Legislativní novinky – DPH

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 137 ze dne 14. srpna 2020 byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti (až na výjimky) dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115 ze dne 30. června 2020 byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 108 ze dne 26. června 2020 byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 111 ze dne 9. října 2019 byla publikována pod č. 256/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 256/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 37 ze dne 27. března 2019 byla publikována pod č. 80/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019  (až na výjimky uvedené v Čl. XIX novely).
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 80/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.
Podrobný komentář k této významné novele zákona o dani z přidané hodnoty byl publikován v Metodických aktualitách č. 6/2019.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 3 ze dne 17. ledna 2019 byla publikována pod č. 6/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která  (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 6/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 14/2020 ze dne 8. 9. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. 52725/20/7100-20118-012287 Dodatek č. 5 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 5 účinnosti.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 ze dne 10. 6. 2020 bylo publikováno pod č.j. 15195/2020/3901-4 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. 4. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-10021/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-8592/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. MF-7108/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. 18787/20/7700-10123 Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2019 ze dne 12. 12. 2019 byly publikovány:
- pod č.j. 88521/19/7100-20118-012287 Dodatek č. 4 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 4 účinnosti.
- informace "Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa".
Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 a danou informaci naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Červenec 2020:

Informace GFŘ "Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2" (aktualizováno)

Červen 2020:

Dne 30. 6. 2020 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k protikrizovému balíčku MF" (viz zákon č. 299/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020).

Dne 30. 6. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020" (č. j. 38742/20/7100-20116-050822).

Dne 30. 6. 2020 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn "Dotaz na činnosti poskytované v hotelovém zařízení - uplatnění DPH" (aktualizováno k 1. 7. 2020).

Duben 2020:

Informace GFŘ "Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2" 

Březen 2020:

Dne 11. 3. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020" (č.j. 2735/20/7100-20116-050822).

Únor 2020:

Dne 7. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)".

Dne 7. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Změna v zasílání rozhodnutí v žádostech o vrácení DPH z EU dle Směrnice 2008/9, resp. § 82 zákona o DPH ze státu Bulharsko".

Leden 2020:

Dne 31. 1. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)"

Dne 22. 1. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, č.j. 1832/20/7100-20116-050701". Informace mj. obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti.

Prosinec 2019:

Dne 20. 12. 2019 bylo zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR "Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Nizozemsku".
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Dne 16. 12. 2019 byly zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy ČR následující metodické informace:

  • Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020
  • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek

Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Říjen 2019:

Dne 14. 10. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Červenec 2019:

Dne 12. 7. 2019 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny následující metodické informace:

  • "Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů po revizích 1. 7. 2019", která podrobněji seznamuje s novou úpravou poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy
  • "Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - ve znění Dodatku č. 1".

Úplné znění informací naleznete v Účetním poradci.

Dne 2. 7. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Duben 2019:

Dne 16. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty".
Dne 3. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019".
Dne 1. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace k novelám zákona o DPH".

Leden 2019:

Dne 30. 1. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.