Účetní poradce

Podpora a aktualizace Účetního poradce bude ukončena k 31.12.2020. V průběhu roku 2020 by měl být Účetní poradce v maximální možné míře implementován do nového produktu DANĚ PRO LIDI - kompletní informace o novém produktu včetně možnosti objednat si jej za zvýhodněnou cenu naleznete zde

----------------------------------------------

Tento informační a poradenský systém obsahuje ucelený soubor účetní a daňové legislativy a dalších právních předpisů z navazujících oblastí, informací, pokynů, stanovisek a sdělení MF ČR a GFŘ. Legislativní část je podporou pro část metodickou obsahující výklady k dotazům, odborné manuály, interpretace Národní účetní rady, závěry z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR, praktikum aj.

Účetní poradce je výsledkem spolupráce dvou subjektů. Na jeho tvorbě a distribuci se podílejí:

Účetní poradce STANDARD

Účetní poradce STANDARD

Informační a poradenský systém obsahuje ucelený soubor účetní a daňové legislativy a dalších právních předpisů z navazujících oblastí, informací, pokynů, stanovisek a sdělení MF ČR a GFŘ.

Více informací

Účetní poradce PROFESIONÁL

Účetní poradce PROFESIONÁL

K informačnímu obsahu verze Účetní poradce - Standard jsou připojeny rozšiřující moduly obsahující smlouvy o zamezení dvojího zdanění (včetně pokynů, odborných manuálů a výkladů formou otázek a odpovědí) a kompletní soubor legislativy týkající se kapitálového trhu.

Více informací

Účetní poradce PROFESIONÁL EU

Účetní poradce PROFESIONÁL EU

K informačnímu obsahu verze Účetní poradce - Standard jsou připojeny rozšiřující moduly obsahující smlouvy o zamezení dvojího zdanění (včetně pokynů, odborných manuálů a výkladů formou otázek a odpovědí), kompletní soubor legislativy týkající se kapitálového trhu a předpisy z oblasti mezinárodní regulace účetnictví a daní.

Více informací

Účetní poradce PROFESIONÁL TOP

Účetní poradce PROFESIONÁL TOP

K informačnímu obsahu verze Účetní poradce - Standard jsou připojeny rozšiřující moduly obsahující smlouvy o zamezení dvojího zdanění (včetně pokynů, odborných manuálů a výkladů formou otázek a odpovědí), kompletní soubor legislativy týkající se kapitálového trhu, předpisy z oblasti mezinárodní regulace účetnictví a daní a také vybranou účetní a daňovou judikaturu.

Více informací

Kapitálový trh

Kapitálový trh

Rozšiřující modul Kapitálový trh obsahuje ucelený soubor legislativy upravující oblast cenných papírů, podnikání na kapitálovém trhu, bank, investičních společností, spořitelních a úvěrních družstev a pojišťoven.

Více informací

Účetní a daňová judikatura

Účetní a daňová judikatura

Rozšiřující modul Účetní & daňová judikatura obsahuje vybranou účetní a daňovou judikaturu českých soudů.

Více informací

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Rozšiřující modul Smlouvy o zamezení dvojího zdanění obsahuje úplná znění smluv o zamezení dvojího zdanění, související metodické pokyny, odborné manuály a výklady formou otázek a odpovědí.

Více informací

Mezinárodní regulace účetnictví a daní

Mezinárodní regulace účetnictví a daní

Rozšiřující modul Mezinárodní regulace účetnictví a daní obsahuje ucelený soubor evropských předpisů v oblasti účetnictví a daní, mezinárodní účetní standardy a jejich interpretace.

Více informací
 

Ceník

Licence a aktualizace

Systémové požadavky

Vyžaduje Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10