Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Metodické aktuality č. 7/2023

Metodické aktuality č. 7/2023

Paušál v zákonu o daních z příjmů

160 Kč 142,86 Kč bez DPH

Účelem paušalizace je určité zjednodušení administrativního sledování, zefektivnění určitých procesů. Z pohledu zákona o daních z příjmů lze problematiku uplatňování paušálu vysvětlit ve vztahu ke dvěma cílovým skupinám: osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům. V prvním případě se jedná o možnost uplatnění paušálních výdajů (procentem z příjmů), využití paušálního výdaje na dopravu či možnost vstupu do paušálního režimu a uplatnění paušální daně. Ve druhém případě jde o možnost paušalizace cestovních náhrad, náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance použitých pro výkon práce a poskytování tzv. stravenkového paušálu. Podrobně si vysvětlíme jednotlivé druhy paušálů, jaká základní pravidla je nezbytné dodržet i výhody a nevýhody jejich uplatnění, a to s využitím řady názorných příkladů a výpočtů.
Zářijové číslo MA přináší také aktuální informaci z oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU, která souvisí s novou všeobecnou rámcovou dohodou týkající se osob vykonávajících obvyklou přeshraniční práci na dálku.
Nechybí ani odpovědi na dotazy z praxe, které vám mohou pomoci při řešení daňových a účetních případů.