Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
5. 12. 2023 Praha IFRS Update
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
5. 12. 2023 Praha Inventarizace v účetnictví a daních
Ing. Jaroslav Veselka
6. 12. 2023 Praha Mzdové aktuality - ONLINE
PhDr. Dagmar Kučerová
11. 12. 2023 Praha Základy mezinárodního zdanění
Ing. Jaroslav Veselka
13. 12. 2023 Praha Fyzické a právnické osoby z účetního a daňového pohledu
Ing. Jaroslav Veselka
14. 12. 2023 Praha Zaměstnanecké benefity aktuálně
Ing. Jaroslav Veselka
14. 12. 2023 Praha Účetní závěrka veřejného sektoru
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
18. 12. 2023 ONLINE Inventarizace v organizacích veřejného sektoru ONLINE
Ing. Alena Kochová
18. 12. 2023 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc.
21. 12. 2023 ONLINE Daň z příjmů ze závislé činnosti - ONLINE
Ing. Marie Hajšmanová
8. 1. 2024 Praha Zákoník práce po novele - první zkušenosti
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
od 11. 1. 2024
do 12. 1. 2024
Praha Základy daně z příjmů fyzických osob
Ing. Jaroslav Veselka
17. 1. 2024 Praha Mzdové aktuality
Ing. Olga Krchovová
25. 1. 2024 Praha Zdravotní pojištění 2024 – novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte
Ing. Antonín Daněk
26. 1. 2024 Praha Konsolidační balíček z pohledu účetnictví a daní
Ing. Jan Molín, Ph.D.
od 29. 1. 2024
do 30. 1. 2024
Praha Základy daně z příjmů právnických osob
Ing. Jaroslav Veselka
30. 1. 2024 Praha Aktuality ve státním neziskovém sektoru
Ing. Simona Pacáková
31. 1. 2024 Praha Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled
JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
31. 1. 2024 Praha Aktuality v nestátním neziskovém sektoru
Ing. Simona Pacáková
od 2. 2. 2024
do 16. 2. 2024
ONLINE Pracovní poměr pod lupou - ONLINE
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
2. 2. 2024 ONLINE Pracovní poměr pod lupou - Vznik pracovního poměru ONLINE
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
5. 2. 2024 Praha Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v ZDPH a jejich dopadu do záznamní povinnosti plátce
Ing. Vladimír Zdražil
8. 2. 2024 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc.
9. 2. 2024 ONLINE Pracovní poměr pod lupou II. - Změna a skončení pracovního poměru ONLINE
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
13. 2. 2024 Praha Daně neziskových organizací - novinky a problémové oblasti
Ing. Tomáš Doležel
15. 2. 2024 Praha Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled
Ing. Petr Kout, CSc.
16. 2. 2024 ONLINE Pracovní poměr pod lupou III. - Pracovní doba a doba odpočinku ONLINE
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
22. 2. 2024 Praha Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023 - konzultační seminář
Ing. Marie Hajšmanová
27. 2. 2024 Praha Finanční řízení, řídící kontrola a aktuality u fondů ve státních příspěvkových organizacích
Ing. Alena Kochová
29. 2. 2024 Praha Moje první daňové přiznání - DPFO
Ing. Jaroslav Veselka
5. 3. 2024 Praha Jak zvládnout digitalizaci daní a účetnictví
MVDr. Milan Vodička
7. 3. 2024 Praha Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH
Ing. Vladimír Zdražil
11. 3. 2024 Praha Zásoby z pohledu účetnictví a daní
RNDr. Ivan Brychta
13. 3. 2024 Praha Chyby při uplatňování DPH
Ing. Petr Kout, CSc.
14. 3. 2024 Praha Moje první daňové přiznání - DPPO
Ing. Jaroslav Veselka
18. 3. 2024 Praha Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty
Ing. Petr Kout, CSc.
od 26. 3. 2024
do 28. 3. 2024
Praha Základy účetnictví - 3denní speciál
Ing. Jaroslav Veselka
8. 4. 2024 Praha Položky snižující základ daně fyzických a právnických osob
RNDr. Ivan Brychta
od 11. 4. 2024
do 12. 4. 2024
Praha Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé
Ing. Jaroslav Veselka
15. 4. 2024 Praha Odpisy, opravy a technické zhodnocení
Ing. Petr Kout, CSc.
13. 5. 2024 Praha Digitalizace mezd a personalistiky s přihlédnutím k ochraně osobních údajů
MVDr. Milan Vodička