Legislativní novinky – DPH

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 111 ze dne 9. října 2019 byla publikována pod č. 256/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 256/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 37 ze dne 27. března 2019 byla publikována pod č. 80/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019  (až na výjimky uvedené v Čl. XIX novely).
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 80/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.
Podrobný komentář k této významné novele zákona o dani z přidané hodnoty byl publikován v Metodických aktualitách č. 6/2019.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 3 ze dne 17. ledna 2019 byla publikována pod č. 6/2019 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která  (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 6/2019 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 142 ze dne 13. prosince 2018 byla publikována pod č. 283/2018 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 283/2018 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 bylo publikováno:
- pod č.j. MF-8592/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.
Jeho úplné znění naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020 bylo publikováno pod č.j. MF-7633/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Jeho úplné znění naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 byly publikovány:
- pod č.j. MF-7108/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- pod č.j. 18787/20/7700-10123 Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
Jejich úplné znění naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2019 ze dne 12. 12. 2019 byly publikovány:
- pod č.j. 88521/19/7100-20118-012287 Dodatek č. 4 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 4 účinnosti.
- informace "Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa".
Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 a danou informaci naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 11/2018 ze dne 20. 12. 2018 byly publikovány:
- pod č.j. 94112/18/7100-20118-012287 Dodatek č. 3 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 3 účinnosti.
- informace "Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa".
Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 a danou informaci naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Březen 2020:

Dne 11. 3. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020" (č.j. 2735/20/7100-20116-050822).

Únor 2020:

Dne 7. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)".

Dne 7. 2. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna informace "Změna v zasílání rozhodnutí v žádostech o vrácení DPH z EU dle Směrnice 2008/9, resp. § 82 zákona o DPH ze státu Bulharsko".

Leden 2020:

Dne 31. 1. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)"

Dne 22. 1. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, č.j. 1832/20/7100-20116-050701". Informace mj. obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti.

Prosinec 2019:

Dne 20. 12. 2019 bylo zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR "Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Nizozemsku".
Úplné znění upozornění naleznete v Účetním poradci.

Dne 16. 12. 2019 byly zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy ČR následující metodické informace:

  • Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020
  • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek

Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Říjen 2019:

Dne 14. 10. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Červenec 2019:

Dne 12. 7. 2019 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny následující metodické informace:

  • "Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů po revizích 1. 7. 2019", která podrobněji seznamuje s novou úpravou poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy
  • "Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - ve znění Dodatku č. 1".

Úplné znění informací naleznete v Účetním poradci.

Dne 2. 7. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Duben 2019:

Dne 16. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty".
Dne 3. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR informace "Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019".
Dne 1. 4. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace k novelám zákona o DPH".

Leden 2019:

Dne 30. 1. 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Srpen 2018:

Dne 16. 8. 2018 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.

Leden 2018:

Dne 2. 1. 2018 byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR "Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přimé vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží".
Úplné znění informace naleznete v Účetním poradci.