Newsletter SÚ ČR 07-05-2019

7. 5. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.


SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S KOMOROU CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH:

pátek 10. 5. 2019
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

od čtvrtka 16. do pátku 17. května 2019
Internátní školení –trestní odpovědnost účetních a daňové podvody
(lektoři: JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D., Ing. Miloslav Kopřiva, Ing. Igor Pantůček)

úterý 28. 5. 2019
Specifika účtování a daní ve stavebnictví (lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA)

čtvrtek 6. 6. 2019
Likvidace obchodní společnosti (lektor: Mgr. Tomáš Hrdina)

pátek 14. 6. 2019
Daňové účetní problémy malých s.r.o. (lektor: RNDr. Ivan Brychta)


SOFTWAROVÝ SYSTÉM „ÚČETNÍ PORADCE“:

OSLAVTE S NÁMI 50 LET TRVÁNÍ TRADICE SVAZU ÚČETNÍCH - mimořádná nabídka

Při zakoupení softwarového systému ÚČETNÍ PORADCE, popř. jeho rozšiřujícího modulu, v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 získáváte 50% SLEVU z nákupní ceny produktu.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe.
 • MIMOŘÁDNÁ AKCE. Využijte slevy a objednejte si Metodické aktuality ročník 2018 za pouhých 750 Kč - E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde
 • Nové číslo Metodických aktualit č. 5/2019 přináší aktuální pohled na přípustnost a právní režim souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.). Další odborný článek je zaměřen na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, zejména z pohledu zdanění jejich příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (Mgr. Magdaléna Vyškovská). Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
 • Metodické aktuality – č. 4/2019. Většina účetních považuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za velmi okrajovou záležitost a nevěnují jí příliš velkou pozornost. To však může přinést nepříjemné následky, a to nejen v podobě peněžních sankcí ze strany kontrolního orgánu. Nevíte, jaké AML povinnosti se na účetní vztahují a jak případné kontroly probíhají? Základní orientaci v dané oblasti získáte prostřednictvím článku Mgr. Markéty Hlavinové a Mgr. Jaroslavy Pilíkové z Finančního analytického úřadu, který je dozorovým orgánem ve vztahu k účetním. V dalším odborném příspěvku Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. objasňuje, jak určit skutečného majitele právnické osoby a provést jeho zápis do povinné evidence a jaké dopady může přinést nesplnění stanovené zákonné povinnosti. MA č. 4/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 3/2019. Stěžejní téma tohoto čísla je určeno především těm, kteří podnikají jako společníci společnosti nebo řeší otázky týkající se společností (dříve sdružení bez právní subjektivity). S koncem roku 2018 skončilo přechodné období, po které bylo možné ve vyjmenovaných případech aplikovat dříve platná speciální pravidla pro registraci a uplatňování DPH u společníků společnosti. Od prvního ledna tohoto roku musí všichni společníci společností, plátci DPH, postupovat pouze podle aktuální právní úpravy. Přechod na nové podmínky má řadu praktických dopadů, na které se ve svém příspěvku zaměřil Ing. Václav Benda. V odborném článku Mgr. Magdalény Vyškovské „Určení daňové rezidence u fyzických osob“ naleznete návod, jak správně určit daňový status fyzické osoby a vyhnout se tak zbytečným sankcím. MA č. 3/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si v našem e-shopu časopisy Účetnictví nebo Účetnictví NO a obcí - ročník 2019.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY a objednejte si v našem e-shopu celý aktuální ročník těchto odborných časopisů za zvýhodněnou cenu. 

 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 4/2019 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2019.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva ČSSZ: OSVČ zbystřete. Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích je ve čtvrtek 2. května
Stejně jako v letech minulých, je i letos začátek měsíce května pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ) spojen s termínem pro podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok příslušné okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ). V jakých termínech je třeba přehled podat?

2. Tisková zpráva: ČNB zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada ČNB zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 2 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 3 % a diskontní sazby na 1 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 3. května 2019.

3. Tisková zpráva MF ČR: Česká republika zavede digitální daň ve výši 7 %
Ministerstvo financí do konce května předloží návrh podoby digitální daně.
Česká republika se tak zařadí mezi rostoucí počet ekonomik, které aktivně řeší nerovnováhu mezi společnostmi vykonávajícími svoji činnost na bázi tradičních obchodních modelů a společnostmi, které podnikají v rámci zcela nových obchodních modelů digitální ekonomiky. Digitální daň se bude vztahovat na vybrané internetové služby, zejména reklamu, poskytovanou na území České republiky společnostmi s globálním obratem nad 750 mil. EUR.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

1. května 2019 odstartoval druhý ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU. Nominujte svého kandidáta!
Soutěž, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, má za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/účetního a zvolit nejlepší účetní firmu v České republice. Odbornou záštitu soutěži poskytují Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.
Vhodné kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU 2019 i nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2019 může posílat široká veřejnost i sami zaměstnanci účetních firem. O vítězích v obou kategoriích rozhodne odborná porota. Více na www.ucetni-roku.cz.

Tisková zpráva SÚ ČR: Historický zlom v zajišťování Systému certifikace účetní profese
Svaz účetních České republiky, z. s. realizuje Systém certifikace účetní profese v České republice.
Od roku 2002 zajišťoval procesy v systému certifikace pro Svaz účetních ČR, jakožto vlastníka, Institut certifikace účetních, a.s., reprezentovaný majoritním akcionářem PhDr. Jaroslavem Loukou. Vzhledem k tomu, že se pan doktor Louka rozhodl ukončit svou profesní kariéru, sešla se jako výsledek několika jednání o variantách řešení vzniklé situace v pátek 26. 4. 2019 valná hromada Institutu certifikace účetních, a.s. Za dohledu notáře odkoupil Svaz účetních České republiky tento akciový podíl a stal se tak jediným akcionářem. Více zde.


Příprava na certifikační zkoušky – ČERVEN 2019.

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR – ČERVEN 2019.


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz