Volené orgány

Volenými orgány Svazu jsou výkonný výbor a revizní komise.

Výkonný výbor

Prezident/ka
Mgr. Ing. Magdaléna Králová +420 603 553 080 kralova@svaz-ucetnich.cz
Viceprezidenti
Mgr. Ing. Miloslav Hejret +420 604 279 259 hejret@gmail.com
Martin Petr +420 603 143 986 hv@sivre.cz
Členové
Mgr. Jana Nováková +420 724 355 889 novakova@suhk.cz
Zdeněk Křišťan +420 602 742 750 svazcb@seznam.cz

Revizní komise

Předseda
Ing. Julie Kukanová +420 601 353 962 kukanova@volny.cz
Místopředseda
 Ing. Dana Vanke   dana.vanke@seznam.cz
Členové
Ing. Martin Čejna +420 737 491 699 martin.cejna.kcucr@volny.cz
     

Stanovy SÚ ČR

  • STANOVY Svazu účetních ČR
    (PDF dokument, 0.4 MB, publikováno 2016)

    Chcete-li si dokument stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Uložit cíl jako..." (nebo podobně – dle typu prohlížeče).