, že v ceně vstupenky není zahrnuté ubytování. Účastníci kongresu si mohou rezervovat ubytování v Hotel Galant Mikulov**** s 15 % slevou. Ubytování zahrnuje snídaní formou bufetu a poplatek za parkování.

Jednolůžkový pokoj = Kč 1.740,-

Dvoulůžkový pokoj = Kč 2.080,-

Rezervace ubytování: Ubytování v termínu od 13. – 15. 11. 2023 je možné rezervovat na e-mailové adrese: mikulov@galant.cz nebo přímo na stránce hotelu. Při rezervaci ubytování prostřednictvím e-mailu uveďte, že ubytování objednáváte v rámci účasti na kongresu od společnosti Poradce podnikatele a též slevový promo kód: DAU23. Při rezervaci ubytování přes webovou stránku hotelu vložte slevový promo kód: DAU23.

 

Do poznámky v objednávce prosíme o upřesnění, zda máte zájem o prezenční účast nebo se kongresu chcete účastnit prostřednictvím online přenosu. Konečnou cenu kongresu budeme fakturovat dle informace v poznámce. Děkujeme.

 

 

ORGANIZÁTOŘI

                              

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

PARTNEŘI

              

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

                                       

                                       

Pro členy SÚ
10 880 Kč
s DPH
Pro ostatní
10 880 Kč
s DPH