Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 4/2019

Metodické aktuality č. 4/2019

Povinnosti účetních podle zákona proti praní peněz * Evidence skutečných majitelů právnických osob

119 Kč 108,18 Kč bez DPH

Účetní, stejně jako např. daňoví poradci či auditoři, mají přístup k informacím o hospodaření svých klientů a velmi často i ucelený přehled o jejich činnostech. Díky těmto informacím mohou odhalit praní špinavých peněz, a proto je tzv. AML zákon řadí mezi povinné osoby, kterým ukládá řadu povinností. Většina účetních považuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za velmi okrajovou záležitost a nevěnují jí příliš velkou pozornost. To však může přinést nepříjemné následky, a to nejen v podobě peněžních sankcí ze strany kontrolního orgánu. Nevíte, jaké AML povinnosti se na vás vztahují a jak případné kontroly probíhají? Základní orientaci v dané oblasti získáte prostřednictvím článku Mgr. Markéty Hlavinové a Mgr. Jaroslavy Pilíkové z Finančního analytického úřadu, který je dozorovým orgánem ve vztahu k účetním.
Jedním z nástrojů v boji proti praní špinavých peněz je evidence skutečných majitelů právnických osob. Každá právnická osoba, zapsaná do jednoho z šesti veřejných rejstříků vymezených zákonem č. 304/2013 Sb., má povinnost znát svého skutečného majitele a zapsat ho do evidence vedené rejstříkovými soudy. Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. vám ve svém příspěvku objasní, jak určit skutečného majitele právnické osoby a provést jeho zápis do povinné evidence a jaké dopady může přinést nesplnění stanovené zákonné povinnosti.
V posledním odborném bloku naleznete zpracované odpovědi k dotazům z oblasti účetnictví a daní.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 4/2019