Legislativní novinky – ostatní daně

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 151 ze dne 3. listopadu 2022 byla publikována pod č. 325/2022 Sb. novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti 4. 11. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134 ze dne 30. září 2022 byla publikována pod č. 286/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. III).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 83 ze dne 27. června 2022 byla publikována pod č. 179/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. 2. 2023 (s výjimkami uvedenými v Čl. III).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 76 ze dne 24. června 2022 byla publikována pod č. 165/2022 Sb. novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb., která nabývá účinnosti 25. 6. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 68 ze dne 8. června 2022 byla publikována pod č. 142/2022 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022 (s výjimkou uvedenou v Čl. VII). Dle přechodných ustanovení (až na uvedenou výjimku) se novela použije za celé zdaňovací období 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 64 ze dne 27. května 2022 byla publikována pod č. 131/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. III).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 53 ze dne 5. května 2022 byla publikována pod č. 109/2022 Sb. novela vyhlášky č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, která nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 47 ze dne 26. dubna 2022 byla publikována pod č. 93/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. V).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 203 ze dne 10. prosince 2021 byla publikována pod č. 453/2021 Sb. novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 456/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 27 ze dne 16. února 2021 byla publikována pod č. 57/2021 Sb. novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, která nabývá účinnosti (až na některé výjimky) dnem 17. 2. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 17 ze dne 3. února 2021 byla publikována pod č. 36/2021 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Změny provedené tímto zákonem nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 240 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 584/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 225 ze dne 23. prosince 2020 byla publikována pod č. 548/2020 Sb. novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 218 ze dne 17. prosince 2020 byla publikována pod č. 527/2020 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 187 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 185 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 456/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 184 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 455/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z hazardních her, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 184 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 155, ze dne 25. září 2020, byl publikován zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. 9. 2020 (s výjimkou změn týkajících se zákona o daních z příjmů, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 137, ze dne 14. srpna 2020, byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134, ze dne 6. srpna 2020, byl publikován zákon č. 335/2020 Sb. o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. září 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2022 ze dne 14. 10. 2022 bylo publikováno pod č.j. : MF-3325/2021/2503-7 "Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie".

Ve Finančním zpravodaji č. 12/2022 ze dne 5. 8. 2022 byl publikován Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2022 ze dne 26. 4. 2022 byl publikován pod č.j. 23360/22/7700-10124-011654 Pokyn č. GFŘ-D-57 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2022 a ruší pokyn č. GFŘ-D-51.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 ze dne 24. 3. 2022 bylo publikováno pod č.j. MF-8118/2022/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2022 ze dne 8. 2. 2022 byly publikovány:
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2022 ze dne 20. 1. 2022 byly publikovány:
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Pokyn č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně vč. přílohy.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2022 ze dne 11. 1. 2022 byl publikován pod č.j. 82981/21/7700-40470-010198 Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finančním zpravodaji č. 40/2021 ze dne 22. 12. 2021 byly publikovány:
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022 včetně příloh

Ve Finančním zpravodaji č. 39/2021 ze dne 22. 12. 2021 byly publikovány:
- Termíny daňových povinností (daňový kalendář´) v roce 2022
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Ve Finančním zpravodaji č. 38/2021 ze dne 16. 12. 2021 byl publikován pod č.j. MF-31633/2021/3903-4 Pokyn č. MF-19 pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků.

Ve Finančním zpravodaji č. 36/2021 ze dne 13. 12. 2021 byl publikován pod č.j. 78235/21/7700-10124-011654 Pokyn č. GFŘ-D-51 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 a ruší pokyn č. GFŘ-D-41.

Ve Finančním zpravodaji č. 35/2021 ze dne 9. 12. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-34663/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 32/2021 ze dne 15. 10. 2021 byl publikován Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie.

Ve Finančním zpravodaji č. 27/2021 ze dne 2. 7. 2021 byly publikovány:
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 ze dne 29. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 20402/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (živelní pohroma - tornádo).

Ve Finančním zpravodaji č. 24/2021 ze dne 21. 6. 2021 byl publikován pod č.j.: 39005/21/7700-10123-711442 Pokyn GFŘ–D–50 - kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

Ve Finančním zpravodaji č. 19/2021 ze dne 22. 4. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-8820/2021/3901-1 Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021.

Ve Finančním zpravodaji č. 17/2021 ze dne 11. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 15921/21/7700-10123-050167 Pokyn č. GFŘ–D–47 k promíjení příslušenství daně.

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 7413/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 15/2021 ze dne 5. 3. 2021 byly publikovány:
- Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
- Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie.

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 ze dne 2. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 6909/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2021 ze dne 8. 2. 2021 bylo publikováno pod č.j. 2709/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2021 ze dne 3. 2. 2021 bylo publikováno:
Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 ze dne 21. 1. 2021 bylo publikováno:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2021 ze dne 20. 1. 2021 bylo publikováno pod č.j. 1734/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 ze dne 7. 1. 2021 bylo publikováno pod č.j. 119/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2021 ze dne 4. 1. 2021 byl publikován pod č. j.: 80890/20/7700-10123-050230 pokyn GFŘ–D–48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy. Tento pokyn ruší s účinností od 1. 1. 2021 pokyn GFŘ-D-24.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Říjen 2022:

Dne 5. října 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023".

Červen 2022:

Dne 27. června 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny:

- "Metodický pokyn k postupu k odstranění pochybností", čj,: 36378/22/7700-10124-011654
- "Metodický pokyn k procesním aspektům daňové kontroly", čj.: 36381/22/7700-10124-506246, vč. přílohy obsahující Příklady k aplikaci výzvy dle § 145 odst. 2 daňového řádu.

Dne 21. června 2022 bylo na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněno "Doplnění častých otázek a odpovědí včetně praktických příkladů ve vztahu k oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádání (dále jako „DAC6“), č.j.: 36004/22/7100-40112-050510.

Dne 10. června 2022 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn "Metodický pokyn k aplikaci rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně ve věci nakládání s nedoplatkem", čj.: 34593/22/7700-10123-011550.

Dne 8. června 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o dani silniční".

Duben 2022:

Dne 6. dubna 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny "Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně".

Březen 2022:

Dne 29. března 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny:

- "Metodický pokyn k elektronickému podání při správě daní", čj.: 16633/22/7700-10123-010450
- "Metodický pokyn k postupu správce kompenzačního bonusu při kolizi kompenzačního bonusu s podporou neslučitelnou s kompenzačním bonusem", čj.: 9695/22/7700-10123-711442
- "Metodický pokyn k 5letému limitu úročení", čj.: 55461/21/7700-10123-205178.

Dne 24. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR informace:

- "Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu"
- "Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční".

Únor 2022:

Dne 1. 2. 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony" týkající se zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky (§ 21b zákona o účetnictví).

Prosinec 2021:

"Metodický pokyn k uplatnění úroku z prodlení z daně doměřené na základě zákona o kompenzačním bonusu", čj.: 77223/21/7700-10123-711442.

Dne 9. 12. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci o prominutí správních poplatků v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními".

Červenec 2021:

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy

Leden 2021:

Dne 8. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k dani silniční za rok 2020". 

Prosinec 2020:

Dne 1. 12. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu, č. j.: 66358/20/7100-40110-207203". Finanční správa na základě nejnovějších rozsudků Nejvyššího správního soudu přizpůsobuje svou správní praxi při určení lhůty pro stanovení daně dle § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů a posuzování běhu prekluzivní lhůty a změny jejího běhu.