Vzdělávací seminář:
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS

Číslo semináře / VS: 39466

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektorka akreditovaná MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 5. října 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědni za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření v příspěvkových organizacích zejména vládního sektoru.

Cílem semináře je prohloubení znalostí a praktické procvičení dovedností v oblasti finančního řízení státních příspěvkových organizací.

OBSAH

1.   Vnitřní kontrolní systém

  • Základní prvek ochrany nakládání s veřejnými prostředky
  • Řídící kontroly
  • Účastníci a procesy

2.   Rozpočtování ve státních příspěvkových organizacích

  • Pohled rozpočtový (vazba na zákon č. 218/2009 Sb.)
  • Pohled ekonomický (věcné naplňování s obrazem v účetnictví)

3.   Využití znalostí z rozpočetnictví

4.   Vazby věcných plánů na finanční plán sestavovaný v podobě základních účetních výkazů

  • (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích) – příklady

5.   Pohyby v těchto výkazech ve vazbě na změny reálné ekonomiky v PO zřizovaných OSS

6.   Fondy SPO a jejich peněžní krytí a vliv jejich zapojení na výsledky hospodaření SPO

7.   Výsledek hospodaření (rozpočtový a účetní pohled)

8.   Odpovědi na otázky:

  • Proč má SPO zisk a nemá peníze a naopak?
  • Jak velké jsou volné peněžní prostředky?
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH