Vzdělávací seminář:
Cestovní náhrady

Číslo semináře / VS: 33710

Přednáší Ing. Marie Hajšmanová
zkušená lektorka, specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví
Termín čtvrtek 26. října 2023
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

 • zákonná úprava pro poskytování cestovních náhrad,
 • pracovně právní souvislosti při poskytování cestovních náhrad, nároky na cestovní náhrady různých skupin osob (zaměstnanci v pracovním poměru nebo při uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové orgánů obchodních společností, dočasně přidělení zaměstnanci k jinému zaměstnavateli, zahraniční zaměstnanci),
 • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, rozdíl a význam pro vznik nároku na cestovní náhrady,
 • vyslání zaměstnance na pracovní cestu, povinnosti zaměstnavatele,
 • mimořádné okolnosti pracovních cest -  přerušení pracovní cesty z důvodu nemoci nebo dovolené, zahájení či ukončení pracovní cesty v místě bydliště, cestovní náhrady při dopravě MHD apod.,
 • druhy cestovních náhrad, cestovní náhrady v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru , upozornění na nejčastější pochybení v příkladech,
 • právní úprava cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách (náhrady jízdních výdajů, stravné a jeho krácení,  náhrady za ubytování a další  náhrady spojené s pracovní cestou v tuzemsku, jejich prokazování, praktické příklady),
 • právní úprava cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách (náhrada jízdních výdajů, stravné a jeho krácení, kapesné a další náhrady spojené s pracovní cestou v zahraničí, praktické příklady),
 • náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance při pracovní cestě v tuzemsku a v zahraničí,
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • používání firemních platebních karet k úhradě výdajů na pracovních cestách v tuzemsku i zahraničí,
 • výplata cestovních náhrad, poskytnutí zálohy na pracovní cestu a její vyúčtování (přeplatku na záloze, doplatku nároku), vyúčtování cestovních náhrad poskytnutých v cizích měnách včetně souvisejícího účtování,
 • cestovní náhrady v podnikatelské a nepodnikatelské sféře v souvislosti s daní z příjmů (podmínky uznání cestovních náhrad za příjem, který není  předmětem daně,  závislost příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců na právní úpravě  cestovních náhrad – stravenky, stravenkový paušál).

 Výklad bude aktualizován podle legislativního vývoje v době konání semináře. 

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH