Legislativní novinky – DPH

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 105 ze dne 9. srpna 2022 byla publikována pod č. 228/2022 Sb. novela nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 10. 8. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 47 ze dne 26. dubna 2022 byla publikována pod č. 93/2022 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. V písm. a) novely, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2022).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 164 ze dne 12. října 2021 byla publikována pod č. 371/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 161 ze dne 8. října 2021 byla publikována pod č. 363/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 158 ze dne 4. října 2021 byla publikována pod č. 358/2021 Sb. novela vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty č. 457/2020 Sb., která nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 156 ze dne 30. září 2021 byla publikována pod č. 355/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 95 ze dne 17. června 2021 byl publikován pod č. 230/2021 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 218 ze dne 17. prosince 2020 byla publikována pod č. 527/2020 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 186 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 137 ze dne 14. srpna 2020 byla publikována pod č. 343/2020 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti (až na výjimky) dnem 1. 9. 2020.

Ve Sbírce zákonůČeské republiky v částce 115 ze dne 30. června 2020 byla publikována pod č. 299/2020 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 108 ze dne 26. června 2020 byla publikována pod č. 283/2020 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2022 ze dne 23. 6. 2022 bylo publikováno pod č.j. MF-15161/2022/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, které ruší rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-30457/2021/3901-2 ze dne 20. 10. 2021.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 ze dne 24. 3. 2022 bylo publikováno pod č.j. MF-8118/2022/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 38/2021 ze dne 16. 12. 2021 byly publikovány:
- Dodatek č. 8 GFŘ č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 37/2021 ze dne 15. 12. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-35211/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 ze dne 20. 10. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-30457/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dodání elektřiny nebo plynu vč. přijatých úplat - listopad a prosinec 2021).
 
Ve Finančním zpravodaji č. 33/2021 ze dne 19. 10. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-29943/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. 8. 2021 bylo publikováno pod č.j. MF-24795/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 30/2021 ze dne 27. 7. 2021 byla publikována informace Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021.

Ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 ze dne 29. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 20402/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (živelní pohroma - tornádo).

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 20395/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 23/2021 ze dne 1. 6. 2021 bylo publikováno pod č.j. 17171/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 21/2021 ze dne 10. 5. 2021 byly publikovány:
- pod č.j. 27813/21/7100-20118-012287 Dodatek č. 7 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a úplné znění tohoto pokynu ve znění citovaného dodatku. Dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji nabývá Dodatek č. 7 účinnosti.

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2021 ze dne 13. 4. 2021 bylo publikováno pod č.j. 11288/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 7413/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 ze dne 2. 3. 2021 bylo publikováno pod č.j. 6909/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 ze dne 1. 2. 2021 bylo publikováno pod č.j. 3369/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.

Ministerstvo financí ČR:

Dne 26. 1. 2022 zveřejnilo MF ČR na svých internetových stránkách "Odpovědi na často kladené otázky týkající se DPH u cen a hodnot určených dle zákona o oceňování majetku ze dne 26. 1. 2022".

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Srpen 2022:

Dne 11. srpna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění podle § 92f zákona o DPH" ve znění Dodatku č. 3, č. j.: 41970/22/7100-20118-012884 (vč. příloh).

Květen 2022:

Dne 4. května 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2008/118/ES)". 

Březen 2022:

Dne 31. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)" č. j. 18809/22/7100-40050-205680.

Dne 24. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu".

Dne 7. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině".

Leden 2022:

Dne 26. ledna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Bulharsku".

Prosinec 2021:

Dne 3. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR aktualizaci "Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) (č.j. 67968/21/7100-20118-203500)".

Dne 1. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. ledna 2022 (č.j. 67743/21/7100-20116-050701)".

Říjen 2021:

"Informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH" (č. j. 70709/21/7100-20116-050822).

Dne 20. října 2021 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) při využití ověření identity pomocí datové schránky".

Dne 20. října 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)"

Červen 2021:

Dne 21. června 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021" (č. j. 43265/21/7100-20116-050701.

Květen 2021:

Dne 26. 5. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021".

Dne 19. 5. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období" (č.j. 29374/21/7100-20116-010212).

Dne 13. 5. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR aktualizaci "Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2".

Duben 2021:

Dne 15. 4. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k promíjení daně z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží – z důvodu mimořádné události a v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2" (viz Rozhodnutí ministryně financí zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 18/2021).

Březen 2021:

Dne 5. 3. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události".

Únor 2021:

Dne 24. 2. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Dodatek k Informaci k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19 - Aktualizace praktického postupu při uplatnění promíjení DPH k 1.3.2021".

Dne 11. 2. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021" (č. j. 12199/21/7100-20116-050822).

Dne 2. 2. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů".

Leden 2021:

Dne 15. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2" (č.j.: 75850/20/7100-20118-203500).

Dne 15. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve znění Dodatku č. 1" (č.j.: 75852/20/7100-20118-203500).

Dne 4. 1. 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021" (č. j. 78851/20/7100-20116-050485).