Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 5/2019

Metodické aktuality č. 5/2019

Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. * Zaměstnávání cizinců v České republice

119 Kč 69 Kč 62,73 Kč bez DPH

 

Věčným tématem odborných diskuzí se staly souběhy funkcí, tedy situace, kdy člen statutárního orgánu má zároveň pracovní poměr k dané obchodní korporaci. Ani po rekodifikaci soukromého práva se situace příliš nevyjasnila. S existencí pracovního poměru člena statutárního orgánu obecně zákon počítá, jak vyplývá z § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Nejasnosti však vznikají tehdy, pokud pracovní náplň se překrývá s povinnostmi, které mají členové statutárních orgánů plnit ze zákona, čímž máme na mysli zejména výkon obchodního vedení. Je možné na činnost člena statutárního orgánu obchodní korporace uzavřít pracovní smlouvu? Jaké činnosti je možné vykonávat v pracovním poměru souběžně s výkonem takové funkce? Aktuální pohled na přípustnost a právní režim takových souběhů s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu vám zprostředkuje JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., který se ve svém příspěvku zaměřil na statutární orgány kapitálových společností.
Ti z vás, kteří zaměstnáváte cizince nebo o jejich náboru uvažujete, jistě uvítají článek Mgr. Magdalény Vyškovské. Autorka v něm přehledně vysvětluje, za jakých podmínek mohou být cizinci v ČR zaměstnáni, jak správně jejich příjmy zdaňovat a v jakém státě odvádět za tyto zaměstnance sociální a zdravotní pojištění.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 5/2019