Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 3/2019

Metodické aktuality č. 3/2019

Uplatňování DPH u společníka společnosti od 1. 1. 2019 * Určení daňové rezidence u fyzických osob

119 Kč 69 Kč 62,73 Kč bez DPH

Stěžejní téma tohoto čísla Metodických aktualit je určeno především těm z vás, kteří podnikáte jako společníci společnosti nebo řešíte otázky týkající se společností (dříve sdružení bez právní subjektivity). Společnost nemá svéprávnost ani právní osobnost, práva a povinnosti vznikají pouze společníkům společnosti. Společnost není účetní jednotkou ani daňovým subjektem, z pohledu DPH se nepovažuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Jak asi sami víte, s koncem roku 2018 skončilo přechodné období, po které mohli společníci společností vzniklých do 30. 6. 2017 postupovat podle dříve platných speciálních pravidel pro registraci a uplatňování DPH (ta byla s účinností od 1. 7. 2017 novelou zákona o DPH zrušena). Od prvního ledna tohoto roku musí všichni společníci společností, plátci DPH, postupovat pouze podle aktuální právní úpravy. To znamená, že každý společník postupuje individuálně sám za sebe a vztahují se na něj obecná ustanovení zákona o DPH. Přechod na nové podmínky má řadu praktických dopadů, na které se ve svém příspěvku zaměřil Ing. Václav  Benda.
„Správné určení daňové rezidence fyzické osoby je velmi důležitým, ale i složitým počátkem správného zdanění příjmů v České republice,“ zmiňuje Mgr. Magdaléna Vyškovská. Pokud je pro vás daná problematika aktuální, v jejím odborném článku naleznete návod, jak správně určit daňový status fyzické osoby a vyhnout se tak zbytečným sankcím.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 3/2019