Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
4. 10. 2022 Praha Spotřební daně prakticky
Ing. Jan Tecl
11. 10. 2022 Praha Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech)
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
12. 10. 2022 Praha Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out
Lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
14. 10. 2022 Praha Úvod do práva pro ekonomy
Ing. Mgr. Tereza Krupová
17. 10. 2022 Praha Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Marek Reinoha
21. 10. 2022 Praha Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled
JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
26. 10. 2022 Praha Zásoby z pohledu účetnictví a daní
RNDr. Ivan Brychta
27. 10. 2022 Praha Dotace v účetnictví a rozpočtu
Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
31. 10. 2022 Praha Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novel 2020, 2021 a 2022
Ing. Vladimír Zdražil
od 7. 11. 2022
do 9. 11. 2022
Novinka
Mikulov Československý daňový a účetní kongres
více lektorů
16. 11. 2022 Praha Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných postupů – příprava pro uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2022
Ing. Hana Kovalíková
1. 12. 2022 Praha Mzdové aktuality
PhDr. Dagmar Kučerová
6. 12. 2022 Praha Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH 2020 a 2021
Ing. Vladimír Zdražil
7. 12. 2022 Praha Účetní závěrka 2022
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
8. 12. 2022 Praha INVENTARIZACE 2022 - účetnictví státu
Ing. Alena Kochová
12. 12. 2022 Praha Zahraniční home office
Mgr. Magdaléna Vyškovská
12. 12. 2022 Praha Daň z příjmů fyzických osob včetně aktualit
Ing. Marie Hajšmanová
13. 12. 2022 Praha DPH - na co nezapomenout na konci kalendářního roku (odpolední předvánoční posezení)
Ing. Jan Tecl
14. 12. 2022 Praha IFRS Update
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
15. 12. 2022 Praha Uzavření účetnictví roku 2022 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele
Ing. Hana Kovalíková
19. 12. 2022 Praha Aktuality v účetnictví a daních
Ing. Petr Kout, CSc.
10. 1. 2023 Praha Kryptoměny - účetní a daňové aspekty
Ing. Jan Tecl
12. 1. 2023 Praha PAP - Metodika
Ing. Alena Kochová
17. 1. 2023 Praha Povinnosti vyplývající z AML zákona - účetní - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i Vás se to týká)
Ing. Pavel Říha
19. 1. 2023 Praha PAP v příkladech pro pokročilé
Ing. Alena Kochová
30. 1. 2023 Praha Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
Ing. Jiří Jindrák