Vzdělávací seminář:
Speciál pro účetní veřejného sektoru III. - dotace a příspěvky

Číslo semináře / VS: 39472

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor
Termín čtvrtek 19. října 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

I. Dotace v rozpočtových pravidlech

  • žádost o dotaci,
  • rozhodnutí o poskytnutí dotace,
  • porušení rozpočtové kázně.

II. Provozní příspěvek zřizovatele pro jeho příspěvkovou organizaci

III. Investiční příspěvek zřizovatele

IV. Vracení dotací a vracení příspěvku zřizovateli

V. Český účetní standard 703 – transfery

  • účtování u poskytovatele dotace,
  • účtování u zprostředkovatele,
  • účtování u příjemce.

VI. Daňové souvislosti

Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH