Legislativní novinky – DPH

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 111 ze dne 9. října 2019 byla publikována pod č. 256/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 256/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 37 ze dne 27. března 2019 byla publikována pod č. 80/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019  (až na výjimky uvedené v Čl. XIX novely).
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 80/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 3 ze dne 17. ledna 2019 byla publikována pod č. 6/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která  (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 6/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 142 ze dne 13. prosince 2018 byla publikována pod č. 283/2018 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 283/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 129 ze dne 13. listopadu 2017 byla publikována pod č. 371/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Změna v § 54 nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018, změna v § 101d (kontrolní hlášení) nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 371/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 82 ze dne 31. července 2017 byla publikována pod č. 225/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 61 ze dne 16. června 2017 byla publikována pod č. 170/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která v souladu s § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 170/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Komentář ke změnám v oblasti daně z přidané hodnoty v průběhu roku 2016 a od 1. 1. 2017 jsme zařadili do Metodických aktualit č. 3/2017.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 13, ze dne 15. února 2017, byl publikován pod č. 40/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2017.
Úplné znění nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 11, ze dne 14. února 2017, byla publikována pod č. 33/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2017.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 33/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 11/2018 ze dne 20. 12. 2018 byly publikovány:
- pod č.j. 94112/18/7100-20118-012287 Dodatek č. 3 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 3 účinnosti.
- informace "Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa".
Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 a danou informaci naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byl pod č.j. 130204/17/7100-20118-012287 publikován Dodatek č. 2 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 2 účinnosti.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2017 ze dne 21. 9. 2017 bylo publikováno Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani ze dne 10. 2. 2006. Příslušné sdělení se zrušuje k 21. 9. 2017.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2017 ze dne 6. 3. 2017 byl publikován Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a rovněž úplný text uvedeného pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 1 účinnosti.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Říjen 2019:

Dne 14. 10. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Červenec 2019:

Dne 12. 7. 2019 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny následující metodické informace:

  • "Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů po revizích 1. 7. 2019", která podrobněji seznamuje s novou úpravou poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy
  • "Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - ve znění Dodatku č. 1".

Úplné znění informací naleznete v Účetním poradci.

Dne 2. 7. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Duben 2019:

Dne 16. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty".
Dne 3. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019".
Dne 1. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace k novelám zákona o DPH".

Leden 2019:

Dne 30. 1. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Srpen 2018:

Dne 16. 8. 2018 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Leden 2018:

Dne 2. 1. 2018 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přimé vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Prosinec 2017:

Dne 19. 12. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Dne 19. 12. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Říjen 2017:

Dne 11. 10. 2017 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)", č.j. 90076/17/7100-20116-050701.
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Srpen 2017:

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. vydalo Generální finanční ředitelství Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, č.j. 74028/17/7100-20116-709973.

Červenec 2017:

V návaznosti na novelu zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017 aktualizovalo Generální finanční ředitelství následující metodické informace:  

  • Informaci GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017 (ve znění Dodatku č. 1 č.j.: 70 857/17/7100-20118-012287),

  • Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení (ve znění Dodatku č. 3 č.j.: 74861/17/7100-20118-012287). 

Červen 2017:

Finanční správa dne 16. 6. 2017 zveřejnila na svých webových stránkách "Informaci k daňovému balíčku", která shrnuje nejdůležitější změny dotčených zákonů.

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. vydalo Generální finanční ředitelství několik metodických informací:

  • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení §20a zákona o DPH
  • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle §78e zákona o DPH
  • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1.7.2017

Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Duben 2017:

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016, č.j. 124403/16/7100-20116-050701
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j. 34529/17/7100-20116-050484
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Březen 2017:

Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, čj. 16182/17/7100-20117-010212
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci