Vzdělávací seminář:
Speciál pro účetní veřejného sektoru IV. - další účetní specifika veřejného sektoru a finanční kontrola

Číslo semináře / VS: 39473

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor
Termín pátek 20. října 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

I. Dlouhodobý majetek

  • oceňování,
  • svěřený majetek,
  • odepisování majetku,
  • přeceňování na reálnou hodnotu,
  • bezúplatně nabytý majetek,
  • daňové souvislosti.

II. Opravné položky

III. Opravy chyb minulých let  

Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH