Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
4. 6. 2020 Praha Daňové a účetní aktuality v souvislosti s pandemií COVID-19
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
5. 6. 2020 Praha Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace)
RNDr. Petr Beránek
8. 6. 2020 Ostrava DOTACE V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
16. 6. 2020 Praha AKTUALITY V IFRS
Ing. Martina Křivánková, FCCA
18. 6. 2020 Praha MZDOVÉ AKTUALITY V DOBĚ KORONAVIRU
PhDr. Dagmar Kučerová
14. 7. 2020 Praha ÚČETNICTVÍ A DANĚ AKTUÁLNĚ
Ing. Dana Vanke
15. 7. 2020 Praha Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku ve světle poslední judikatury
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - advokát
7. 9. 2020 Praha Velká novela ZOK – hlavní změny týkající se SRO
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
8. 9. 2020 Praha Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Marek Reinoha
10. 9. 2020 Praha Dotace v účetnictví a rozpočtu
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
11. 9. 2020 Praha Opravy chyb minulých období
Tomáš Líbal
15. 9. 2020 Praha DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ VÚJ aneb Jak, proč a na co si dát pozor?
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Barbora Polcarová
29. 9. 2020 Praha Nemovitosti v účetnictví a daních
Jan Tecl
30. 9. 2020 Praha VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro PO zřizované OSS
Ing. Alena Kochová
1. 10. 2020 Praha Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020
Ing. Vladimír Zdražil
9. 10. 2020 Praha Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
12. 10. 2020 Praha Chyby při uplatňování DPH
Ing. Petr Kout, CSc.
14. 10. 2020 Praha Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
19. 10. 2020 Praha Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví
Ing. Vladimír Zdražil
21. 10. 2020 Praha PAP - Metodika (OSS a jejich PO, ÚSC)
Ing. Alena Kochová
30. 10. 2020 Praha Zásoby z účetního a daňového pohledu
Tomáš Líbal
3. 11. 2020 Praha MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH
Ing. Olga Hochmannová
5. 11. 2020 Praha Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
RNDr. Ivan Brychta
12. 11. 2020 Praha DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI
MVDr. Milan Vodička
26. 11. 2020 Praha Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
RNDr. Ivan Brychta
30. 11. 2020 Praha Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty
Tomáš Líbal
2. 12. 2020 Praha Mzdové aktuality
PhDr. Dagmar Kučerová
3. 12. 2020 Praha Odpisy, opravy a technické zhodnocení
Ing. Petr Kout, CSc.
3. 12. 2020 Praha Cash Flow
Ing. Alice Šrámková
10. 12. 2020 Praha Aktuality v DPH
Ing. Michaela Strnadová
16. 12. 2020 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
17. 12. 2020 Praha Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020
Tomáš Líbal
od 7. 1. 2021
do 8. 1. 2021
Praha Mzdové aktuality - vícedenní akce
PhDr. Dagmar Kučerová
14. 1. 2021 Praha Novinky v DPH v roce 2021
Jan Tecl
26. 1. 2021 Praha Daně nestátních neziskových organizací
RNDr. Petr Beránek
27. 1. 2021 Praha Cestovní náhrady
Jaroslava Pfeilerová
28. 1. 2021 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal