Volené orgány

Volenými orgány Svazu jsou výkonný výbor a revizní komise.

Výkonný výbor

Prezident/ka
Mgr. Ing. Magdaléna Králová +420 603 553 080 kralova@komora-ucetnich.cz
Viceprezidenti
Ing. Karel Smetana +420 603 281 827 smetana@smdata.cz
Martin Petr +420 603 143 986 hv@sivre.cz
Členové
Mgr. Ing. Miloslav Hejret +420 604 279 259 hejret@gmail.com
 Zdeněk Křišťan  +420 602 742 750  svazcb@seznam.cz
 Mgr. Jana Nováková  +420 724 355 889  novakova@suhk.cz

Revizní komise

Předseda
 Ing. Petr Píša  +420 777 800 675  pisa@komora-ucetnich.cz
Místopředseda
 Ing. Julie Kukanová  +420 601 353 962  kukanova@volny.cz
Členové
Ing. Martin Čejna +420 737 491 699 martin.cejna.kcucr@volny.cz
     

Stanovy SÚ ČR

 • STANOVY Svazu účetních ČR
  (PDF dokument, 0.4 MB, publikováno 2016)

  Chcete-li si dokument stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Uložit cíl jako..." (nebo podobně – dle typu prohlížeče).

Projekt rozdělení spolku Svaz účetních se založením nových spolků

 • Projekt přeměny SÚ 2015
  (PDF dokument, 10 MB, publikováno 12.10.2015)
 • Zpráva o přeměně SÚ 2015
  (PDF dokument, 335 kB, publikováno 12.10.2015)

  Chcete-li si dokument stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Uložit cíl jako..." (nebo podobně – dle typu prohlížeče).