Legislativní novinky – cestovní náhrady

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 150, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 358/2019 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění vyhlášky č. 358/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 132, ze dne 26. listopadu 2019, byla publikována pod č. 310/2019 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění vyhlášky č. 310/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.