Legislativní novinky – cestovní náhrady

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 132, ze dne 26. listopadu 2019, byla publikována pod č. 310/2019 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění vyhlášky č. 310/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 161, ze dne 28. prosince 2018, byla publikována pod č. 333/2018 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Úplné znění vyhlášky č. 333/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 129, ze dne 9. listopadu 2018, byla publikována pod č. 254/2018 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Úplné znění vyhlášky č. 254/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 167, ze dne 22. prosince 2017, byla publikována pod č. 463/2017 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 463/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 142, ze dne 30. listopadu 2017, byla publikována pod č. 401/2017 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 401/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.