Metodické aktuality č. 7/2023

Účelem paušalizace je určité zjednodušení administrativního sledování, zefektivnění určitých procesů. Z pohledu zákona o daních z příjmů lze problematiku uplatňování paušálu vysvětlit ve vztahu ke dvěma cílovým skupinám: osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům. V prvním případě se jedná o možnost uplatnění paušálních výdajů (procentem z příjmů), využití paušálního výdaje na dopravu či možnost vstupu do paušálního režimu a uplatnění paušální daně. Ve druhém případě jde o možnost paušalizace cestovních náhrad, náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance použitých pro výkon práce a poskytování tzv. stravenkového paušálu. Podrobně si vysvětlíme jednotlivé druhy paušálů, jaká základní pravidla je nezbytné dodržet i výhody a nevýhody jejich uplatnění, a to s využitím řady názorných příkladů a výpočtů.
Zářijové číslo MA přináší také aktuální informaci z oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU, která souvisí s novou všeobecnou rámcovou dohodou týkající se osob vykonávajících obvyklou přeshraniční práci na dálku.
Nechybí ani odpovědi na dotazy z praxe, které vám mohou pomoci při řešení daňových a účetních případů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2023

Paušál v zákonu o daních z příjmů 
Ing. Ivan Macháček

Nová rámcová dohoda týkající se
přeshraniční práce na dálku (telework) 
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. PAUŠÁL V ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

1. Uplatnění paušálních výdajů
1.1. Kdo si může uplatnit paušální výdaje?
1.2. Výše paušálních výdajů v roce 2023
1.3. Zásady pro uplatnění paušálních výdajů
1.4. Specifika paušálních výdajů některých činností
1.5. V úvahu přicházející nevýhody paušálních výdajů
1.6. Úprava základu daně při přechodu na paušální výdaje

2. Paušální režim a paušální daň 
2.1. Vstup poplatníka do paušálního režimu
2.2. Tři pásma paušálního režimu od 1. 1. 2023
2.3. Vymezení paušální daně
2.4. Přechod poplatníka mezi pásmy paušálního režimu
2.5. Nevýhody poplatníka v paušálním režimu s paušální daní

3. Uplatnění paušálních výdajů na dopravu
3.1. Zásady pro uplatnění paušálních výdajů na dopravu
3.2. Omezující podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu 
3.3. Uplatnění daňových výdajů souběžně s paušálními výdaji na dopravu
3.4. Daňově neuznatelné výdaje při použití paušálních výdajů na dopravu
3.5. Porovnání skutečných a paušálních výdajů na dopravu v roce 2023

4. Co vše může zaměstnanec uplatnit paušálním způsobem?
4.1. Paušalizace cestovních náhrad
4.2. Paušalizace náhrad hrazených zaměstnanci dle § 6 odst. 8 ZDP
4.3. Novela zákoníku práce k poskytování náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
4.4. Peněžitý příspěvek na stravování - stravenkový paušál

II. NOVÁ RÁMCOVÁ DOHODA TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍ PRÁCE NA DÁLKU (TELEWORK) A MOŽNOSTI UDĚLENÍ VÝJIMKY I PRO DALŠÍ ČLENSKÉ STÁTY EU

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Správná sazba daně u dodání závlahového systému
2. Činnost lékaře jako soudního znalce z pohledu DPH
3. Chybně vystavené faktury
4. Daňové zvýhodnění na dítě u rozvedených rodičů – střídavá péče 
5. Vznik obchodní společnosti – účtování 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY