Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
29. 9. 2020 Praha ÚČETNICTVÍ A DANĚ AKTUÁLNĚ
Ing. Dana Vanke
29. 9. 2020 Praha Nemovitosti v účetnictví a daních
Jan Tecl
30. 9. 2020 Praha VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro PO zřizované OSS
Ing. Alena Kochová
od 30. 9. 2020
do 9. 12. 2020
Praha MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)
Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
5. 10. 2020 Praha Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
6. 10. 2020 Ostrava DOTACE V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
9. 10. 2020 Praha Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
12. 10. 2020 Praha Chyby při uplatňování DPH
Ing. Petr Kout, CSc.
14. 10. 2020 Praha Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
od 15. 10. 2020
do 17. 10. 2020
Praha DPH podrobně
Ing. Igor Pantůček
19. 10. 2020 Praha Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví
Ing. Vladimír Zdražil
21. 10. 2020 Praha PAP - Metodika (OSS a jejich PO, ÚSC)
Ing. Alena Kochová
30. 10. 2020 Praha Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Marek Reinoha
30. 10. 2020 Praha Zásoby z účetního a daňového pohledu
Tomáš Líbal
3. 11. 2020 Praha MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH
Ing. Olga Hochmannová
5. 11. 2020 Praha Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
RNDr. Ivan Brychta
6. 11. 2020 Praha Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit
Ing. Kamila Marešová
11. 11. 2020 Praha PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)
Ing. Alena Kochová
12. 11. 2020 Praha DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI
MVDr. Milan Vodička
16. 11. 2020 Praha Základní rozdíly mezi ČUS x IFRS
Ing. Kamila Marešová
25. 11. 2020 Praha DLOUHODOBÝ MAJETEK (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
26. 11. 2020 Praha Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
RNDr. Ivan Brychta
30. 11. 2020 Praha Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty
Tomáš Líbal
2. 12. 2020 Praha Mzdové aktuality
PhDr. Dagmar Kučerová
2. 12. 2020 Ostrava Účetní závěrka 2020 - Ostrava
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
3. 12. 2020 Praha Odpisy, opravy a technické zhodnocení
Ing. Petr Kout, CSc.
3. 12. 2020 Praha Cash Flow
Ing. Alice Šrámková
9. 12. 2020 Praha Účetní závěrka 2020
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
10. 12. 2020 Praha Aktuality v DPH
Ing. Michaela Strnadová
16. 12. 2020 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
16. 12. 2020 Praha INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
17. 12. 2020 Praha Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020
Tomáš Líbal
od 7. 1. 2021
do 8. 1. 2021
Praha Mzdové aktuality - vícedenní akce
PhDr. Dagmar Kučerová
14. 1. 2021 Praha Novinky v DPH v roce 2021
Jan Tecl
20. 1. 2021 Praha PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
26. 1. 2021 Praha Daně nestátních neziskových organizací
RNDr. Petr Beránek
27. 1. 2021 Praha Cestovní náhrady
Jaroslava Pfeilerová
28. 1. 2021 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal