Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
7. 6. 2022 Praha Daňový řád pro pokročilé
Ing. Miloslav Kopřiva
8. 6. 2022 Praha INCOTERMS 2020 - komplexní seminář
Ing. Petr Rožek
8. 6. 2022 Praha Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
RNDr. Ivan Brychta
9. 6. 2022 Praha Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek
Ing. Nikola Kortanová; Ing. Tomáš Sluka
15. 6. 2022 Praha Osobnostní rozvoj III. - Umím sebevědomě komunikovat
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC; Ing. Lenka Mrázová
22. 6. 2022 Praha Co musí účetní vědět o DPH
Ing. Petr Kout, CSc.
23. 6. 2022 Praha Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi
Ing. Nikola Kortanová; Ing. Tomáš Sluka
od 7. 9. 2022
do 8. 9. 2022
Praha Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé
Ing. Simona Kropáčková
9. 9. 2022 Praha Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků
Mgr. Magdaléna Vyškovská
od 10. 9. 2022
do 17. 9. 2022
Mlini (nedaleko Dubrovniku), Chorvatsko Osobnostní rozvoj
PhDr. Miloslav Hrubý
12. 9. 2022 Praha Řešení pohledávek po splatnosti v praxi
Mgr. Martin Laipold
13. 9. 2022 Praha Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy
Ing. Jan Tecl
15. 9. 2022 Praha Smlouvy, závazky a rizika v účetní praxi nejen pro účetní
Mgr. Martin Laipold
16. 9. 2022 Praha Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled
JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
22. 9. 2022 Praha Specifika účtování nestátních neziskových organizací
Ing. Miroslava Nebuželská
22. 9. 2022 Praha Fakturace v přeshraničním obchodu a službách
Ing. Vladimír Zdražil
29. 9. 2022 Praha Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit
Ing. Lenka Dvořáková
4. 10. 2022 Praha Spotřební daně prakticky
Ing. Jan Tecl
13. 10. 2022 Praha PAP Metodika
Ing. Alena Kochová
17. 10. 2022 Praha Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Marek Reinoha
20. 10. 2022 Praha PAP v příkladech pro pokročilé
Ing. Alena Kochová
3. 11. 2022 Praha INVENTARIZACE 2022 - účetnictví státu
Ing. Alena Kochová
10. 11. 2022 Praha Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS
Ing. Alena Kochová