Legislativní novinky – daně z příjmů

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134 ze dne 22. září 2023 byla publikována pod č. 285/2023 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 23. 9. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 132 ze dne 19. září 2023 byla publikována pod č. 281/2023 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 90 ze dne 23. června 2023 byla publikován zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 60 ze dne 26. dubna 2023 byla publikována pod č. 112/2023 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 205 ze dne 28. prosince 2022 byla publikována pod č. 458/2022 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 23. prosince 2022 byla publikována pod č. 432/2022 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 167 ze dne 2. prosince 2022 byla publikována pod č. 366/2022 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 112 ze dne 31. srpna 2022 byla publikována pod č. 244/2022 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 68 ze dne 8. června 2022 byla publikována pod č. 142/2022 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 64 ze dne 27. května 2022 byl publikován zákon č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který nabývá účinnosti dnem 28. 5. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 226 ze dne 23. prosince 2021 byl publikován zákon č. 519/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který nabývá účinnosti dnem 24. 12. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů , která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 155 ze dne 30. září 2021 byla publikována pod č. 353/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 146 ze dne 13. září 2021 byla publikována pod č. 335/2021 Sb. novela vyhlášky č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů , která nabývá účinnosti dnem 14. 9. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 143 ze dne 8. září 2021 byla publikována pod č. 329/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 143 ze dne 8. září 2021 byla publikována pod č. 324/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 126 ze dne 30. července 2021 byla publikována pod č. 286/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2023 ze dne 17. 5. 2023 bylo publikováno pod č.j.: MF-13784/2020/15-7 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015).

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2023 ze dne 23. 3. 2023 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-147 Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2023 ze dne 24. 2. 2023 byly publikovány:
Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2023 ze dne 5. 1. 2023 byl publikován pod č.j.: 174/23/7100-10111-010440 pokyn č. GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.

Ve Finančním zpravodaji č. 19/2022 ze dne 29. 12. 2022 byl publikován pod č.j.: 75325/22/7100-10111-702407 pokyn č . GFŘ–D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti 1. 1. 2023 a lze ho poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2023. Tento pokyn z hlediska použití nahrazuje pokyn GFŘ D-22.

Ve Finančním zpravodaji č. 14/2022 ze dne 29. 11. 2022 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-141 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2022 ze dne 14. 10. 2022 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-142 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Ve Finančním zpravodaji č. 11/2022 ze dne 4. 8. 2022 byl publikován pokyn č. GFŘ–D–56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, č.j.: 11771/22/7100-10111-010509.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2022 ze dne 21. 6. 2022 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-137 Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Úmluva“).

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2022 ze dne 13. 6. 2022 bylo publikováno pod č.j.: MF-5860/2017/15-138 Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Úmluva“).

Ministerstvo financí ČR:

Otázky a odpovědi k novele zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Červenec 2023:

Dne 24. července 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje".

Květen 2023:

Dne 3. května 2023 zveřejnila Finanční správa ČR:
- "Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů",
- "Informace veřejnosti k postupu správce daně ve věci odstraňování vad podání a vyměření daně v souvislosti se zřízením datových schránek ze zákona v prvním čtvrtletí roku 2023". 

Březen 2023:

Dne 10. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR:
Dotazy a odpovědi k aplikaci daně z neočekávaných zisků,
Odpovědi ČSÚ na dotazy GFŘ k zatřídění konkrétních činností podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.

Dne 3. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 10352/23/7100-30118-012884.

Únor 2023:

Dne 21. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky".

Dne 17. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění k tiskopisům 2022" - Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Dne 16. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 6675/23/7100-30118-012884.

Dne 7. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění k tiskopisům 2023" - Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Prosinec 2022:

Dne 20. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR následující informace:
"Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023"
- "Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022"
- "Energetická krize ve vztahu k převodním cenám"

Dne 5. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023".

Říjen 2022:

Dne 11. října 2022 zveřejnila Finanční správa ČR následující informace:

- "Změny v placení paušální daně na rok 2023"
- "Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023"
- "Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový nepovinný tiskopis Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby – tiskopis 25 5259 – vzor č. 1"
- "Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023".

Září 2022:

Dne 2. září 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě".

Srpen 2022:

Dne 25. srpna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů".

Dne 24. srpna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022".

Březen 2022:

Dne 31. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)" č. j. 18809/22/7100-40050-205680.

Dne 23. března 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem".

Únor 2022:

Dne 1. února 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony" týkající se zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky (§ 21b zákona o účetnictví).

Leden 2022:

Dne 21. ledna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci pro plátce daně ze závislé činnosti k postupu při vyplňování Přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 01. 12. 2021".

Prosinec 2021:

Dne 23. prosince 2021 Finanční správa ČR zveřejnila žádost a aplikaci ke kompenzačnímu bonusu.

Dne 13. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění".

Dne 10. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR tiskovou zprávu Změny v placení paušální daně na rok 2022.

Dne 6. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR tiskovou zprávu Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“.