Legislativní novinky – účetnictví

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 158, ze dne 15. prosince 2017, byla publikována pod č. 443/2017 Sb. novela vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 443/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 158, ze dne 15. prosince 2017, byla publikována pod č. 442/2017 Sb. novela vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 442/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 158, ze dne 15. prosince 2017, byla publikována pod č. 441/2017 Sb. novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 441/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 146, ze dne 7. prosince 2017, byla publikována pod č. 411/2017 Sb. novela vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění vyhlášky č. 411/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 139, ze dne 29. listopadu 2017, byla publikována pod č. 398/2017 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 398/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 139, ze dne 29. listopadu 2017, byla publikována pod č. 397/2017 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 397/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 95, ze dne 28. srpna 2017, byla publikována pod č. 274/2017 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 274/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 95, ze dne 28. srpna 2017, byla publikována pod č. 273/2017 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 273/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 66, ze dne 28. června 2017, byla publikována pod č. 183/2017 Sb. novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017 a novelizuje zákon o účetnictví v oblasti přestupků a správních deliktů.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 183/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 185, ze dne 30. prosince 2016, byla publikována pod č. 462/2016 Sb. novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 462/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 181, ze dne 27. prosince 2016, byla publikována pod č. 447/2016 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 447/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 115, ze dne 19. září 2016, byla publikována pod č. 298/2016 Sb. novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 19. 9. 2016.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 298/2016 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 161, ze dne 28. prosince 2015, byla publikována pod č. 377/2015 Sb. novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 377/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 159, ze dne 28. prosince 2015, byla publikována pod č. 372/2015 Sb. novela vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 159, ze dne 28. prosince 2015, byla publikována pod č. 371/2015 Sb. novela vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 503/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 371/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 159, ze dne 28. prosince 2015, byla publikována pod č. 370/2015 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 370/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 159, ze dne 28. prosince 2015, byla publikována pod č. 369/2015 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 137, ze dne 7. prosince 2015, byla publikována pod č. 324/2015 Sb. novela vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Ve stejné částce byla zveřejněna rovněž vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Tyto právní předpisy byly vydány v návaznosti na novelu zákona o účetnictví publikovanou pod č. 221/2015 Sb. a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 324/2015 Sb. a nové vyhlášky č. 325/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.
Problematice možnosti vedení jednoduchého účetnictví pro vybrané právnické osoby od 1. 1. 2016 jsme se věnovali v Metodických aktualitách č. 9/2015 (5. kapitola).
Na sestavení účetní závěrky u nestátních neziskových organizací za rok 2016 dle nových pravidel jsme se zaměřili v Metodických aktualitách č. 2/2017.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 102, ze dne 2. října 2015, byla publikována pod č. 252/2015 Sb. novela vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění vyhlášky č.  252/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 102, ze dne 2. října 2015, byla publikována pod č. 251/2015 Sb. novela vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 251/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 102, ze dne 2. října 2015, byla publikována pod č. 250/2015 Sb. novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 250/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci. Vybraným změnám v podvojném účetnictví podnikatelů ve vazbě na zahájení účtování v roce 2016 jsme se stručně věnovali v Metodických aktualitách č. 10/2015.
V Metodických aktualitách č. 2/2016 vám nabízíme doporučený účtový rozvrh pro účetní období započaté v roce 2016 s obsahovou náplní jednotlivých syntetických účtů. Dalším změnám v účetních předpisech pro podnikatele jsme se věnovali v Metodických aktualitách č. 5/2016, 9/2016 a 10/2016.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 92, ze dne 10. září 2015, byla publikována pod č. 221/2015 Sb. novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 221/2015 Sb. naleznete v Účetním poradci. Novele zákona o účetnictví jsme se podrobně věnovali v Metodických aktualitách č. 9/2015.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byly publikovány:

  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. 1. 2018.
Úplná znění výše citovaných českých účetních standardů naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byla publikována:

  • Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů,
  • Sdělení Ministerstva financí ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)“.

Úplná znění výše citovaných sdělení naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2016 ze dne 5. 2. 2016 byly publikovány změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. 1. 2016.
Úplné znění Českých účetních standardů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015 byly publikovány změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny použijí vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. 1. 2016 a později.
Úplné znění Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 ze dne 17. 12. 2015 byly publikovány změny Českých účetních standardů pro podnikatele účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. 1. 2016 a později. V jejich rámci byl doplněn také nový ČÚS č. 024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.
Úplné znění Českých účetních standardů pro podnikatele naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2015 ze dne 7. 12. 2015 byly publikovány změny Českých účetních standardů pro pojišťovny účtující podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016 a použijí se poprvé v účetním období započatém 1. 1. 2016 a později.
Úplné znění Českých účetních standardů pro pojišťovny naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Květen 2018:

Dne 15. 5. 2018 bylo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněno Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.