Legislativní novinky – účetnictví

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124, ze dne 16. září 2022, byla publikována pod č. 270/2022 Sb. novela vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124, ze dne 16. září 2022, byla publikována pod č. 269/2022 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 192 ze dne 30. listopadu 2021 byla publikována pod č. 430/2021 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 149 ze dne 21. září 2021 byla publikována pod č. 341/2021 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 149 ze dne 21. září 2021 byla publikována pod č. 340/2021 Sb. novela vyhlášky č. 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku  (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 246 ze dne 31. prosince 2020 byla publikována pod č. 609/2020 Sb. novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 123, ze dne 8. července 2020, byla publikována pod č. 310/2020 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 16, ze dne 13. února 2020, byla publikována pod č. 33/2020 Sb. novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ministerstvo financí ČR a vláda ČR:

Usnesení vlády České republiky č. 596 ze dne 16. srpna 2023, které mimo jiné ukládá ministru financí zasadit se o co nejrychlejší přijetí návrhu zákona o účetnictví a zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví., vč. Přílohy č. 1

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o účetnictví (26. 10. 2022)

Tisková zpráva ze dne 5. 10. 2020 "Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví"

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byly publikovány:

  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. 1. 2018.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Duben 2022:

Dne 6. 4. 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny "Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně".

Únor 2022:

Dne 1. 2. 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony" týkající se zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky (§ 21b zákona o účetnictví).

Únor 2019:

Dne 25. 2. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018.

Květen 2018:

Dne 15. 5. 2018 bylo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněno Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.