Volené orgány

Volenými orgány Svazu jsou výkonný výbor a revizní komise.

Výkonný výbor

Prezident/ka
Ing. Jana Pilátová +420 724 035 545 pilatova@spaudit.cz
Viceprezidenti
Martin Petr +420 603 143 986 hv@sivre.cz

Mgr. Ing. Magdaléna Králová

- v demisi   

+420 386 351 877 kralova@komora-ucetnich.cz
Členové
Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. +420 602 120 989 lila.dvorakova@seznam.cz
     
     

Revizní komise

Předseda
Radek Húska +420 608 956 365 rhuska@volny.cz
Místopředseda
     
Členové
Ing. Julie Kukanová +420 601 353 962 kukanova@volny.cz
Ing. Marek Polický +420 606 748 509 policky@nexiaprague.cz

Stanovy SÚ ČR

 • STANOVY Svazu účetních ČR
  (PDF dokument, 0.4 MB, publikováno 2016)

  Chcete-li si dokument stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Uložit cíl jako..." (nebo podobně – dle typu prohlížeče).

Projekt rozdělení spolku Svaz účetních se založením nových spolků

 • Projekt přeměny SÚ 2015
  (PDF dokument, 10 MB, publikováno 12.10.2015)
 • Zpráva o přeměně SÚ 2015
  (PDF dokument, 335 kB, publikováno 12.10.2015)

  Chcete-li si dokument stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Uložit cíl jako..." (nebo podobně – dle typu prohlížeče).