Legislativní novinky – účetnictví

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 149 ze dne 21. září 2021 byla publikována pod č. 341/2021 Sb. novela vyhlášky o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 149 ze dne 21. září 2021 byla publikována pod č. 340/2021 Sb. novela vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku č. 312/2014 Sb. (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 123, ze dne 8. července 2020, byla publikována pod č. 310/2020 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 16, ze dne 13. února 2020, byla publikována pod č. 33/2020 Sb. novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byly publikovány:

  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. 1. 2018.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Únor 2019:

Dne 25. 2. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018.

Květen 2018:

Dne 15. 5. 2018 bylo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněno Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.