Legislativní novinky – ostatní daně

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 187 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 185 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 456/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 184 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 455/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z hazardních her, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 184 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 155, ze dne 25. září 2020, byl publikován zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. 9. 2020 (s výjimkou změn týkajících se zákona o daních z příjmů, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021).

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 137, ze dne 14. srpna 2020, byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 134, ze dne 6. srpna 2020, byl publikován zákon č. 335/2020 Sb. o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. září 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 83, ze dne 6. května 2020, byla publikována pod č. 229/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon nabývá účinnosti (až na stanovené výjimky) dnem 7. 5. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 152, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 152, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 152, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 120, ze dne 6. listopadu 2019, byla publikována pod č. 277/2019 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 ze dne 26. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 28921/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 ze dne 14. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 27709/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2020 ze dne 29. 6. 2020 byl publikován pod č.j. 34006/20/7700-10123-050167 pokyn č. GFŘ-D-45, který ruší pokyn GFŘ-D-21. 

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 ze dne 10. 6. 2020 bylo publikováno pod č.j. 15195/2020/3901-4 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. 4. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-10021/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-8592/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. MF-31039/2019/3901-3 Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. MF-7108/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. 18787/20/7700-10123 Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2019 ze dne 12. 12. 2019 byly publikovány následující sdělení a informace:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)
- Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 ze dne 29. 11. 2019 byl publikován pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Tímto pokynem se s účinností od 16. 1. 2020 ruší pokyn č. GFŘ-D-23.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Říjen 2020:

Dne 26. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020".

Dne 15. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 14. 10. 2020".

Září 2020:

Dne 25. 9. a 26. 9. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR na svých internetových stránkách následující informace v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb.:

- Daň z nabytí nemovitých věcí se ruší
- Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
- Vzor žádosti o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí

Srpen 2020:

Dne 19. 8. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Aktuální informaci k oznamovací povinnosti dle DAC6" (viz novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní č. 343/2020 Sb.).

Červen 2020:

Dne 30. 6. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k protikrizovému balíčku MF" (viz zákon č. 299/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020).