Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
27. 9. 2021 Praha Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Marek Reinoha
1. 10. 2021 Praha Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
RNDr. Ivan Brychta
4. 10. 2021 Praha Specifika účtování nestátních neziskových organizací
Ing. Miroslava Nebuželská
od 7. 10. 2021
do 8. 10. 2021
Praha Základy DPH pro začátečníky
Ing. Petr Kout, CSc.
11. 10. 2021 Praha Zaměstnanecké benefity
Ing. Jaroslav Veselka
13. 10. 2021 Praha E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH od 1.7. 2021 – účetně, daňově
Ing. Vladimír Zdražil
15. 10. 2021 Praha Povinnosti vyplývající z AML zákona - účetní - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i Vás se to týká)
Ing. Pavel Říha
od 19. 10. 2021
do 20. 10. 2021
Hluboká nad Vltavou DPH podrobně
Ing. Igor Pantůček
25. 10. 2021 Praha Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS
Ing. Alena Kochová
26. 10. 2021 Praha Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly
Tomáš Líbal
1. 11. 2021 Praha Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
RNDr. Ivan Brychta
2. 11. 2021 Praha Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
Ing. Lenka Dvořáková
11. 11. 2021 Praha Elektronický svět daňařů a účetních
RNDr. Milan Vodička
12. 11. 2021 Praha Základní rozdíly mezi ČUS x IFRS
Ing. Kamila Marešová
15. 11. 2021 Praha Časté účetní chyby a omyly
Tomáš Líbal
15. 11. 2021 Praha Dotace v účetnictví a rozpočtu
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
2. 12. 2021 Praha Moje první daňové přiznání - DPFO
Ing. Jaroslav Veselka
3. 12. 2021 Praha Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit
Ing. Kamila Marešová
3. 12. 2021 Praha Moje první daňové přiznání - daňová evidence
Ing. Jaroslav Veselka
7. 12. 2021 Praha Přehled o peněžních tocích (cash flow) pro VÚJ
Ing. Alena Kochová
9. 12. 2021 Praha Moje první daňové přiznání - DPPO
Ing. Jaroslav Veselka
od 9. 12. 2021
do 11. 12. 2021
Mikulov Novinky v daních
Mgr. Ing. Vít Křivánek, Ing. Igor Pantůček, Ing. Jan Tecl
10. 12. 2021 Praha Moje první daňové přiznání - DPH
Ing. Jaroslav Veselka
15. 12. 2021 Praha Fakturace obráceně
Ing. Vladimír Zdražil
15. 2. 2022 Praha Účetní závěrka s vazbou na daň z příjmů u nestátních neziskových organizací
Ing. Miroslava Nebuželská
10. 3. 2022 Praha Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi
Ing. Nikola Kortanová; Ing. Tomáš Sluka