Vzdělávací seminář:
Základy DPH pro začátečníky

Číslo semináře / VS: 33703

Přednáší Ing. Petr Kout, CSc.
daňový poradce
Termín od úterý 3. do středy 4. října 2023
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO   

Dvoudenní kurz je určen všem posluchačům, kteří s DPH začínají. Kurz je koncipován jako komplexní průřez základními principy a souvislostmi, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení dané problematiky.

OBSAH

1. den

 • principy fungování DPH, 
 • základní pojmy,
 • předmět daně,
 • druhy plnění,
 • místo plnění,
 • podmínky pro registraci osoby povinné k dani, plátci daně, identifikované osoby,
 • povinnost přiznat daň z časového hlediska,
 • uplatňování zákona v případě tuzemských plnění,
 • dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU,
 • stanovení základu daně.

 

2. den

 • stanovení základu daně ve zvláštních případech,
 • sazby daně,
 • osvobozená plnění,
 • nárok na odpočet daně na vstupu,
 • plný a částečný odpočet daně,
 • přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,
 • přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, placení daně, nadměrný odpočet,
 • časté chyby při uplatňování DPH.
Pro členy SÚ
5 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
5 990 Kč
s DPH