Vzdělávací seminář:
Speciál pro účetní veřejného sektoru I. - úvod do problematiky

Číslo semináře / VS: 39470

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor
Termín středa 20. září 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

I. Územní samosprávný celek v zákoně o obcích

 • orgány a jejich pravomoci,
 • nakládání s majetkem územního samosprávného celku.

II. Rozpočet územního samosprávného celku

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • rozpočet – sestavení, schválení, změny,
 • rozpočtové provizorium,
 • rozpočtová skladba.

III. Příspěvková organizace v rozpočtových pravidlech

 • zřizovací listina příspěvkové organizace,
 • vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele,
 • financování příspěvkové organizace,
 • předběžný souhlas,
 • porušení rozpočtové kázně.

IV. Rozpočet příspěvkové organizace

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • proces sestavení a schvalování rozpočtu,
 • změny rozpočtu.

V. Zákon o účetnictví

 • kategorizace vybraných účetních jednotek,
 • zjednodušený rozsah účetnictví.
 •  
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH