Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
2. 12. 2020 online Mzdové aktuality - webinář
PhDr. Dagmar Kučerová
3. 12. 2020 Praha Odpisy, opravy a technické zhodnocení
Ing. Petr Kout, CSc.
3. 12. 2020 Praha Cash Flow
Ing. Alice Šrámková
9. 12. 2020 Praha Účetní závěrka 2020 - WEBINÁŘ
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
10. 12. 2020 Praha Aktuality v DPH
Ing. Michaela Strnadová
16. 12. 2020 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
16. 12. 2020 Praha INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
od 7. 1. 2021
do 8. 1. 2021
Praha Mzdové aktuality - vícedenní akce
PhDr. Dagmar Kučerová
14. 1. 2021 Praha Novinky v DPH v roce 2021
Jan Tecl
20. 1. 2021 Praha PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
26. 1. 2021 Praha Daně nestátních neziskových organizací
RNDr. Petr Beránek
27. 1. 2021 Praha Cestovní náhrady
Jaroslava Pfeilerová
28. 1. 2021 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal