Struktura Svazu účetních České republiky

Svaz účetních České republiky je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech.

Svaz účetních České republiky sdružuje členy prostřednictvím svých členských spolků, a to na bázi regionální a účelové (absolventi systému certifikace účetních jsou sdruženi v Komoře certifikovaných účetních).