Volené orgány

Volenými orgány Svazu jsou výkonný výbor a revizní komise.

Výkonný výbor

Prezident/ka
Mgr. Ing. Magdaléna Králová +420 603 553 080 kralova@svaz-ucetnich.cz
Viceprezidenti
Mgr. Ing. Miloslav Hejret +420 604 279 259 hejret@svaz-ucetnich.cz
Martin Petr +420 603 143 986 petr@svaz-ucetnich.cz
Členové
Mgr. Jana Nováková +420 724 355 889 novakova@svaz-ucetnich.cz
Ing. Dana Vanke +420 777 711 689 dana.vanke@seznam.cz

Revizní komise

Předseda
Ing. Julie Kukanová +420 601 353 962 kukanova@volny.cz
Místopředseda
Ing. Světlana Roženská +420 607 731 532 rozenska@volny.cz
Člen
Ing. Martin Halámek +420 602 554 542 mhalamek@svetdani.cz
     

Stanovy SÚ ČR

  • STANOVY Svazu účetních ČR
    (PDF dokument, 0.4 MB, publikováno 2023)

    Chcete-li si dokument stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Uložit cíl jako..." (nebo podobně – dle typu prohlížeče).