Vzdělávací seminář:
Osobnostní rozvoj

Číslo semináře / VS: 33769

Přednáší PhDr. Miloslav Hrubý
poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog, soudní znalec
Termín od pondělí 23. do pondělí 30. září 2024
Začátek

odlet z Prahy dne 23. 9. v 04:45 hod., přílet do Prahy dne 30. 9. v 11:35 hod. (může se změnit). Lze letět i z Brna.

Místo Resort OZ Incekum Beach

Program semináře

Letošní téma: jak zdolávat životní překážky a snižovat stres v pracovním a osobním životě

Rámcové obsahové zaměření (lze po dohodě účastníků upravit):

 1. Příčiny stresu a životních překážek:
 • Identifikace hlavních faktorů způsobujících stres a překážky.
 • Rozlišení mezi vnějšími a vnitřními zdroji stresu.
 • Diskuse o vlivu stresu na zdraví a výkon.
 1. Strategie zvládání stresu:
 • Techniky relaxace a de-stresování, jako je hluboké dýchání, meditace, jóga nebo cvičení.
 • Plánování a časový management pro snížení pracovního stresu.
 • Strategie pro řešení konfliktů a zlepšení mezilidských vztahů.
 1. Překonávání životních překážek:
 • Identifikace a přehodnocení negativních myšlenkových vzorců a přesvědčení.
 • Sebeklamání a motivace k dosažení cílů.
 • Budování odolnosti a mentální síly pro úspěšné překonávání překážek.
 1. Praktické cvičení:
 • Cvičení zaměřená na uvolnění stresu a zlepšení relaxace.
 • Sebe-reflexe a identifikace individuálních stresorů a překážek.
 • Skupinové aktivity na sdílení zkušeností a strategií zvládání stresu.
 • Meditace, cvičení 5 Tibeťanů a Taj-či …
 1. Podpora a péče o sebe:
 • Důležitost self-care a péče o duševní a fyzické zdraví.
 • Zdroje podpory a profesionální pomoc při zvládání stresu a překážek.
 1. Koučování-plán akce:
 • Vytvoření osobního plánu akce pro zvládání stresu a překážek v osobním a pracovním životě.
 • Stanovení konkrétních kroků a strategií, které účastníci provedou po semináři.


                                                x   x    x
 

Místo konání:  Resort Oz Incekum Beach (poblíž Antalye), Turecko

 

Vložné zahrnuje vše: přednášky, podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, dopravu, stravování all inclusive, pobytovou taxu.
Doprava: letecky Praha - Antalya. Orientačně: odlet z Prahy dne 23. 9. v 04:45 hod., přílet do Prahy dne 30. 9. v 11:35 hod. (může se změnit). Lze letět i z Brna.
Pro cestu do Turecka je nutný platný pas.
Možnost komplexního cestovního pojištění cca 550,- Kč zahrnující mj. i případné storno.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na  zemanek@icu-praha.cz. 

STORNO
- více než 45 dnů před odjezdem: 1 000,- Kč,
- 35 - 44 dnů před odjezdem: 10 % z ceny, 
- 34 - 25 dnů před odjezdem: 30 % z ceny,
- 24 - 15 dnů před odjezdem: 50 % z ceny,
- 14 - 10 dnů před odjezdem: 80 % z ceny,
- 9 a méně dnů před odjezdem: 100 % z ceny.

Pro členy SÚ
24 500 Kč
s DPH
Pro ostatní
26 500 Kč
s DPH