Kontakty

Ing. Monika Velková

velkova@ucetni.cz
Tel.:+420 603 225 418

 • vedoucí Metodické sekce
 • daňová poradkyně
 • šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality – zpracování a vydávání časopisu, příjem inzerce
 • softwarový produkt Účetní poradce
  • obsah základní verze díla (metodická část)
  • obsah modulu Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (metodická část)
  • obsah modulu Kapitálový trh

Jana Hrubá

hruba@ucetni.cz
Tel.:+420 603 708 689

 • softwarový produkt Účetní poradce
  • obsah základní verze díla (legislativní část)
  • obsah modulu Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (legislativní část)

Vilma Šteidlová

steidlova@ucetni.cz
Tel.:+420 739 120 542

 • objednávky a fakturace produktů SÚ ČR
 • organizace seminářů
 • office

Metodika

metodika@ucetni.cz
Tel.:+420 603 225 418

 • metodické dotazy
 • redakce časopisů Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Svaz účetních Metodická sekce
Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

Tel.: +420 603 225 418, +420 739 120 542
E-mail: metodika@ucetni.cz