Legislativní novinky – cestovní náhrady

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 167, ze dne 18. října 2021, byla publikována vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Novela nabývá účinnosti dnem 19. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 240, ze dne 31. prosince 2020, byla publikována pod č. 589/2020 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 209, ze dne 9. prosince 2020, byla publikována pod č. 510/2020 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 150, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 358/2019 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 132, ze dne 26. listopadu 2019, byla publikována pod č. 310/2019 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.