Legislativní novinky – daně z příjmů

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 152 ze dne 31. prosince 2019 byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb. ve znění zákona č. 364/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 152 ze dne 31. prosince 2019 byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 364/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 128 ze dne 20. listopadu 2019 byl publikován pod č. 303/2019 Sb. Nález Ústavního soudu, změna nabývá účinnosti dnem 20. 11. 2019.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění Nálezu ÚS č. 303/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 53 ze dne 16. května 2019 byla publikována pod č. 125/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 125/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 37 ze dne 27. března 2019 byla publikována pod č. 80/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019 (až na výjimky uvedené v Čl. XIX novely).
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 80/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 13 ze dne 7. února 2019 byla publikována pod č. 32/2019 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 32/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 153 ze dne 20. prosince 2018 byla publikována pod č. 306/2018 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 306/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 88 ze dne 17. srpna 2018 byla publikována pod č. 174/2018 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 174/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 47 ze dne 31. května 2018 byla publikována pod č. 92/2018 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 31. 5. 2018.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 92/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. MF-31039/2019/3901-3 Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů.
Jejich úplné znění naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2020 ze dne 16. 1. 2020 byl publikován pokyn GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2019 ze dne 31. 5. 2019 byl publikován pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny. Pokyn nahrazuje pokyn č. D-332. Samostatnou přílohu tohoto Finančního zpravodaje tvoří Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (červenec 2017).
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2019 ze dne 18. 1. 2019 byl publikován pokyn GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018. Pokyn ruší pokyn GFŘ-D-39.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2019 ze dne 14. 1. 2019 byl publikován pokyn GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2018 ze dne 9. 11. 2018 byl publikován pokyn GFŘ D–32 Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2018 ze dne 20. 2. 2018 bylo publikováno Sdělení MF k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Únor 2020:

Dne 12. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů, č. j.: 7732/20/7100-40110-013213".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Prosinec 2019:

Dne 18. 12. 2019 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn "Metodický pokyn k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny".
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Červen 2019:

Dne 27. 6. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákona o daních z příjmů“)".

Dne 24. 6. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Duben 2019:

Dne 1. 4. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o daních z příjmů".

Únor 2019:

Dne 25. 2. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Leden 2018:

Dne 4. 1. 2018 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn Pokyn GFŘ-D-36 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.