Legislativní novinky – cestovní náhrady

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 186, ze dne 27. prosince 2023, byla publikována pod č. 398/2023 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 158, ze dne 24. listopadu 2023, byla publikována pod č. 341/2023 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 93, ze dne 23. června 2023, byla publikována vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 47, ze dne 31. března 2023, byla publikována vyhláška č. 85/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 209, ze dne 30. prosince 2022, byla publikována pod č. 467/2022 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 181, ze dne 14. prosince 2022, byla publikována pod č. 401/2022 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.