Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
6. 4. 2020 Praha Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
9. 4. 2020 Praha ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURACE
Tomáš Líbal
15. 4. 2020 Praha MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH
Ing. Olga Hochmannová
16. 4. 2020 Praha Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění
Mgr. Magdaléna Vyškovská
17. 4. 2020 Praha Odpovědnost za vady, reklamace vad - právní, účetní a daňový kontext
Ing. Lenka Dvořáková - daňový a účetní poradce, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - advokát
21. 4. 2020 Praha DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ VÚJ aneb Jak, proč a na co si dát pozor?
Ing. Barbora Poustecká, Ing. Barbora Polcarová
21. 4. 2020 Praha ČÚS versus IFRS
Ing. Kamila Marešová
27. 4. 2020 Praha NÁKLADY A VÝNOSY - účetní a daňový pohled
Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
28. 4. 2020 Praha JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ
Ing. Lenka Dvořáková
30. 4. 2020 Praha ÚČETNICTVÍ A DANĚ AKTUÁLNĚ
Ing. Dana Vanke
11. 5. 2020 Praha DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI
MVDr. Milan Vodička
12. 5. 2020 Praha INTERPRETACE A VYUŽITÍ INFORMACÍ Z ÚČETNICTVÍ VÚJ
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
13. 5. 2020 Praha ČASTÉ ÚČETNÍ CHYBY A OMYLY
Tomáš Líbal
27. 5. 2020 Praha OCEŇOVÁNÍ V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ
RNDr. Ivan Brychta
5. 6. 2020 Praha Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace)
RNDr. Petr Beránek
16. 6. 2020 Praha AKTUALITY V IFRS
Ing. Martina Křivánková, FCCA
18. 6. 2020 Praha MZDOVÉ AKTUALITY
PhDr. Dagmar Kučerová