Legislativní novinky – ostatní daně

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115 ze dne 25. srpna 2023 byla publikována pod č. 251/2023 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 111 ze dne 8. srpna 2023 byla publikována vyhláška č. 242/2023 Sb. o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 8. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 109 ze dne 31. července 2023 byla publikována vyhláška č. 235/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 109 ze dne 31. července 2023 byla publikována pod č. 234/2023 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 93 ze dne 23. června 2023 byla publikována vyhláška č. 189/2023 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 90 ze dne 23. června 2023 byl publikován zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 23. prosince 2022 byla publikována pod č. 432/2022 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 169 ze dne 7. prosince 2022 byla publikována pod č. 373/2022 Sb. novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 (s výjimkami uvedenými v Čl. V).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 167 ze dne 2. prosince 2022 byla publikována pod č. 366/2022 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 162 ze dne 28. listopadu 2022 byla publikována pod č. 356/2022 Sb. novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 151 ze dne 3. listopadu 2022 byla publikována pod č. 325/2022 Sb. novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti 4. 11. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134 ze dne 30. září 2022 byla publikována pod č. 286/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. III).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 83 ze dne 27. června 2022 byla publikována pod č. 179/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. 2. 2023 (s výjimkami uvedenými v Čl. III).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 76 ze dne 24. června 2022 byla publikována pod č. 165/2022 Sb. novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb., která nabývá účinnosti 25. 6. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 68 ze dne 8. června 2022 byla publikována pod č. 142/2022 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022 (s výjimkou uvedenou v Čl. VII). Dle přechodných ustanovení (až na uvedenou výjimku) se novela použije za celé zdaňovací období 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 64 ze dne 27. května 2022 byla publikována pod č. 131/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. III).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 53 ze dne 5. května 2022 byla publikována pod č. 109/2022 Sb. novela vyhlášky č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, která nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 47 ze dne 26. dubna 2022 byla publikována pod č. 93/2022 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. V).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 203 ze dne 10. prosince 2021 byla publikována pod č. 453/2021 Sb. novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 456/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 8. prosince 2021 byla publikována pod č. 437/2021 Sb. novela vyhlášky č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 17 ze dne 3. února 2021 byla publikována pod č. 36/2021 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Změny provedené tímto zákonem nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2023 ze dne 19. 7. 2023 byl publikován Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2023 ze dne 22. 3. 2023 byly publikovány:
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2023 ze dne 14. 3. 2023 byl publikován Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 17/2022 ze dne 15. 12. 2022 byly publikovány "Termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2023".

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2022 ze dne 9. 12. 2022 byly publikovány:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh 

Ve Finančním zpravodaji č. 15/2022 ze dne 2. 12. 2022 byl publikován pod č.j. 49837/22/7700-10123-050167 Pokyn č. GFŘ–D–58 k promíjení příslušenství daně. Tento pokyn nabývá účinnosti 1. 2. 2023 a ruší Pokyn č. GFŘ-D-47.

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2022 ze dne 14. 10. 2022 bylo publikováno pod č.j. : MF-3325/2021/2503-7 "Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie".

Ve Finančním zpravodaji č. 12/2022 ze dne 5. 8. 2022 byl publikován Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2022 ze dne 26. 4. 2022 byl publikován pod č.j. 23360/22/7700-10124-011654 Pokyn č. GFŘ-D-57 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2022 a ruší pokyn č. GFŘ-D-51.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 ze dne 24. 3. 2022 bylo publikováno pod č.j. MF-8118/2022/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2022 ze dne 8. 2. 2022 byly publikovány:
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2022 ze dne 20. 1. 2022 byly publikovány:
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Pokyn č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně vč. přílohy.

Ve Finančním zpravodaji č. 2/2022 ze dne 11. 1. 2022 byl publikován pod č.j. 82981/21/7700-40470-010198 Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Srpen 2023:

Dne 1. srpna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Zavedení vnitřních oznamovacích systémů orgánů Finanční správy ČR".

Červenec 2023:

Dne 27. července 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Datové schránky zrušených finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná".

Dne 26. července 2023 zveřejnila Finanční správa ČR tiskovou zprávu "Přes čtyři miliony korun naspořené tisícem účastníků II. důchodového pilíře zbývají k vyzvednutí do konce roku".

Květen 2023:

Dne 3. května 2023 zveřejnila Finanční správa ČR:
- "Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů",
- "Informace veřejnosti k postupu správce daně ve věci odstraňování vad podání a vyměření daně v souvislosti se zřízením datových schránek ze zákona v prvním čtvrtletí roku 2023". 

Březen 2023:

Dne 20. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023".

Dne 14. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce".

Dne 3. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 10352/23/7100-30118-012884.

Únor 2023:

Dne 21. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky".

Dne 16. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 6675/23/7100-30118-012884.

Leden 2023:

Dne 23. ledna 2023 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení".

Prosinec 2022:

Dne 20. prosince 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny následující informace:
- "Otázky a odpovědi k DAC 7"
- "Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“. Využijte placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO".

Finanční správa zveřejnila tiskopisy pro rok 2023.

Říjen 2022:

Dne 5. října 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023".

Červen 2022:

Dne 27. června 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny:

- "Metodický pokyn k postupu k odstranění pochybností", čj,: 36378/22/7700-10124-011654
- "Metodický pokyn k procesním aspektům daňové kontroly", čj.: 36381/22/7700-10124-506246, vč. přílohy obsahující Příklady k aplikaci výzvy dle § 145 odst. 2 daňového řádu.

Dne 21. června 2022 bylo na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněno "Doplnění častých otázek a odpovědí včetně praktických příkladů ve vztahu k oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádání (dále jako „DAC6“), č.j.: 36004/22/7100-40112-050510.

Dne 10. června 2022 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn "Metodický pokyn k aplikaci rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně ve věci nakládání s nedoplatkem", čj.: 34593/22/7700-10123-011550.

Dne 8. června 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o dani silniční".

Duben 2022:

Dne 6. dubna 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny "Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně".

Březen 2022:

Dne 29. března 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny:

- "Metodický pokyn k elektronickému podání při správě daní", čj.: 16633/22/7700-10123-010450
- "Metodický pokyn k postupu správce kompenzačního bonusu při kolizi kompenzačního bonusu s podporou neslučitelnou s kompenzačním bonusem", čj.: 9695/22/7700-10123-711442
- "Metodický pokyn k 5letému limitu úročení", čj.: 55461/21/7700-10123-205178.

Dne 24. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR informace:

- "Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu"
- "Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční".

Únor 2022:

Dne 1. 2. 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony" týkající se zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky (§ 21b zákona o účetnictví).

Prosinec 2021:

"Metodický pokyn k uplatnění úroku z prodlení z daně doměřené na základě zákona o kompenzačním bonusu", čj.: 77223/21/7700-10123-711442.

Dne 9. 12. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci o prominutí správních poplatků v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními".

Červenec 2021:

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy