Legislativní novinky – ostatní daně

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 173 ze dne 20. prosince 2023 byla publikována pod č. 368/2023 Sb. novela vyhlášky č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 169 ze dne 15. prosince 2023 byla publikována pod č. 359/2023 Sb. novela vyhlášky č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 164 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 351/2023 Sb. novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024 (až na stanovené výjimky).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024 (až na stanovené výjimky).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 153 ze dne 3. listopadu 2023 byla publikována pod č. 328/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115 ze dne 25. srpna 2023 byla publikována pod č. 251/2023 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 111 ze dne 8. srpna 2023 byla publikována vyhláška č. 242/2023 Sb. o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 8. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 109 ze dne 31. července 2023 byla publikována vyhláška č. 235/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 109 ze dne 31. července 2023 byla publikována pod č. 234/2023 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 93 ze dne 23. června 2023 byla publikována vyhláška č. 189/2023 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 90 ze dne 23. června 2023 byl publikován zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 23. prosince 2022 byla publikována pod č. 432/2022 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 169 ze dne 7. prosince 2022 byla publikována pod č. 373/2022 Sb. novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 (s výjimkami uvedenými v Čl. V).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 167 ze dne 2. prosince 2022 byla publikována pod č. 366/2022 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 162 ze dne 28. listopadu 2022 byla publikována pod č. 356/2022 Sb. novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 151 ze dne 3. listopadu 2022 byla publikována pod č. 325/2022 Sb. novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti 4. 11. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 142 ze dne 24. října 2022 byla publikována pod č. 312/2022 Sb. novela vyhlášky č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2024 ze dne 18. 6. 2024 byl publikován Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2024 ze dne 28. 2. 2024 byl publikován "Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie".

Ve Finančním zpravodaji č. 19/2023 ze dne 28. 12. 2023 byly publikovány:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024 včetně příloh

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2023 ze dne 22. 12. 2023 byla publikována informace "Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu".

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2023 ze dne 18. 12. 2023 byly publikovány pod č.j. MF-37245/2023/3901-32 Termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2024.

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2023 ze dne 13. 11. 2023 byl publikován pod č.j. 69327/23/7700-50128-011654 Pokyn č. GFŘ-D-62 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024 a ruší pokyn č. GFŘ-D-61.

Ve Finančním zpravodaji č. 12/2023 ze dne 24. 10 2023 byl publikován Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie.

Ve Finančním zpravodaji č. 11/2023 ze dne 4. 10 2023 byl publikován Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2023 ze dne 19. 7. 2023 byl publikován Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2023 ze dne 20. 6. 2023 byl publikován pod č.j. 39092/23/7700-50128-011654 Pokyn č. GFŘ-D-61 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023 a ruší pokyn č. GFŘ-D-57.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2023 ze dne 22. 3. 2023 byly publikovány:
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2023 ze dne 14. 3. 2023 byl publikován Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 15/2022 ze dne 2. 12. 2022 byl publikován pod č.j. 49837/22/7700-10123-050167 Pokyn č. GFŘ–D–58 k promíjení příslušenství daně. Tento pokyn nabývá účinnosti 1. 2. 2023 a ruší pokyn č. GFŘ-D-47.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Leden 2024:

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí:
- "Praktické příklady zdanění budov pro rodinnou rekreaci a garáží"
- "Metodický pokyn k aplikaci osvobození od daně z pozemků, na nichž se nacházejí stavby pozemních komunikací sloužících veřejné dopravě, pozemků využívaných pro veřejnou dopravu, a rovněž pozemků se stavbami veřejných parkovišť"
- "Změny v koeficientech u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2025"
- "Metodický pokyn k problematice zdaňování zpevněných ploch pozemku, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazeny v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů"

Dne 15. ledna 2024 zveřejnila Finanční správa ČR "Sdělení prodejcům využívajícím online platformy".

Prosinec 2023:

Dne 12. prosince 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Zkontrolujte si, jestli nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024".

Novela zákona o dani z nemovitých věcí (konsolidační balíček) – stručný popis významných změn v zákonu o dani z nemovitých věcí na rok 2024 a kdo bude muset z důvodu novelizace zákona podat daňové přiznání do 31. 1. 2024

Srpen 2023:

Dne 1. srpna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Zavedení vnitřních oznamovacích systémů orgánů Finanční správy ČR".

Červenec 2023:

Dne 27. července 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Datové schránky zrušených finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná".

Dne 26. července 2023 zveřejnila Finanční správa ČR tiskovou zprávu "Přes čtyři miliony korun naspořené tisícem účastníků II. důchodového pilíře zbývají k vyzvednutí do konce roku".

Květen 2023:

Dne 3. května 2023 zveřejnila Finanční správa ČR:
- "Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů",
- "Informace veřejnosti k postupu správce daně ve věci odstraňování vad podání a vyměření daně v souvislosti se zřízením datových schránek ze zákona v prvním čtvrtletí roku 2023". 

Březen 2023:

Dne 20. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023".

Dne 14. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce".

Dne 3. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 10352/23/7100-30118-012884.

Únor 2023:

Dne 21. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky".

Dne 16. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 6675/23/7100-30118-012884.

Leden 2023:

Dne 23. ledna 2023 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení".

Prosinec 2022:

Dne 20. prosince 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny následující informace:
- "Otázky a odpovědi k DAC 7"
- "Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“. Využijte placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO".

Finanční správa zveřejnila tiskopisy pro rok 2023.

Říjen 2022:

Dne 5. října 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023".