Vzdělávací seminář:
PAP v příkladech pro pokročilé

Číslo semináře / VS: 39468

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín úterý 31. října 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti zpracování Pomocného analytického přehledu na pokročilejší úrovni. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

 

OBSAH

Prakticky zaměřený seminář s příklady účtování s vazbou na ČÚS 701-710 a vazbou na PAP v platném znění (tj. vazba na partnery aktiva a pasiva, partnery transakce, druhy pohybu). Zejména:

  • dlouhodobý majetek - nehmotný, hmotný (pořízení, zařazení, přesuny uvnitř organizace, TZ, vyřazení),
  • dlouhodobý majetek - finanční – první a další sestavení části XIV,
  • zásoby,
  • pohledávky a závazky - vč. sledování veřejné zakázky, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení, rezervy,
  • finanční majetek,
  • náklady,
  • výnosy.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH