Legislativní novinky – DPH

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 164 ze dne 12. října 2021 byla publikována pod č. 371/2021 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 161 ze dne 8. října 2021 byla publikována pod č. 363/2021 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 158 ze dne 4. října 2021 byla publikována pod č. 358/2021 Sb. novela vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty č. 457/2020 Sb., která nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 156 ze dne 30. září 2021 byla publikována pod č. 355/2021 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 95 ze dne 17. června 2021 byl publikován pod č. 230/2021 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 218 ze dne 17. prosince 2020 byla publikována pod č. 527/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 186 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 137 ze dne 14. srpna 2020 byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti (až na výjimky) dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce zákonůČeské republiky v částce 115 ze dne 30. června 2020 byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108 ze dne 26. června 2020 byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 111 ze dne 9. října 2019 byla publikována pod č. 256/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 ze dne 20. 10. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-30457/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dodání elektřiny nebo plynu vč. přijatých úplat - listopad a prosinec 2021).
 
Ve Finančním zpravodaji č. 33/2021 ze dne 19. 10. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-29943/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. 8. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-24795/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 30/2021 ze dne 27. 7. 2021 byla publikována informace Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021.

Ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 ze dne 29. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 20402/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (živelní pohroma - tornádo).

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 20395/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 23/2021 ze dne 1. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 17171/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 21/2021 ze dne 10. 5. 2021 byly publikovány:
- pod č.j. 27813/21/7100-20118-012287 Dodatek č. 7 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 7 účinnosti.

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2021 ze dne 13. 4. 2021 bylo publikováno pod č.j. 11288/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 7413/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 ze dne 2. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 6909/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 ze dne 1. 2. 2021 bylo publikováno pod č.j. 3369/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 ze dne 21. 12. 2020 bylo publikováno pod č.j. 34159/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 35/2020 ze dne 16. 12. 2020 bylo publikováno pod č.j. 33629/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 33/2020 ze dne 10. 12. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. 72251/20/7100-20118-012287 Dodatek č. 6 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 6 účinnosti.

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 ze dne 26. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 28921/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 ze dne 14. 10. 2020 bylo publikováno pod č.j. 27709/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 14/2020 ze dne 8. 9. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. 52725/20/7100-20118-012287 Dodatek č. 5 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 5 účinnosti.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 ze dne 10. 6. 2020 bylo publikováno pod č.j. 15195/2020/3901-4 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. 4. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-10021/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-8592/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. MF-7108/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. 18787/20/7700-10123 Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Říjen 2021:

Dne 27. října 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH" (č. j. 70709/21/7100-20116-050822).

Dne 20. října 2021 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) při využití ověření identity pomocí datové schránky".

Dne 20. října 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)"

Červen 2021:

Dne 21. června 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021" (č. j. 43265/21/7100-20116-050701.

Květen 2021:

Dne 26. 5. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021".

Dne 19. 5. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období" (č.j. 29374/21/7100-20116-010212).

Dne 13. 5. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR aktualizaci "Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2".

Duben 2021:

Dne 15. 4. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k promíjení daně z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží – z důvodu mimořádné události a v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2" (viz Rozhodnutí ministryně financí zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 18/2021).

Březen 2021:

Dne 5. 3. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události".

Únor 2021:

Dne 24. 2. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Dodatek k Informaci k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19 - Aktualizace praktického postupu při uplatnění promíjení DPH k 1.3.2021".

Dne 11. 2. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021" (č. j. 12199/21/7100-20116-050822).

Dne 2. 2. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů".

Leden 2021:

Dne 15. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2" (č.j.: 75850/20/7100-20118-203500).

Dne 15. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve znění Dodatku č. 1" (č.j.: 75852/20/7100-20118-203500).

Dne 4. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021" (č. j. 78851/20/7100-20116-050485).

Prosinec 2020:

Dne 18. 12. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021" (č. j.: 73456/20/7100-20116-050485).

Dne 17. 12. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021" (č. j.: 75184/20/7100-20118-012884).

Dne 17. 12. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19".

Říjen 2020:

Dne 30. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR aktualizovanou informaci "Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2" (prodloužení do 30. 4. 2021).

Dne 26. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020".

Dne 19. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020" (č.j. 63330/20/7100-20116-050701).

Dne 15. 10. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 14. 10. 2020".

Červenec 2020:

Informace GFŘ "Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2" (aktualizováno)

Červen 2020:

Dne 30. 6. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k protikrizovému balíčku MF" (viz zákon č. 299/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020).

Dne 30. 6. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020" (č. j. 38742/20/7100-20116-050822).

Dne 30. 6. 2020 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn "Dotaz na činnosti poskytované v hotelovém zařízení - uplatnění DPH" (aktualizováno k 1. 7. 2020).

Duben 2020:

Informace GFŘ "Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2" 

Březen 2020:

Dne 11. 3. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020" (č.j. 2735/20/7100-20116-050822).

Únor 2020:

Dne 7. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)".

Dne 7. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Změna v zasílání rozhodnutí v žádostech o vrácení DPH z EU dle Směrnice 2008/9, resp. § 82 zákona o DPH ze státu Bulharsko".

Leden 2020:

Dne 31. 1. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)"

Dne 22. 1. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, č.j. 1832/20/7100-20116-050701". Informace mj. obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti.

Prosinec 2019:

Dne 16. 12. 2019 byly zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy ČR následující metodické informace:

  • Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020
  • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek

Říjen 2019:

Dne 14. 10. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019".

Červenec 2019:

Dne 12. 7. 2019 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny následující metodické informace:

  • "Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů po revizích 1. 7. 2019", která podrobněji seznamuje s novou úpravou poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy
  • "Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - ve znění Dodatku č. 1".

Dne 2. 7. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)".

Duben 2019:

Dne 16. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty".
Dne 3. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019".
Dne 1. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace k novelám zákona o DPH".

Leden 2019:

Dne 30. 1. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019".