Legislativní novinky – cestovní náhrady

Sbírka zákonů

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 179, ze dne 23. prosince 2016, byla publikována pod č. 440/2016 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění vyhlášky č. 440/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 146, ze dne 11. listopadu 2016, byla publikována pod č. 366/2016 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění vyhlášky č. 366/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.