Metodické aktuality č. 6/2023

Praxe ukazuje, že jednou z nejvíce komplikovaných oblastí uplatňování DPH je oblast nemovitých věcí, ať už se jedná o výstavbu, opravy a rekonstrukce staveb, anebo prodej či pronájem nemovitých věcí. Jedná se o problematiku velmi širokou a složitou a správná aplikace pravidel se stává pro plátce DPH nezřídka velkým oříškem. Nový stavební zákon a související novela zákona o DPH jejich nejistotu ještě zvyšují, neboť přinášejí řadu výkladových nejasností. Ty vyplývají např. z nových definic rodinného a bytového domu či vymezení podlahové plochy v novém stavebním zákonu. Dobrou zprávou však je, že v květnu 2023 Senát schválil novelu nového stavebního zákona, která mimo jiné posouvá jeho účinnost na 1. 1. 2024 a spolu s ním i účinnost změn v zákonu o DPH. Vznikl tak prostor pro vyjasnění výkladu některých nejednoznačných ustanovení s daňovou správou.
Věříme, že článek paní Olgy Holubové, která je uznávaným odborníkem a specialistou na DPH, Vám pomůže se v dané oblasti zorientovat. Autorka formou praktických příkladů vysvětluje správné postupy dle aktuálně platné úpravy zákona o DPH i judikatury SDEU, současně upozorňuje i na změny, které nás čekají.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2023

Uplatňování DPH u nemovitých věcí
Olga Holubová

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. UPLATŇOVÁNÍ DPH U NEMOVITÝCH VĚCÍ

1. Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení – § 48 odst. 1
1.1. Stavební a montážní práce
1.2. Práce na dokončených stavbách

2. Stavby pro bydlení - § 48 odst. 2 – 4
2.1. Stavba bytového domu - § 48 odst. 2 písm. a)
2.1.1. Stavba bytového domu dle nového stavebního zákona
2.1.2. Použití zápisu v katastru nemovitostí
2.2. Stavba rodinného domu - § 48 odst. 2 písm. b)
2.2.1. Stavba rodinného domu dle nového stavebního zákona
2.3. Tzv. „vedlejší“ stavba - § 48 odst. 2 písm. c) 
2.4. Pozemek tvořící funkční celek se stavbou - § 48 odst. 3
2.4.1. Pozemek přiléhající ke stavbě dle Směrnice
2.5. Obytný prostor - § 48 odst. 2 písm. d) a odst. 4
2.6. Tzv. „vedlejší“ místnost - § 48 odst. 2 písm. e)

3. Sazba daně u staveb pro sociální bydlení - § 48 odst. 1, § 49

4. Stavby pro sociální bydlení - § 48 odst. 5 a 6
4.1. Obytný prostor pro sociální bydlení - § 48 odst. 5 písm. c) a odst. 6
4.2. Bytový dům pro sociální bydlení - § 48 odst. 5 písm. a)
4.3. Rodinný dům pro sociální bydlení - § 48 odst. 5 písm. b)
4.4. Stavby pro sociální bydlení, u nichž rozhoduje účel užívání - § 48 odst. 5 písm. d) až k)
4.5. Tzv. „vedlejší stavby“ - § 48 odst. 5 písm. l)
4.6. Přestavba - § 49 odst. 2
4.7. Prodej stavby pro sociální bydlení, pozemku nebo práva stavby - § 49 odst. 3
4.8. Přechodná ustanovení k novele ZDPH účinné od 1. ledna 2024

5. Režim přenesení daňové povinnosti - § 92e

6. Prodej nemovitých věcí - § 56
6.1. Dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou - § 56 odst. 1 a 2
6.1.1. Vymezení pozemků netvořících funkční celek se stavbou
6.1.2. Osvobození prodeje pozemků netvořících funkční celek se stavbou - § 56 odst. 1 
6.1.3. Prodej stavebního pozemku - § 56 odst. 2 
6.2. Osvobození dodání vybrané nemovité věci - § 56 odst. 3 až 5
6.2.1. Podmínky osvobození - § 56 odst. 3 
6.2.2. Podmínky osvobození po 31. prosinci 2023 
6.2.3. První kolaudační rozhodnutí (souhlas)/první užívání 
6.2.4. Po uplynutí pěti let…. 
6.2.5. Podstatná změna stavby 
6.3. Možnost volby dobrovolného zdanění - § 56 odst. 6

7. Nájem nemovitých věcí - § 56a
7.1. Krátkodobý nájem - § 56a odst. 2
7.2. Ubytovací služby
7.3. Nájem prostor a míst k parkování vozidel
7.4. Nájem bezpečnostních schránek, strojů nebo jiných upevněných zařízení
7.5. Definice osvobozeného nájmu nemovité věci
7.6. Věcné břemeno
7.7. Možnost volby zdanění - § 56a odst. 3
7.8. Stavby, jejichž nájem nelze dobrovolně zdaňovat

8. Správa nemovitých věcí

II. RÁMCOVÉ DOHODY S NĚMECKEM A RAKOUSKEM TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍ PRÁCE
     NA DÁLKU (TELEWORK) A MOŽNOSTI UDĚLENÍ VÝJIMKY

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Sleva na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců starších 55 let
2. Sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele – účtování 
3. Nástup do zaměstnání po mateřské (rodičovské) dovolené – pracovní neschopnost 
4. Cizinci s dočasnou ochranou a uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou 
5. Sazba DPH u tisku a prodeje novin/časopisů 
6. Nárok na odpočet DPH při opětovné registraci obchodní společnosti jako plátce

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY