Nabídka vzdělávacích akcí

Termín Místo Název semináře / lektor
18. 11. 2019 Praha PODÍLY V KORPORACI, ROZDĚLENÍ ZISKU
Mgr. Tomáš Hrdina
18. 11. 2019 Praha MA - Jak se vyhnout chybám v pracovněprávních vztazích
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
27. 11. 2019 Praha DLOUHODOBÝ MAJETEK (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
28. 11. 2019 Praha TRANSFEROVÉ CENY
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
4. 12. 2019 Praha INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
od 5. 12. 2019
do 7. 12. 2019
Mikulov Internátní školení - Daně aktuálně
Ing. Jiří Klíma, Mgr. Ing. Vít Křivánek, Ing. Igor Pantůček
10. 12. 2019 Praha Jak zvládat stres a krizové situace
PhDr. Miloslav Hrubý
11. 12. 2019 Praha MZDOVÉ AKTUALITY
PhDr. Dagmar Kučerová
16. 12. 2019 Praha Vybrané problémy související s účetní závěrkou 2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
19. 12. 2019 Praha AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PODNIKATELŮ
Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
6. 1. 2020 Praha DPH v roce 2020
Olga Holubová
9. 1. 2020 Praha ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A UZÁVĚRKA ZA ROK 2019
Tomáš Líbal
15. 1. 2020 Praha AKTUALITY V NESTÁTNÍM NEZISKOVÉM SEKTORU
Ing. Simona Pacáková
16. 1. 2020 Praha NEZISKOVÉ ORGANIZACE AKTUÁLNĚ
Ing. Simona Pacáková
22. 1. 2020 Praha PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)
Ing. Alena Kochová
3. 2. 2020 Praha NOVELA ZÁKONA O EET A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY U DPH V ROCE 2020
Tomáš Líbal
6. 2. 2020 Praha MA - GDPR - praktický průvodce pro účetní
MVDr. Milan Vodička
26. 2. 2020 Praha AKTUALITY A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2020
Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout
3. 3. 2020 Praha DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
RNDr. Ivan Brychta
od 4. 3. 2020
do 7. 5. 2020
Praha Mzdové účetnictví (večerní forma studia)
Ing. Marie Hajšmanová
9. 3. 2020 Praha DPH PRO ÚČETNÍ PROFESE
Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
10. 3. 2020 Praha DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
RNDr. Ivan Brychta
15. 4. 2020 Praha MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH
Ing. Olga Hochmannová