Legislativní novinky – ostatní daně

Sbírka zákonů

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 82, ze dne 31. července 2017, byla publikována pod č. 225/2017 Sb. novela zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 338/1992 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 66, ze dne 28. června 2017, byla publikována pod č. 183/2017 Sb. novela zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017 a novelizuje zákon o spotřebních daní v oblasti přestupků a správních deliktů.
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb. ve znění zákona č. 183/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 66, ze dne 28. června 2017, byla publikována pod č. 183/2017 Sb. novela části čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb., které upravují daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017 a novelizuje příslušné části zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů v oblasti přestupků a správních deliktů.
Úplné znění uvedených částí zákona č. 261/2007 Sb. ve znění zákona č. 183/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 61 ze dne 16. června 2017 byla publikována pod č. 170/2017 Sb. novela daňového řádu č. 280/2009 Sb., která v souladu s § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
Úplné znění zákona č. 280/2009 Sb. ve znění zákona č. 170/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2017 ze dne 20. 3. 2017 bylo publikováno sdělení o nových účtech pro placení daně z hazardních her
Úplné znění sdělení naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 11/2016 ze dne 23. 12. 2016 byly publikovány pokyny č. MF-8, MF-9, MF-10, MF-13, MF-14, kterými se zrušují vybrané neaktuální pokyny v oblasti daně z nemovitých věcí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitých věcí a evidence daní.
Úplné znění pokynů naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Listopad 2017:

Dne 24. 11. 2017 byla zveřejněna tisková zpráva GFŘ: Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele. Podrobnější informace zde.

Říjen 2017:

Dne 31. 10. 2017 bylo na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn "Metodický pokyn k postupu správce daně při vydávání zajišťovacího příkazu", č.j.: 87133/17/7700-30133-711377. Tento pokyn je účinný od 1. 11. 2017.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.