Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
od 11. 9. 2019
do 14. 11. 2019
Praha Mzdové účetnictví (večerní forma studia)
Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
17. 9. 2019 Praha MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH
Ing. Olga Hochmannová
od 18. 9. 2019
do 8. 10. 2019
Praha Daňové minimum
Ing. Petr Kout, CSc.
30. 9. 2019 Praha OCEŇOVÁNÍ V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ
RNDr. Ivan Brychta
1. 10. 2019 Praha PODÍLY V KORPORACI, ROZDĚLENÍ ZISKU
Mgr. Tomáš Hrdina
3. 10. 2019 Praha OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ
Tomáš Líbal
15. 10. 2019 Praha ZAJÍMAVOSTI V G SUITE
Ing. Radek Pohnán
16. 10. 2019 Praha PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)
Ing. Alena Kochová
23. 10. 2019 Praha PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)
Ing. Alena Kochová
30. 10. 2019 Praha MA - Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
4. 11. 2019 Praha Jak zvládat stres a krizové situace
PhDr. Miloslav Hrubý
5. 11. 2019 Praha DOKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ
Ing. Roman Landgráf
7. 11. 2019 Praha MA - Zaměstnávání cizinců v České republice nejen z pohledu pojištění a zdanění ve světle nových pravidel pro superhrubou mzdu
Mgr. Magdaléna Vyškovská
27. 11. 2019 Praha DLOUHODOBÝ MAJETEK (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
28. 11. 2019 Praha TRANSFEROVÉ CENY
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
4. 12. 2019 Praha INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
11. 12. 2019 Praha MZDOVÉ AKTUALITY
PhDr. Dagmar Kučerová
16. 12. 2019 Praha Vybrané problémy související s účetní závěrkou 2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
19. 12. 2019 Praha AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PODNIKATELŮ
Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
6. 1. 2020 Praha DPH v roce 2020
Olga Holubová
9. 1. 2020 Praha ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A UZÁVĚRKA ZA ROK 2019
Tomáš Líbal
15. 1. 2020 Praha AKTUALITY V NESTÁTNÍM NEZISKOVÉM SEKTORU
Ing. Simona Pacáková
16. 1. 2020 Praha NEZISKOVÉ ORGANIZACE AKTUÁLNĚ
Ing. Simona Pacáková
22. 1. 2020 Praha PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová