Vzdělávací seminář:
Konference: Nový zákon o účetnictví z první ruky

Číslo semináře / VS: 912021

Přednáší kolektiv lektorů
Termín úterý 31. října 2023
Začátek

10.00 hodin (prezence od 9.15 hodin, předpokládaný konec cca 17.00 hodin)

 

Místo Praha, Teplická 462, Hotel DUO

Program semináře

Prezentace a diskuse k novému zákonu o účetnictví – společná konference Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních ČR.

Pro koho je konference určena: Konference je určena pro daňové poradce a účetní a jejich spolupracovníky a širokou veřejnost, která se aktivně zajímá o problematiku zdaňování a účetnictví.

PROGRAM KONFERENCE:  
9:15 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15
Úvodní slovo – zástupci pořádajících organizací
Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka SÚ ČR
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR
10:15 – 12.00
Úvodní přednáška k zákonu o účetnictví
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR
Moderátorka: Mgr. Ing. Magdalena Králová 
12:00  – 13:00 Přestávka na oběd
13:00  – 14:30
Klíčová témata zákona o účetnictví
Zejména koncepční rámec účetního výkaznictví, oceňování, leasing, funkční měna, průnik IFRS, transformace na daňový základ
Moderátor: Ing. Jan Molín, Ph.D., člen Prezidia KDP ČR a místopředseda metodické rady SÚ ČR
 
Panelisté:
Mgr. Simona Hornochová, generální ředitelka GFŘ
Ing. Alice Šrámková, FCCA, členka metodické rady SÚ ČR
Ing. Viera Kučerová, globální ředitelka pro zaměstnanost a obchod ACCA
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR
14:30  – 15:00 Přestávka na kávu
15:00  – 16:00
Neziskové organizace v kontextu zákona o účetnictví
Moderátor:  Ing. Pavel Lampa, člen sekce Neziskových organizací KDP ČR při Odborném kolegiu KDP ČR
 
Panelisté:
Ing. Jaromír Adamec, vedoucí Sekce Neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. Simona Pacáková, předsedkyně metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních ČR
RNDr. Petr Beránek, člen sekce Neziskových organizací KDP ČR při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru účetnictví MF ČR
16:00 - 17:00
Digitalizace účetnictví
Moderátor: Ing. Libor Vašek, Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 
Panelisté:
Mgr. Simona Hornochová, generální ředitelka GFŘ
MVDr. Milan Vodička, člen Prezidia KDP ČR
Robert Soudný, CEO wflow.com
Ing. Tomáš Slavík, jednatel ve firmě SLUTO s.r.o.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR
17:00 Závěrečné slovo
   

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Pro členy SÚ
3 150 Kč
s DPH
Pro ostatní
4 500 Kč
s DPH