Newsletter SÚ ČR 05-09-2023

5. 9. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva MF ČR: Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice včetně paragrafového znění (aktualizace 31. 8. 2023)
Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný.
Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:
- návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.
Přehled změn schválených koaličními partnery 

2. Stanovisko ČNB: K povinnosti mzdových účetních získat povolení k poskytování platebních služeb podle ZPS
Toto stanovisko vymezuje přístup ČNB k otázce, zda je možné při externím vedení agendy mzdového účetnictví pro zaměstnavatele vést peněžní prostředky na mzdy a odvody na platebním účtu mzdového účetního (samostatném pro každého zaměstnavatele) a z něj provádět výplaty mezd a odvodů bez povolení k poskytování platebních služeb. 

3. Tisková zpráva MPSV: Žadatelům o dávky odpadne povinnost dokládat potvrzení o příjmu. Úřad práce zapojí zaměstnavatele
Klienti Úřadu práce ČR nově nebudou muset u žádostí o dávky povinně dokládat své příjmy. Stačí, aby úřadu dali souhlas, a ten si jejich příjmy opatří sám tím, že k jejich doložení vyzve zaměstnavatele. Tento krok je součástí modernizace a zlepšování služeb Úřadu práce ČR. Cílem je zjednodušit přístup k dávkám nebo příspěvkům klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc. 

4. Reakce MPSV na písemné vyjádření pana prezidenta doprovázející jeho podpis novely zákona o důchodovém pojištění
Prezident Petr Pavel podepsal 1. 9. 2023 novelu zákona o důchodovém pojištění, z jeho vyjádření je však patrné, že k některým bodům novely má výhrady. Například v otázce mimořádné valorizace by postupoval ještě přísněji, než navrhují zákonodárci. Novele současně vytýká, že pro zkrácení délky odchodu do předčasného důchodu neponechala veřejnosti dostatečný čas na to, aby se s touto změnou mohla seznámit. 

5. Tisková zpráva MPSV: Náhradní výživné bude pokračovat. Sněmovna schválila návrh MPSV na prodloužení pomoci samoživitelkám o dva roky
Poslanecká sněmovna dne 29. srpna schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na prodloužení náhradního výživného o další dva roky. Jde o dobrou zprávu pro samoživitelky a samoživitele, kteří čelí obtížím při soudním vymáháním stanoveného výživného. Sněmovna dnes zároveň do dalších čtení posunula i jiné návrhy MPSV, zejména pak navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun.

Den otevřených dveří Institutu certifikace Svazu účetních

Den otevřených dveří pro zájemce o studium v programu certifikace účetní profese 

5. září 2023, 15 hodin
Institut certifikace Svazu účetních, Vinohradská 2022/125, Praha 3 

Přijďte k nám zjistit více o programu certifikace. Zodpovíme veškeré vaše dotazy.
Přihlášky k účasti zasílejte na e-mail: certifikace@icu-praha.cz.

 

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 5. 9. a 12. 9. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 5. 9. a 12. 9. 2023 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.

Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – ročník 2023

Červnové číslo Metodických aktualit - MA č. 6/2023 se věnuje uplatňování DPH u nemovitých věcí dle aktuálně platné úpravy zákona o DPH i judikatury SDEU, současně upozorňují na změny od 1. 1. 2024. Přinášejí rovněž informace a řešené dotazy k uzavřené Rámcové dohodě s Německem a Rakouskem dotýkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU (telework). Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – ročník 2023

Účetnictví NO a obcí – ročník 2023

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 8/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2023.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

20. 9. – 3. 11. 2023   Praha
Speciál pro účetní veřejného sektoru (lektor: Ing. Simona Pacáková)

3. 10. – 4. 10. 2023   Praha
Základy DPH pro začátečníky (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)

5. 10. – 7. 10. 2023   Slapy
Neziskové organizace komplexně (lektor: Ing. Simona Pacáková)

11. 10. – 13. 10. 2023   Praha
Základy účetnictví – 3denní speciál (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

31. 10. 2023   Praha
Konference: Nový zákon o účetnictví z první ruky (společná konference KDP ČR a SÚ ČR)

13. – 15. 11. 2023   Mikulov, Hotel Galant ****
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2023 (2. ročník)


Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

18. 9. 2023
Zákon o ochraně oznamovatelů (lektor: Mgr. Ing. Tereza Krupová)
19. 9. 2023
Zákoník práce po novele 2023 (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
18. – 19. 9. 2023
Pracovněprávní novinky (lektoři: Mgr. Ing. Tereza Krupová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
19. 9. 2023
Nájmy nemovitých věcí – účetní a daňový pohled (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
20. 9. 2023
Společenství vlastníků jednotek – daňové a účetní povinnosti (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
20. 9. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru I. – úvod do problematiky (lektor: Ing. Simona Pacáková)
21. 9. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru II. – fondy (lektor: Ing. Simona Pacáková)
5. 10. 2023
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)
9. 10. 2023
Chci být účetní, ale jak mám začít? (odpolední workshop – lektor: Ing. Simona Kropáčková)
10. 10. 2023
Mezinárodní zdanění (lektor: Ing. Jan Tecl)
10. 10. 2023
Účetnictví organizací veřejného sektoru – vlastní zdroje – ONLINE (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
16. 10. 2023
Zaměstnanecké benefity (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
17. 10. 2023
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech vč. řešení (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
17. 10. 2023
Plánování investic ÚSC v inflační době (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
18. 10. 2023
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
19. 10. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru III. – dotace a příspěvky (lektor: Ing. Simona Pacáková)
20. 10. 2023
Speciál pro účetní veřejného sektoru IV. – další účetní specifika veřejného sektoru a finanční kontrola (lektor: Ing. Simona Pacáková)
24. 10. 2023
PAP – Metodika (lektor: Ing. Alena Kochová)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/