Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
9. 2. 2023 Praha Přehled o peněžních tocích pro VÚJ
Ing. Alena Kochová
10. 2. 2023 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc.
15. 2. 2023 Praha Neziskovky - novinky a problémové oblasti (daně)
Ing. Tomáš Doležel
20. 2. 2023 Praha Cestovní náhrady
Jaroslava Pfeilerová
2. 3. 2023 Praha Účetní závěrka pro podnikatele 2022
Ing. Lenka Dvořáková
3. 3. 2023 Praha Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit
Ing. Lenka Dvořáková
15. 3. 2023 Praha Chyby při uplatňování DPH
Ing. Petr Kout, CSc.
od 16. 3. 2023
do 25. 5. 2023
Praha MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia) - kombinovaná forma výuky
Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
16. 3. 2023 Praha Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
20. 3. 2023 Praha Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly
Ing. Jaroslav Veselka
21. 3. 2023 Praha Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech)
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
23. 3. 2023 Praha Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
27. 3. 2023 Praha Moje první daňové přiznání - DPFO
Ing. Jaroslav Veselka
28. 3. 2023 Praha Moje první daňové přiznání - DPPO
Ing. Jaroslav Veselka
29. 3. 2023 Praha Zásoby z pohledu účetnictví a daní
RNDr. Ivan Brychta
6. 4. 2023 Praha Fakturace v přeshraničním obchodu a službách
Ing. Vladimír Zdražil
12. 4. 2023 Praha Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení
Ing. Lenka Dvořáková
13. 4. 2023 Praha Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR
Ing. Alice Šrámková
20. 4. 2023 Praha Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
26. 4. 2023 Praha Nájmy nemovitých věcí - účetní a daňový pohled
Ing. Petr Kout, CSc.
27. 4. 2023 Praha Převodní ceny
Mgr. Ing. Radim Bláha
4. 5. 2023 Praha Chci být účetní, ale jak mám začít? odpolední workshop
Ing. Simona Kropáčková
od 16. 5. 2023
do 18. 5. 2023
Praha Základy účetnictví - 3denní speciál
Ing. Jaroslav Veselka
16. 5. 2023 Praha Mzdové aktuality
PhDr. Dagmar Kučerová
15. 6. 2023 Praha Dotace v účetnictví a rozpočtu
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka