Legislativní novinky – ostatní daně

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 27 ze dne 16. února 2021 byla publikována pod č. 57/2021 Sb. novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, která nabývá účinnosti (až na některé výjimky) dnem 17. 2. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 17 ze dne 3. února 2021 byla publikována pod č. 36/2021 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Změny provedené tímto zákonem nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 240 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 584/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 225 ze dne 23. prosince 2020 byla publikována pod č. 548/2020 Sb. novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 218 ze dne 17. prosince 2020 byla publikována pod č. 527/2020 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 187 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 185 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 456/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 184 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 455/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z hazardních her, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 184 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 155, ze dne 25. září 2020, byl publikován zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. 9. 2020 (s výjimkou změn týkajících se zákona o daních z příjmů, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021).

Ve Sbírce zákonůČeské republiky v částce 137, ze dne 14. srpna 2020, byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134, ze dne 6. srpna 2020, byl publikován zákon č. 335/2020 Sb. o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. září 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115, ze dne 30. června 2020, byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108, ze dne 26. června 2020, byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela daňového řádu - zákona č. 280/2009 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 83, ze dne 6. května 2020, byla publikována pod č. 229/2020 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon nabývá účinnosti (až na stanovené výjimky) dnem 7. 5. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 152, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 152, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 152, ze dne 31. prosince 2019, byla publikována pod č. 364/2019 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 120, ze dne 6. listopadu 2019, byla publikována pod č. 277/2019 Sb. novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 32/2021 ze dne 15. 10. 2021 byl publikován Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie.

Ve Finančním zpravodaji č. 27/2021 ze dne 2. 7. 2021 byly publikovány:
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

Ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 ze dne 29. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 20402/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (živelní pohroma - tornádo).

Ve Finančním zpravodaji č. 24/2021 ze dne 21. 6. 2021 byl publikován pod č.j.: 39005/21/7700-10123-711442 Pokyn GFŘ–D–50 - kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

Ve Finančním zpravodaji č. 19/2021 ze dne 22. 4. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-8820/2021/3901-1 Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021.

Ve Finančním zpravodaji č. 17/2021 ze dne 11. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 15921/21/7700-10123-050167 Pokyn č. GFŘ–D–47 k promíjení příslušenství daně.

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 7413/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 15/2021 ze dne 5. 3. 2021 byly publikovány:
- Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
- Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie.

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 ze dne 2. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 6909/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2021 ze dne 8. 2. 2021 bylo publikováno pod č.j. 2709/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2021 ze dne 3. 2. 2021 bylo publikováno:
Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 ze dne 21. 1. 2021 bylo publikováno:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2021 ze dne 20. 1. 2021 bylo publikováno pod č.j. 1734/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 ze dne 7. 1. 2021 bylo publikováno pod č.j. 119/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 1/2021 ze dne 4. 1. 2021 byl publikován pod č. j.: 80890/20/7700-10123-050230 pokyn GFŘ–D–48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy. Tento pokyn ruší s účinností od 1. 1. 2021 pokyn GFŘ-D-24.

Ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 ze dne 21. 12. 2020 bylo publikováno pod č.j. 34159/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 ze dne 26. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 28921/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 ze dne 14. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 27709/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2020 ze dne 29. 6. 2020 byl publikován pod č.j. 34006/20/7700-10123-050167 pokyn č. GFŘ-D-45, který ruší pokyn GFŘ-D-21. 

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 ze dne 10. 6. 2020 bylo publikováno pod č.j. 15195/2020/3901-4 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. 4. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-10021/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-8592/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. MF-31039/2019/3901-3 Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. MF-7108/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. 18787/20/7700-10123 Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Červenec 2021:

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy

Leden 2021:

Dne 8. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k dani silniční za rok 2020". 

Prosinec 2020:

Dne 1. 12. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu, č. j.: 66358/20/7100-40110-207203". Finanční správa na základě nejnovějších rozsudků Nejvyššího správního soudu přizpůsobuje svou správní praxi při určení lhůty pro stanovení daně dle § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů a posuzování běhu prekluzivní lhůty a změny jejího běhu.

Říjen 2020:

Dne 26. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020".

Dne 15. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 14. 10. 2020".

Září 2020:

Dne 25. 9. a 26. 9. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR na svých internetových stránkách následující informace v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb.:

- Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
- Vzor žádosti o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí

Srpen 2020:

Dne 19. 8. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Aktuální informaci k oznamovací povinnosti dle DAC6" (viz novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní č. 343/2020 Sb.).

Červen 2020:

Dne 30. 6. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k protikrizovému balíčku MF" (viz zákon č. 299/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020).