Vzdělávací seminář:
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech vč. řešení

Číslo semináře / VS: 33706

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
ekonomický poradce, zkušený lektor, člen metodické rady Svazu účetních
Termín úterý 17. října 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Pro tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH vč. doprovodných výkazů.

OBSAH

10 níže uvedených okruhů – tj. modelové příklady včetně řešení a uvedené opory v zákoně po novelách ZDPH a přehled změn od 1. 1. 2024.

  • dodání zboží včetně obvyklých obchodních modelů na trhu s dopadem do fakturace a správného uplatnění DPH, dílčí plnění, opakovaná plnění,
  • poskytnutí služeb dle základního pravidla /viz paragraf 9 ZDPH/ a podle speciálních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na časové souvislosti fakturace služeb s ohledem na znění paragrafu 21 ZDPH, fakturace služeb dle víceletých smluv,
  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí včetně změn v novele ZDPH 2020 – tj. zejména konsignační sklad a nový paragraf 18, zpřísnění podmínek prokazování přepravy u dodání do JČS, řetězové obchody a institut prostředníka v nich, vykazování unijních dodávek v souhrnném hlášení, nové režimy v DPH po 1.7.2021 - prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní,
  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/, registrace k DPH v jiných členských státech nebo využití režimu EU v rámci jednoho správního místa,
  • chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce – důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů, časové souvislosti u opravných daňových dokladů,
  • osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na nejčastější plnění – prodej nemovitostí, technické zhodnocení, pronájmy nemovitostí
  • nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH – zničení, ztráta, krádež – korekční mechanismy ano či ne s ohledem na znění paragrafů 77, 78, prodej dlouhodobého majetku, závěr roku v DPH, zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH od 1.1.2023
  • zvláštní režimy – cestovní služba po změnách od 1.1.2022 – nový způsob výpočtu přirážky a zdaňování záloh za cestovní službu, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění
  • příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – východiska paragrafů 109 a 109a ZDPH,
  • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle paragrafu 92, časové souvislosti na straně příjemce dle paragrafu 104 ZDPH.
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH