Newsletter SÚ ČR 12-09-2023

12. 9. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 270/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

2. Finanční správa ČR - Daňové milostivé léto: informaci o daňových nedoplatcích nyní naleznete na portálu MOJE daně
Do konce listopadu 2023 probíhá daňové milostivé léto. Daňoví dlužníci fyzické osoby, kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých exekučních nákladů. Drobné nedoplatky na daních fyzickým i právnickým osobám zanikly automaticky. Finanční správa nyní spustila novou funkcionalitu, díky níž si každý občan může ve své daňové informační schránce na portálu MOJE daně ověřit, zda má u finančního úřadu evidován nedoplatek, který je relevantní pro daňové milostivé léto. 

3. Tisková zpráva MPSV: Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu trhu práce, slevu na pojistném od února využilo přes 23 tisíc zaměstnavatelů
Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný úvazek. Vztahuje se konkrétně na starší 55 let, studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče pečující o dítě do 10 let. Slevu od února uplatnilo již 23 704 jedinečných zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců. 

4. Tisková zpráva: ČNB zpřístupní registr pro platby na kontakt
Nový registr umožní bankám zprovoznit službu platby na kontakt, která zjednoduší posílání peněz mezi lidmi. Registr pro platby na kontakt bude provozovat Česká národní banka. Namísto čísla účtu v internetovém či mobilním bankovnictví bude stačit zadat mobilní číslo příjemce platby. Banky do něj budou mít přístup od 30. října 2023. Platby na kontakt by se pro veřejnost mohly spustit v průběhu listopadu.

Československý daňový a účetní kongres 2023

Ve dnech 13.–15. listopadu 2023 se již podruhé můžeme setkat na unikátní československé akci, která se koná v malebném prostředí vinařské obce Mikulov. Tři dny budete moci získávat nejnovější informace od zástupců ministerstev a českých a slovenských expertů z oblasti daňové a účetní problematiky.
Akce se koná pod záštitou Ministerstva financí ČR a Ministerstva financí SR.
Kompletní informace, které postupně doplňujeme, a přihlášku naleznete zde.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 12. 9. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 12. 9. 2023 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.

Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – ročník 2023

Zářijové číslo Metodických aktualit - MA č. 7/2023 se zaměřují na uplatňování paušálu v zákonu o daních z příjmů. Danou problematiku vysvětlují ve vztahu k OSVČ (paušální výdaje, paušální výdaj na dopravu, paušální režim a uplatnění paušální daně) a zaměstnancům (paušalizace cestovních náhrad, náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance, stravenkový paušál). Obsahují rovněž aktuální informaci z oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU, která souvisí s novou všeobecnou rámcovou dohodou týkající se osob vykonávajících obvyklou přeshraniční práci na dálku. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – ročník 2023

Účetnictví NO a obcí – ročník 2023

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2023.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

20. 9. – 3. 11. 2023   Praha
Speciál pro účetní veřejného sektoru (lektor: Ing. Simona Pacáková)

3. 10. – 4. 10. 2023   Praha
Základy DPH pro začátečníky (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)

5. 10. – 7. 10. 2023   Slapy
Neziskové organizace komplexně (lektor: Ing. Simona Pacáková)

11. 10. – 13. 10. 2023   Praha
Základy účetnictví – 3denní speciál (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

31. 10. 2023   Praha
Konference: Nový zákon o účetnictví z první ruky (společná konference KDP ČR a SÚ ČR)

13. – 15. 11. 2023   Mikulov, Hotel Galant ****
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2023 (2. ročník)


Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

18. 9. 2023
Zákon o ochraně oznamovatelů (lektor: Mgr. Ing. Tereza Krupová)
19. 9. 2023
Zákoník práce po novele 2023 (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
18. – 19. 9. 2023
Pracovněprávní novinky (lektoři: Mgr. Ing. Tereza Krupová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
19. 9. 2023
Nájmy nemovitých věcí – účetní a daňový pohled (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
20. 9. 2023
Společenství vlastníků jednotek – daňové a účetní povinnosti (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
20. 9. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru I. – úvod do problematiky (lektor: Ing. Simona Pacáková)
21. 9. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru II. – fondy (lektor: Ing. Simona Pacáková)
5. 10. 2023
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)
9. 10. 2023
Chci být účetní, ale jak mám začít? (odpolední workshop – lektor: Ing. Simona Kropáčková)
10. 10. 2023
Mezinárodní zdanění (lektor: Ing. Jan Tecl)
10. 10. 2023
Účetnictví organizací veřejného sektoru – vlastní zdroje – ONLINE (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
16. 10. 2023
Zaměstnanecké benefity (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
17. 10. 2023
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech vč. řešení (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
17. 10. 2023
Plánování investic ÚSC v inflační době (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
18. 10. 2023
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
19. 10. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru III. – dotace a příspěvky (lektor: Ing. Simona Pacáková)
20. 10. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru IV. – další účetní specifika veřejného sektoru a finanční kontrola (lektor: Ing. Simona Pacáková)
24. 10. 2023
PAP – Metodika (lektor: Ing. Alena Kochová)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/