Legislativní novinky – zákon o evidenci tržeb

Sbírka zákonů ČR:

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 205, ze dne 28. prosince 2022, byl publikován zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 181, ze dne 2. listopadu 2020, byla publikována pod č. 449/2020 Sb. novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Novela nabývá účinnosti dnem 3. 11. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 97, ze dne 2. června 2020, byla publikována pod č. 263/2020 Sb. novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Novela nabývá účinnosti dnem 3. 6. 2020.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 48, ze dne 27. března 2020, byl publikován zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 111, ze dne 9. října 2019, byla publikována pod č. 256/2019 Sb. novela zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2019 s výjimkami vybraných ustanovení, která nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2020 (žádost o povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu) nebo 1. 5. 2020 (spuštění poslední vlny EET).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 5, ze dne 16. ledna 2018, byl publikován pod č. 8/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 132, ze dne 14. listopadu 2017, bylo publikováno nařízení vlády č. 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 14. 11. 2017.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 66, ze dne 28. června 2017, byla publikována pod č. 183/2017 Sb. novela zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017 a novelizuje zákon o evidenci tržeb v oblasti přestupků a správních deliktů.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 43, ze dne 13. dubna 2016, byl publikován pod č. 112/2016 Sb. zákon o evidenci tržeb, který nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2016, vyjma §10 až §17 a §32, které nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 104, ze dne 24. srpna 2016, byla publikována pod č. 269/2016 Sb. vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka, která nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2016.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Nejčastější dotazy podnikatelů v souvislosti s ukončením EET

Tisková zpráva GFŘ: Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023 (21. 12. 2022)

Tisková zpráva MF ČR: Senát schválil úplné zrušení EET od příštího roku (14. 12. 2022)

Ukončení provozu EET a možný dopad na funkčnost pokladních zařízení (6. 12. 2022)

Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení návrh na zrušení EET (28. 6. 2022)