Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
24. 1. 2022 Praha Cestovní náhrady aktuálně
Jaroslava Pfeilerová
27. 1. 2022 Praha Moje první daňové přiznání - DPPO
Ing. Jaroslav Veselka
28. 1. 2022 Praha Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků
Mgr. Magdaléna Vyškovská
3. 2. 2022 Praha Moje první daňové přiznání - DPH
Ing. Jaroslav Veselka
3. 2. 2022 Praha Daňový řád pro začátečníky
Ing. Miloslav Kopřiva
7. 2. 2022 Praha Účetní a daňové aktuality a změny 2021/2022
Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
10. 2. 2022 Praha Zákoník práce v praxi
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
11. 2. 2022 Praha Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit
Ing. Kamila Marešová
15. 2. 2022 Praha Účetní závěrka s vazbou na daň z příjmů u nestátních neziskových organizací
Ing. Miroslava Nebuželská
17. 2. 2022 Praha E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH od 1.7. 2021 – účetně, daňově
Ing. Vladimír Zdražil
17. 2. 2022 Praha Přehled o peněžních tocích (cash flow) pro VÚJ
Ing. Alena Kochová
18. 2. 2022 Praha Daň z příjmů fyzických osob 2021/2022
Ing. Jaroslav Veselka
7. 3. 2022 Praha Moje první daňové přiznání - DPFO
Ing. Jaroslav Veselka
8. 3. 2022 Praha Moje první daňové přiznání - daňová evidence
Ing. Jaroslav Veselka
10. 3. 2022 Praha Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi
Ing. Nikola Kortanová; Ing. Tomáš Sluka
7. 4. 2022 Praha Specifika účtování nestátních neziskových organizací
Ing. Miroslava Nebuželská
11. 4. 2022 Praha Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Marek Reinoha
12. 4. 2022 Praha Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled
JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
7. 6. 2022 Praha Daňový řád pro pokročilé
Ing. Miloslav Kopřiva
9. 6. 2022 Praha INCOTERMS 2020 - komplexní seminář
Ing. Petr Rožek