Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Metodické aktuality č. 6/2023

Metodické aktuality č. 6/2023

Uplatňování DPH u nemovitých věcí

160 Kč 142,86 Kč bez DPH

Praxe ukazuje, že jednou z nejvíce komplikovaných oblastí uplatňování DPH je oblast nemovitých věcí, ať už se jedná o výstavbu, opravy a rekonstrukce staveb, anebo prodej či pronájem nemovitých věcí. Jedná se o problematiku velmi širokou a složitou a správná aplikace pravidel se stává pro plátce DPH nezřídka velkým oříškem. Nový stavební zákon a související novela zákona o DPH jejich nejistotu ještě zvyšují, neboť přinášejí řadu výkladových nejasností. Ty vyplývají např. z nových definic rodinného a bytového domu či vymezení podlahové plochy v novém stavebním zákonu. Dobrou zprávou však je, že v květnu 2023 Senát schválil novelu nového stavebního zákona, která mimo jiné posouvá jeho účinnost na 1. 1. 2024 a spolu s ním i účinnost změn v zákonu o DPH. Vznikl tak prostor pro vyjasnění výkladu některých nejednoznačných ustanovení s daňovou správou. Věříme, že článek paní Olgy Holubové, která je uznávaným odborníkem a specialistou na DPH, Vám pomůže se v dané oblasti zorientovat. Autorka formou praktických příkladů vysvětluje správné postupy dle aktuálně platné úpravy zákona o DPH i judikatury SDEU, současně upozorňuje i na změny, které nás čekají.