Legislativní novinky – DPH

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 129 ze dne 13. listopadu 2017 byla publikována pod č. 371/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Změna v § 54 nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018, změna v § 101d (kontrolní hlášení) nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 371/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 82 ze dne 31. července 2017 byla publikována pod č. 225/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 61 ze dne 16. června 2017 byla publikována pod č. 170/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která v souladu s § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 170/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Komentář ke změnám v oblasti daně z přidané hodnoty v průběhu roku 2016 a od 1. 1. 2017 jsme zařadili do Metodických aktualit č. 3/2017.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 13, ze dne 15. února 2017, byl publikován pod č. 40/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2017.
Úplné znění nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 11, ze dne 14. února 2017, byla publikována pod č. 33/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2017.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 33/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115, ze dne 19. září 2016, byla publikována pod č. 298/2016 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 19. 9. 2016.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 298/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 114, ze dne 19. září 2016, byla publikována pod č. 296/2016 Sb. novela nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2016.
Úplné znění vládního nařízení naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 95, ze dne 29. července 2016, byla publikována pod č. 243/2016 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 29. 7. 2016.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 243/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 71, ze dne 15. června 2016, byla publikována pod č. 188/2016 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 188/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 43, ze dne 13. dubna 2016, byla publikována pod č. 113/2015 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2016, vyjma §101a, §101d, §102, bodu 2 Přechodných ustanovení, které nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2016.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 113a/2016 Sb. platné od 1. 5. 2016 a znění zákona 113b/2016 platné od 1. 12. 2016 naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 161, ze dne 28. prosince 2015, byla publikována pod č. 377/2015 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 377/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Komentář ke změnám v oblasti daně z přidané hodnoty pro rok 2016 jsme zařadili do Metodických aktualit č. 3/2016.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 4, ze dne 19. ledna 2016, byla publikována pod č. 11/2016 Sb. novela nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Úplné znění vládního nařízení naleznete v Účetním poradci.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byl pod č.j. 130204/17/7100-20118-012287 publikován Dodatek č. 2 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 2 účinnosti.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2017 ze dne 21. 9. 2017 bylo publikováno Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani ze dne 10. 2. 2006. Příslušné sdělení se zrušuje k 21. 9. 2017.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2017 ze dne 6. 3. 2017 byl publikován Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a rovněž úplný text uvedeného pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 1 účinnosti.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 11/2016 ze dne 23. 12. 2016 byl publikován pokyn č. MF-11, kterým se zrušují vybrané neaktuální pokyny v oblasti daně z přidané hodnoty.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2016 ze dne 8. 12. 2016 byla publikována informace Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa.
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2015 ze dne 7. 12. 2015 byla publikována informace Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa.
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Srpen 2018:

Dne 16. 8. 2018 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Leden 2018:

Dne 2. 1. 2018 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přimé vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Prosinec 2017:

Dne 19. 12. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Dne 19. 12. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Říjen 2017:

Dne 11. 10. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)", č.j. 90076/17/7100-20116-050701.
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Srpen 2017:

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. vydalo Generální finanční ředitelství Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, č.j. 74028/17/7100-20116-709973.

Červenec 2017:

V návaznosti na novelu zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017 aktualizovalo Generální finanční ředitelství následující metodické informace:  

  • Informaci GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017 (ve znění Dodatku č. 1 č.j.: 70 857/17/7100-20118-012287),

  • Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení (ve znění Dodatku č. 3 č.j.: 74861/17/7100-20118-012287). 

Červen 2017:

Finanční správa dne 16. 6. 2017 zveřejnila na svých webových stránkách "Informaci k daňovému balíčku", která shrnuje nejdůležitější změny dotčených zákonů.

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. vydalo Generální finanční ředitelství několik metodických informací:

  • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení §20a zákona o DPH
  • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle §78e zákona o DPH
  • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1.7.2017

Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Duben 2017:

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016, č.j. 124403/16/7100-20116-050701
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j. 34529/17/7100-20116-050484
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Březen 2017:

Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, čj. 16182/17/7100-20117-010212
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.