Legislativní novinky – daně z příjmů

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 88 ze dne 17. srpna 2018 byla publikována pod č. 174/2018 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 174/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 47 ze dne 31. května 2018 byla publikována pod č. 92/2018 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 31. 5. 2018.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 92/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 103 ze dne 15. září 2017 byla publikována pod č. 293/2017 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 293/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 89 ze dne 18. srpna 2017 byla publikována pod č. 254/2017 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 254/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 89 ze dne 18. srpna 2017 byla publikována pod č. 246/2017 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 18. 8. 2017.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 246/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 82 ze dne 31. července 2017 byla publikována pod č. 225/2017 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 72 ze dne 12. července 2017 byla publikována pod č. 200/2017 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 200/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 61 ze dne 16. června 2017 byla publikována pod č. 170/2017 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb., která v souladu s § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. a zákona č. 593/1992 Sb. ve znění zákona č. 170/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 183 ze dne 29. prosince 2016 byla publikována pod č. 454/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 454/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 126 ze dne 3. října 2016 byla publikována pod č. 321/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2016.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 321/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 105 ze dne 29. srpna 2016 byl publikován pod č. 271/2016 Sb. nález ÚS ČR, který ruší s účinností od 29.8.2016 ustanovení §4 odst. 3 zákona o daních z příjmů.
Úplné znění nálezu ÚS ČR č. 271/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 71 ze dne 15. června 2016 byla publikována pod č. 188/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 188/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 58 ze dne 17. května 2016 byla publikována pod č. 148/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2016.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 148/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 49 ze dne 25. dubna 2016 byla publikována pod č. 125/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 125/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 43 ze dne 13. dubna 2016 byla publikována pod č. 113/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2016.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 113/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 41 ze dne 6. dubna 2016, byla publikována pod č. 105/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 6. 4. 2016.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 105/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 17 ze dne 5. února 2016 byla publikována pod č. 47/2016 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 47/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 161 ze dne 28. prosince 2015 byla publikována pod č. 377/2015 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 – s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 377/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci (z důvodu dvojí účinnosti rozděleno do dvou úplných znění).

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 160 ze dne 28. prosince 2015 byla publikována pod č. 375/2015 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 375/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 92, ze dne 10. září 2015 byla publikována pod č. 221/2015 Sb. novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016. Zákon č. 221/2015 Sb. zároveň novelizoval s účinností od 1. 1. 2016 zákon o rezervách (zákon č. 593/1992 Sb.).
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 221/2015 Sb. a úplné znění zákona č. 593/1992 Sb. ve znění č. 221/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Novinkám v oblasti daní z příjmů pro rok 2016 jsme se věnovali v Metodických aktualitách č. 4/2016.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2018 ze dne 9. 11. 2018 byl publikován pokyn GFŘ D–32 Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2018 ze dne 20. 2. 2018 bylo publikováno Sdělení MF k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2017 ze dne 26. 1. 2017 byl publikován pokyn GFŘ D-31 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 11/2016 ze dne 23. 12. 2016 byl publikován pokyn č. MF-12, kterým se ruší vybrané neaktuální pokyny v oblasti daní z příjmů.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2016 ze dne 8. 12. 2016 byla publikována informace Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017.
Úplné znění sdělení naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2015 ze dne 7. 12. 2015 bylo publikováno Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění, jehož přílohou je vzor Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění.
Úplné znění sdělení naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Leden 2018:

Dne 4. 1. 2018 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn Pokyn GFŘ-D-36 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Prosinec 2017:

Dne 27. 12. 2017 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn Pokyn č. GDŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou. Pokyn nabývá účinnosti 1. 1. 2018 a ruší Pokyn č. GFŘ-D-30.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Listopad 2017:

Dne 3. 11. 2017 bylo na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněno "Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů" (v souvislosti se změnou účinnou od 1. 1. 2018).
Úplné znění sdělení naleznete v Účetním poradci.

Říjen 2017:

Dne 11. 10. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)", č.j. 90076/17/7100-20116-050701.
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Září 2017:

Dne 25. 9. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle §34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů"
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Červenec 2017:

Dne 25. 7. 2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR „Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci profesionálních sportovců“
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.
 
Dne 20. 7. 2017 byla zveřejněna Informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku“
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Červen 2017:

Na webových stránkách Finanční správy byly zveřejněna "Informace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí"
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Finanční správa dne 16. 6. 2017 zveřejnila na svých webových stránkách "Informaci k daňovému balíčku", která shrnuje nejdůležitější změny dotčených zákonů.

Květen 2017:

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci. 

Upozornění Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Březen 2017:

Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny
Úplné znění sdělení naleznete v Účetním poradci.

Únor 2017:

Stanovisko Generálního finančního ředitelství k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů dle §7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), č.j. 17214/17/7100-10111-401062
Úplné znění stanoviska naleznete v Účetním poradci.