Legislativní novinky – daně z příjmů

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 155 ze dne 25. září 2020 byla publikována pod č. 386/2020 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 137 ze dne 14. srpna 2020 byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti (až na výjimky) dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 134 ze dne 6. srpna 2020 byla publikována pod č. 331/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 7. 8. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115 ze dne 30. června 2020 byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115 ze dne 30. června 2020 byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 97 ze dne 2. června 2020 byla publikována pod č. 262/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 3. 6. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 85 ze dne 7. května 2020 byla publikována pod č. 234/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 8. 5. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 59 ze dne 14. dubna 2020 byl publikován zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 152 ze dne 31. prosince 2019 byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb. ve znění zákona č. 364/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 152 ze dne 31. prosince 2019 byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 364/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 128 ze dne 20. listopadu 2019 byl publikován pod č. 303/2019 Sb. Nález Ústavního soudu, změna nabývá účinnosti dnem 20. 11. 2019.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění Nálezu ÚS č. 303/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 53 ze dne 16. května 2019 byla publikována pod č. 125/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 125/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 37 ze dne 27. března 2019 byla publikována pod č. 80/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019 (až na výjimky uvedené v Čl. XIX novely).
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 80/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 13 ze dne 7. února 2019 byla publikována pod č. 32/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 32/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 ze dne 10. 6. 2020 bylo publikováno pod č.j. 15195/2020/3901-4 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2020 ze dne 5. 5. 2020 byly publikovány:
- POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
- Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. 4. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-24256/2016/15-57 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. MF-31039/2019/3901-3 Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2020 ze dne 16. 1. 2020 byl publikován pokyn GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2019 ze dne 31. 5. 2019 byl publikován pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny. Pokyn nahrazuje pokyn č. D-332. Samostatnou přílohu tohoto Finančního zpravodaje tvoří Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (červenec 2017).
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2019 ze dne 18. 1. 2019 byl publikován pokyn GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018. Pokyn ruší pokyn GFŘ-D-39.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2019 ze dne 14. 1. 2019 byl publikován pokyn GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Červen 2020:

Dne 30. 6. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k protikrizovému balíčku MF" (viz zákon č. 299/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020).

Květen 2020:

Dne 27. 5. 2020 bylo na internetových stránkách Finanční správy zveřejněno "Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu".

Dne 14. 5. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna "Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19".

Únor 2020:

Dne 12. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů, č. j.: 7732/20/7100-40110-013213".

Prosinec 2019:

Dne 18. 12. 2019 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn "Metodický pokyn k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny".
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Červen 2019:

Dne 27. 6. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákona o daních z příjmů“)".

Dne 24. 6. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Duben 2019:

Dne 1. 4. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o daních z příjmů".

Únor 2019:

Dne 25. 2. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.