Legislativní novinky – daně z příjmů

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 226 ze dne 23. prosince 2021 byl publikován zákon č. 519/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který nabývá účinnosti dnem 24. 12. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů , která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 155 ze dne 30. září 2021 byla publikována pod č. 353/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 146 ze dne 13. září 2021 byla publikována pod č. 335/2021 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů , která nabývá účinnosti dnem 14. 9. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 143 ze dne 8. září 2021 byla publikována pod č. 329/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 143 ze dne 8. září 2021 byla publikována pod č. 324/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 126 ze dne 30. července 2021 byla publikována pod č. 286/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 125 ze dne 27. července 2021 byla publikována pod č. 285/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 28. 7. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 96 ze dne 17. červa 2021 bylo publikován pod č. 232/2021 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 60 ze dne 31. března 2021 bylo publikováno nařízení vlády č. 154/2021 Sb. ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021, které nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 36, ze dne 1. března 2021, byla publikována pod č. 88/2021 Sb. novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 16. 3. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 38 ze dne 26. února 2021 byl publikován zákon č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021, který nabývá účinnosti dnem 27. 2. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 34 ze dne 23. února 2021 byla publikována pod č. 82/2021 Sb. novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (zákon č. 461/2020 Sb., ve znění zákona č. 584/2020 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 24. 2. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 17, ze dne 3. února 2021, byla publikována pod č. 39/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 4. 2. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246, ze dne 31. prosince 2020, byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 240, ze dne 31. prosince 2020, byla publikována pod č. 588/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 240 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 584/2020 Sb. novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (zákon č. 461/2020 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 223, ze dne 23. prosince 2020, byla publikována pod č. 543/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 223, ze dne 23. prosince 2020, byla publikována pod č. 543/2020 Sb. novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 221, ze dne 18. prosince 2020, byla publikována pod č. 540/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 217 ze dne 17. prosince 2020 byla publikována vyhláška č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 189 ze dne 13. listopadu 2020 byl publikován zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který nabývá účinnosti dnem 14. 11. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 181, ze dne 2. listopadu 2020, byla publikována pod č. 450/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 3. 11. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 155 ze dne 25. září 2020 byla publikována pod č. 386/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 137 ze dne 14. srpna 2020 byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti (až na výjimky) dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134 ze dne 6. srpna 2020 byla publikována pod č. 331/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 7. 8. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115 ze dne 30. června 2020 byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115 ze dne 30. června 2020 byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 97 ze dne 2. června 2020 byla publikována pod č. 262/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 3. 6. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 85 ze dne 7. května 2020 byla publikována pod č. 234/2020 Sb. novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela nabývá účinnosti dnem 8. 5. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 59 ze dne 14. dubna 2020 byl publikován zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2020.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2022 ze dne 6. 1. 2022 byl publikován pokyn GFŘ-D-54 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021.

Ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 ze dne 29. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 20402/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (živelní pohroma - tornádo).

Ve Finančním zpravodaji č. 22/2021 ze dne 24. 5. 2021 bylo publikováno:
- pod č.j. : MF-5860/2017/15-131 Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Ve Finančním zpravodaji č. 20/2021 ze dne 27. 4. 2021 bylo publikováno pod č.j. 10575/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2).

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 7413/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2021 ze dne 12. 1. 2021 bylo publikováno pod č.j. 868/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2021 ze dne 8. 1. 2021 byl publikován pokyn GFŘ-D-49 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020.

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 ze dne 26. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 28921/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 ze dne 14. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 27709/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 ze dne 10. 6. 2020 bylo publikováno pod č.j. 15195/2020/3901-4 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2020 ze dne 5. 5. 2020 byly publikovány:
- POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
- Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. 4. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-24256/2016/15-57 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. MF-31039/2019/3901-3 Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2020 ze dne 16. 1. 2020 byl publikován pokyn GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2019 ze dne 31. 5. 2019 byl publikován pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny. Pokyn nahrazuje pokyn č. D-332. Samostatnou přílohu tohoto Finančního zpravodaje tvoří Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (červenec 2017).

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Březen 2022:

Dne 31. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)" č. j. 18809/22/7100-40050-205680.

Dne 23. března 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem".

Únor 2022:

Dne 1. února 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony" týkající se zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky (§ 21b zákona o účetnictví).

Leden 2022:

Dne 21. ledna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci pro plátce daně ze závislé činnosti k postupu při vyplňování Přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 01. 12. 2021".

Prosinec 2021:

Dne 23. prosince 2021 Finanční správa ČR zveřejnila žádost a aplikaci ke kompenzačnímu bonusu.

Dne 13. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění".

Dne 10. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR tiskovou zprávu Změny v placení paušální daně na rok 2022.

Dne 6. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR tiskovou zprávu Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“.

Říjen 2021:

Dne 22. října 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na nové tiskopisy za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022".

Dne 21. října 2021 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Změna částky paušální daně a paušálních záloh pro zdaňovací období roku 2022".

Červenec 2021:

Dne 30. 7. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě".

Duben 2021:

Dne 14. 4. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Sdělení k pracovní povinnosti lékařů a zdravotnických pracovníků po dobu trvání nouzového stavu".

Březen 2021:

Dne 31. 3. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny" (č.j. 18185/21/7100-40113-110343) včetně přílohy "Překlad Pokynu OECD k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny".

Dne 4. 3. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu".

Únor 2021:

Dne 5. 2. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru)".

Leden 2021:

Dne 28. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb".

Dne 28. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Sdělení pro plátce daně v souvislosti s prominutím daně z příjmů z peněžních náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů dle krizového zákona".

Dne 21. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus".

Dne 21. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru".

Dne 14. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020".

Prosinec 2020:

Dne 18. 12. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021" (č. j.: 79043/20/7100-40113-800219).

Dne 1. 12. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu, č. j.: 66358/20/7100-40110-207203". Finanční správa na základě nejnovějších rozsudků Nejvyššího správního soudu přizpůsobuje svou správní praxi při určení lhůty pro stanovení daně dle § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů a posuzování běhu prekluzivní lhůty a změny jejího běhu.

Listopad 2020:

Dne 6. 11. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci ke změně výše limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti".

Říjen 2020:

Dne 26. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020".

Dne 15. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 14. 10. 2020".

Červen 2020:

Dne 30. 6. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k protikrizovému balíčku MF" (viz zákon č. 299/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020).

Květen 2020:

Dne 27. 5. 2020 bylo na internetových stránkách Finanční správy zveřejněno "Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu".

Dne 14. 5. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna "Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19".

Únor 2020:

Dne 12. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů, č. j.: 7732/20/7100-40110-013213".