Vzdělávací seminář:
Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy

Číslo semináře / VS: 33708

Přednáší Ing. Jan Tecl
daňový poradce
Termín úterý 31. října 2023
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Cílem semináře je účastníky blíže seznámit s problematikou kráceného a poměrného nároku na odpočet a úpravy a vyhnout se tak chyb při uplatnění nároku na odpočet DPH a potenciálních doměrků včetně sankcí. Teorie bude proložena praktickými příklady.

URČENO

Seminář je určen všem, kteří mají zájem seznámit se s daňovou a účetní úpravou  kráceného a poměrného koeficientu, především pro pracovníky daňových oddělení a finančních účtáren a další, kteří se profesně setkávají s kráceným či poměrným nárokem na odpočet DPH.

OBSAH

  • typy nároků na odpočet DPH,
  • krácený koeficient a jeho výpočet,
  • poměrný koeficient a jeho výpočet,
  • souběžné uplatnění kráceného a poměrného nároku na odpočet DPH,
  • časové omezení pro krácený či poměrný nárok na odpočet DPH,
  • podání dodatečného přiznání při částečném odpočtu DPH,
  • majetek vytvořený vlastní činností jako specifikum částečného odpočtu DPH,
  • operace ke konci roku – úprava odpočtu, vypořádání odpočtu,
  • operace při prodeji či ztrátě aktiva,
  • příklady.
Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH