Vzdělávací seminář:
Pracovněprávní novinky

Číslo semináře / VS: 33717

Přednáší Mgr. Ing. Tereza Krupová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Termín od pondělí 18. do úterý 19. září 2023
Začátek

9:00 - 12:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ - 18. září 2023 (9:00 - 12:00 hod.)

Ing. Mgr. Tereza Krupová

Evropská směrnice o ochraně oznamovatelů je v ČR účinná od 1. 8. 2023, pro některé subjekty od 15. 12. téhož roku (soukromoprávní organizace s více než 50 ale méně než 250 zaměstnanci). Povinností je zavést oznamovací systém, který ochrání osoby, které v organizaci nahlásí protiprávní jednání, před mstou ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který nenastaví interní oznamovací systém řádně se vystavuje vysokým pokutám ze strany inspekce práce. 

OBSAH

 • oznámení oznamovatele
  • směrnice a zákon o ochraně oznamovatelů,
 • co je a co není oznámení,
 • jak je oznamovatel chráněn,
 • jak řešit nepravdivá či neopodstatněná oznámení,
 • jak oznamovat
  • interní, externí oznamovací systém,
  • zveřejnění oznámení,

• příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a povinnosti,
• sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů,

 • diskuse.

 

ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELE 2023 - 19. září 2023 (9:00 - 12:00 hod.)

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

V létě 2023 parlament projednává novelu zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti v nadcházejících měsících. Zařazujeme proto do naší nabídky prakticky orientované školení vedené odborníkem na pracovní právo JUDr. Jakubem Tomšejem, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na školení nabídneme prakticky orientované informace o jednotlivých změnách s důrazem na výklad nových práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a náměty na změny v procesech a nastaveních pro zaměstnavatele.

OBSAH

 • úvod do problematiky,
 • práce z domova a hrazení jejích nákladů,
 • informační povinnosti zaměstnavatele,
 • DPP a DPČ včetně dovolené,
 • pracovní doba, doba odpočinku a práce přesčas,
 • slaďování pracovního a rodinného života, rodičovská a otcovská dovolená,
 • doručování a elektronická komunikace,
 • další změny a novinky.
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 490 Kč
s DPH