Nabídka vzdělávacích akcí členských spolků

Termín Místo Název kurzu / lektor
od 13. 9. 2019
do 24. 9. 2019
Pardubice KURZ: Kurz účetnictví pro začínající a mírně pokročilé účetní příspěvkových organizací
Ing. Daniela Burianová, LL.M Pořádá: Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
18. 9. 2019 Praha 1 Elektronická komunikace se správcem daně a ostatními orgány veřejné moci
MVDr. Milan Vodička Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
23. 9. 2019 Brno MS Excel pro účetní a daňové poradce I.
Pavel Hortvík Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
30. 9. 2019 Praha 1 Výkaznictví podle IFRS
Ing. Martina Křivánková, FCCA Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
1. 10. 2019 Praha 3 Analytická činnost FAÚ
Pilíková Jaroslava Mgr.; Chrástková Martina Mgr. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
od 2. 10. 2019
do 16. 10. 2019
Pardubice KURZ: Intenzívní 5 denní kurz základů podvojného účetnictví podnikatelů
Ing. Vilém Juránek Pořádá: Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
3. 10. 2019 Brno Analytická činnost FAÚ
Pilíková Jaroslava Mgr.; Chrástková Martina Mgr. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
9. 10. 2019 Praha 8 MS Excel pro účetní I.
Luboš Kičmer Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
9. 10. 2019 Praha 1 Přeměny a obdobné operace (podnikové kombinace)
Mgr. Tomáš Hrdina Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
od 10. 10. 2019
do 11. 10. 2019
Praha 1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS
Ing. Martina Křivánková, FCCA Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
17. 10. 2019 Ostrava Převodní (transferové) ceny a daňová kontrola u spojených osob
Ing. Michal Jelínek, Ph.D Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
od 21. 10. 2019
do 22. 10. 2019
Praha Konsolidace dle CZ vs. IFRS
Ing. Libor Vašek, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
21. 10. 2019 Praha 1 Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy
RNDr. Ivan Brychta Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
21. 10. 2019 Brno MS Excel pro účetní a daňové poradce II.
Pavel Hortvík Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
23. 10. 2019 Praha 1 Specifika účtování v zemědělství
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
23. 10. 2019 Praha IFRS 16 Leasingy
Ing. Martina Křivánková, FCCA Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
25. 10. 2019 Brno Kontingenční tabulky v MS Excel
Pavel Hortvík Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
31. 10. 2019 Praha Dlouhodobý majetek
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
od 31. 10. 2019
do 2. 11. 2019
Telč Účetní a daňové aktualizace pro neziskové organizace
Ing. Simona Pacáková Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
4. 11. 2019 Praha MS Excel pro účetní a daňové poradce II.
Luboš Kičmer Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
5. 11. 2019 Praha Leasing v rozsahu IFRS 16
Ing. Libor Vašek, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
6. 11. 2019 Praha 1 Obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek
Mgr. Tomáš Hrdina Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
11. 11. 2019 Praha 1 IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
Ing. Martina Křivánková, FCCA Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
12. 11. 2019 Praha 1 Nájmy nemovitých věcí a jejich možná úskalí
Ing. Petr Kout, CSc. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
12. 11. 2019 Praha 1 Novinky v digitálním světě pro účetní a daňové poradce
MVDr. Milan Vodička Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
14. 11. 2019 Praha 1 Zrak a počítač
Ing. Yvona Švecová Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
20. 11. 2019 Praha 8 Kontingenční tabulky v MS Excel
Luboš Kičmer Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
20. 11. 2019 Praha 1 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 1
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
21. 11. 2019 Praha 1 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 2
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
od 26. 11. 2019
do 27. 11. 2019
Praha 1 Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS
Ing. Martina Křivánková, FCCA Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
27. 11. 2019 Praha 1 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 3
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
28. 11. 2019 Praha 1 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 4
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
2. 12. 2019 Praha 1 Účetní a daňové novinky roku 2020
Ing. Jan Molín, Ph.D. . Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
10. 12. 2019 Praha 1 Audit účetní závěrky
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.
18. 12. 2019
Novinka
Praha Účetní závěrka
Ing. Alice Šrámková, FCCA Pořádá: Komora certifikovaných účetních, z.s.