Nabídka vzdělávacích akcí členských spolků

Termín Místo Název kurzu / lektor
13. 10. 2020
Novinka
HK Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně příkladů z praxe
Ing. Lenka Dvořáková Pořádá: Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
21. 10. 2020
Novinka
HK Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020
Ing. Simona Pacáková Pořádá: Svaz účetních Hradec Králové, z.s.