Legislativní novinky – DPH

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 207 ze dne 31. prosince 2023 byla publikována pod č. 469/2023 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 191 ze dne 29. prosince 2023 byla publikována pod č. 417/2023 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 173 ze dne 20. prosince 2023 byla publikována pod č. 368/2023 Sb. novela vyhlášky č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134 ze dne 22. září 2023 byla publikována pod č. 285/2023 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 23. 9. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115 ze dne 25. srpna 2023 byla publikována pod č. 251/2023 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 90 ze dne 23. června 2023 byla publikován zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 74 ze dne 5. června 2023 byl publikován zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony, který nabývá účinnosti 1. 7. 2023. Tímto zákonem se posouvá účinnost novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, publikované pod č. 284/2021 Sb. z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 60 ze dne 26. dubna 2023 byla publikována pod č. 112/2023 Sb. novela vyhlášky č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 23. prosince 2022 byla publikována pod č. 432/2022 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 167 ze dne 2. prosince 2022 byla publikována pod č. 366/2022 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 (s výjimkou bodů 2 až 5 a 8 až 10 Přechodných ustanovení, která nabývají účinnosti 3. 12. 2022).

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 ze dne 19. 12. 2022 byly publikovány:
- Dodatek č. 9 GFŘ č.j.: 87752/22/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
- Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287, dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 9 č.j.: 87752/22/7100-20118-012287.

Ministerstvo financí ČR:

Dne 26. 1. 2022 zveřejnilo MF ČR na svých internetových stránkách "Odpovědi na často kladené otázky týkající se DPH u cen a hodnot určených dle zákona o oceňování majetku ze dne 26. 1. 2022".

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Únor 2024:

Dne 12. února 2024 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Závazné posouzení určení sazby DPH, osvobození od daně s nárokem na odpočet daně nebo použití režimu přenesení daňové povinnosti".

Leden 2024:

Dne 25. ledna 2024 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty", č. j.: 2404/24/7100-30116-050822.

Dne 18. ledna 2024 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024", č. j. : 2032/24/7100-30116-010207.

Dne 12. ledna 2024 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024", č. j. 916/24/7100-30116-050822.

Srpen 2023: 

Dne 1. srpna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží", č. j. 49530/23/7100-30116-050822, kterou se mění přístup k uplatňování DPH při bezúplatném dodání zboží. Současně se k tomuto datu zrušuje "Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank ze dne 15. 12. 2014", č. j. 59193/14/7100-20116-011695.

Květen 2023:

Dne 22. května 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží".

Duben 2023:

Dne 28. dubna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Aktualizace formulářové vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 - oblast kontrolního hlášení DPH".

Březen 2023:

Dne 22. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených", č. j. 20296/23/7100-30116-609210.

Dne 3. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 10352/23/7100-30118-012884.

Únor 2023:

Dne 16. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 6675/23/7100-30118-012884.

Leden 2023:

Dne 9. ledna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k novele zákona o DPH pro rok 2023 – zrušení registrace plátce na žádost".

Prosinec 2022:

Dne 22. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 – oblast kontrolního hlášení DPH".

Dne 1. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)".