Vzdělávací seminář:
Pracovněprávní a mzdové fórum Svazu účetních ČR

Číslo semináře / VS: 230326

Přednáší Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., Mgr. František Boháček
Termín čtvrtek 6. června 2024
Začátek

9.30 hodin (prezence od 8.45 hodin) ..... předpokládaný konec cca 15.00 hodin

Místo Hotel DUO, Teplická 462, Praha

Program semináře

Odborné fórum Vám poskytne ucelený pohled na pracovněprávní legislativu a dopady konsolidačního balíčku ve mzdové oblasti a je určeno pro mzdové účetní, personalisty, HR pracovníky a účetní firmy zabývající se mzdovou problematikou.

 

Přednášející:

Mgr. Simona Hornochová

generální ředitelka Finanční správy ČR

- Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2024
- Dohody o provedení práce s ohledem na § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů
- Zaměstnanecké benefity
- Stravování zaměstnanců
- Novinky uvedené ve sněmovním tisku 570

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.  

advokát, odborník na pracovní právo, vyučující na Právnické fakultě UK

Jaké novinky čekají účastníky pracovněprávních vztahů v roce 2024? V rámci přednášky bude představena jednak novela zákoníku práce transponující směrnici o přiměřených minimálních mzdách, kterou v současnosti projednává Poslanecká sněmovna, a jednak návrh flexibilní novely zákoníku práce, který bude předložen Poslanecké sněmovně v nejbližší době. Kromě toho přednáška nabídne výhled na další změny, které s sebou nutně přinese transpozice směrnice o transparentnosti v odměňování.

Mgr. František Boháček

ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení

- Vládní konsolidační balíček přinesl novu úpravu účasti na pojištění a odvodu pojistného v případě zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce
- Tyto dohody nemají být využívány jako jediný a pravidelný zdroj příjmu zaměstnanců. Snahou je zamezit situacím, kdy mají zaměstnanci těchto dohod uzavřeno více tak, že jim celkový výdělek zabezpečuje pokrytí jejich potřeb, ale přitom nepodléhají pojistné ochraně v sociálním zabezpečení.
- Nově se zavádí evidence dohod o provedení práce
- Jak bude právní úprava v praxi prováděna vysvětlí ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, Mgr. František Boháček. Zaměříme se i na praktické příklady a časté dotazy.

 

Harmonogram:

 8.45 - 9.30 Prezence účastníků
 9.30 - 9.35 Zahájení fóra - úvodní slovo prezidentky Svazu účetních ČR Mgr. Ing. Magdaleny Králové
 9.35 - 11.20 JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 11.20 - 11.50 coffee break
 11.50 - 13.20 Mgr. František Boháček
 13.20 - 13.30 coffee break
 13.30 - 15.00 Mgr. Simona Hornochová
 15.00 ukončení fóra

Cena:

Kč 3.500,-- vč. DPH pro členy Svazu účetních a studenty systému certifikace Svazu účetních ČR
Kč 3.900,-- vč. DPH pro ostatní zájemce

 

PARTNER

 

Pro členy SÚ
3 500 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 900 Kč
s DPH