Legislativní novinky – daně z příjmů

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR bylo dne 14. května 2024 publikováno pod č. 115/2024 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí  o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR byla dne 2. února 2024 publikována pod č. 18/2024 Sb. novela nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů, která nabývá účinnosti dnem 3. 2. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 204 ze dne 29. prosince 2023 byla publikována pod č. 462/2023 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 181 ze dne 22. prosince 2023 byla publikována pod č. 385/2023 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024 (až na stanovené výjimky).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikován zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tímto zákonem se s účinností od 1. 1. 2024 zrušuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky v částce 24 ze dne 29. září 2023 bylo publikováno pod č. 36/2023 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134 ze dne 22. září 2023 byla publikována pod č. 285/2023 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 23. 9. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 132 ze dne 19. září 2023 byla publikována pod č. 281/2023 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 90 ze dne 23. června 2023 byla publikován zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 60 ze dne 26. dubna 2023 byla publikována pod č. 112/2023 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 20 ze dne 10. února 2023 bylo publikováno pod č. 36/2023 Sb. nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů, která nabývá účinnosti dnem 11. 2. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 23. prosince 2022 byla publikována pod č. 432/2022 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 167 ze dne 2. prosince 2022 byla publikována pod č. 366/2022 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2024 ze dne 14. 5. 2024 bylo publikováno pod č.j.: MF-10296/2024/15-4 Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2024 ze dne 19. 1. 2024 byla publikována pod č.j.: 1714/24/7100-20113-110343 Informace GFŘ k vydání překladu aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022 a jako jeho samostatná příloha "Překlad aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022".

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2024 ze dne 5. 1. 2024 byl publikován pod č.j.: 77/24/7100-10111-010440 pokyn č. GFŘ-D-63 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2023 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023.

Ve Finančním zpravodaji č. 15/2023 ze dne 14. 12. 2023 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-150 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Ve Finančním zpravodaji č. 14/2023 ze dne 6. 12. 2023 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-148 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu  zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2023 ze dne 29. 9. 2023 bylo publikováno pod č.j.: MF-28835/2023/15-1 Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2023 ze dne 17. 5. 2023 bylo publikováno pod č.j.: MF-13784/2020/15-7 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015).

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2023 ze dne 23. 3. 2023 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-147 Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2023 ze dne 24. 2. 2023 byly publikovány:
Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2023 ze dne 5. 1. 2023 byl publikován pod č.j.: 174/23/7100-10111-010440 pokyn č. GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.

Ve Finančním zpravodaji č. 19/2022 ze dne 29. 12. 2022 byl publikován pod č.j.: 75325/22/7100-10111-702407 pokyn č . GFŘ–D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti 1. 1. 2023 a lze ho poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2023. Tento pokyn z hlediska použití nahrazuje pokyn GFŘ D-22.

Ministerstvo financí ČR:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví - materiál VeKLEP (31. 5. 2024)

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Spojenými arabskými emiráty (21. 5. 2024)

Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024 (17. 5. 2024)

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1. 1. 2024 (31. 1. 2024)

Otázky a odpovědi k novele zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Květen 2024:

Dne 3. května 2024 zveřejnila Finanční správa ČR "Sdělení k aktualizaci materiálu Zatřídění vybraných činností podle CZ-NACE" (zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků).

Duben 2024:

Dne 30. dubna 2024 zveřejnilo GFŘ informaci "Přerušení provádění článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskem" (č.j.: 28508/24/7100-20113-800219).

Březen 2024:

Dne 8. března 2024 zveřejnilo GFŘ "Upozornění k režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů dle právní úpravy § 23i a § 23j zákona o daních z příjmů".

Únor 2024:

Dne 20. února 2024 zveřejnilo GFŘ materiál zpracovaný Ministerstvem financí "Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku s vyznačením změn".

Dne 1. února 2024 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu".

Leden 2024:

Dne 26. ledna 2024 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků".

Prosinec 2023:

Dne 22. prosince 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Metodickou informaci k zaměstnaneckým benefitům od 1. ledna 2024".

Dne 7. prosince 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen".

Červenec 2023:

Dne 24. července 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje".

Květen 2023:

Dne 3. května 2023 zveřejnila Finanční správa ČR:
- "Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů",
- "Informace veřejnosti k postupu správce daně ve věci odstraňování vad podání a vyměření daně v souvislosti se zřízením datových schránek ze zákona v prvním čtvrtletí roku 2023". 

Březen 2023:

Dne 10. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR:
Dotazy a odpovědi k aplikaci daně z neočekávaných zisků,
Odpovědi ČSÚ na dotazy GFŘ k zatřídění konkrétních činností podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.

Dne 3. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 10352/23/7100-30118-012884.

Únor 2023:

Dne 21. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky".

Dne 17. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění k tiskopisům 2022" - Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Dne 16. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 6675/23/7100-30118-012884.

Dne 7. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění k tiskopisům 2023" - Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Prosinec 2022:

Dne 20. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR následující informace:
"Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023"
- "Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022"
- "Energetická krize ve vztahu k převodním cenám"

Dne 5. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023".

Říjen 2022:

Dne 11. října 2022 zveřejnila Finanční správa ČR následující informace:

- "Změny v placení paušální daně na rok 2023"
- "Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023"
- "Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový nepovinný tiskopis Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby – tiskopis 25 5259 – vzor č. 1"
- "Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023".