Metodické aktuality č. 4/2019

Účetní, stejně jako např. daňoví poradci či auditoři, mají přístup k informacím o hospodaření svých klientů a velmi často i ucelený přehled o jejich činnostech. Díky těmto informacím mohou odhalit praní špinavých peněz, a proto je tzv. AML zákon řadí mezi povinné osoby, kterým ukládá řadu povinností. Většina účetních považuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za velmi okrajovou záležitost a nevěnují jí příliš velkou pozornost. To však může přinést nepříjemné následky, a to nejen v podobě peněžních sankcí ze strany kontrolního orgánu. Nevíte, jaké AML povinnosti se na vás vztahují a jak případné kontroly probíhají? Základní orientaci v dané oblasti získáte prostřednictvím článku Mgr. Markéty Hlavinové a Mgr. Jaroslavy Pilíkové z Finančního analytického úřadu, který je dozorovým orgánem ve vztahu k účetním.
Jedním z nástrojů v boji proti praní špinavých peněz je evidence skutečných majitelů právnických osob. Každá právnická osoba, zapsaná do jednoho z šesti veřejných rejstříků vymezených zákonem č. 304/2013 Sb., má povinnost znát svého skutečného majitele a zapsat ho do evidence vedené rejstříkovými soudy. Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. vám ve svém příspěvku objasní, jak určit skutečného majitele právnické osoby a provést jeho zápis do povinné evidence a jaké dopady může přinést nesplnění stanovené zákonné povinnosti.
V posledním odborném bloku naleznete zpracované odpovědi k dotazům z oblasti účetnictví a daní.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 3. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2019

Povinnosti účetních podle zákona proti praní peněz
Mgr. Markéta Hlavinová, Mgr. Jaroslava Pilíková

Evidence skutečných majitelů právnických osob
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.

I. POVINNOSTI ÚČETNÍCH PODLE ZÁKONA PROTI
PRANÍ PENĚZ

1. Typy kontrol
2. Průběh kontrol
3. Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných
4. Povinnost identifikace klienta
5. Povinnost kontroly klienta
6. Zjednodušená identifikace a kontrola
7. Povinnost oznámit podezřelý obchod
8. Povinnost proškolit zaměstnance
9. Povinnost uchovávání údajů
10. Povinnost zpřístupnit informace
11. Povinnost mlčenlivosti
12. Povinnost neuskutečnit obchod
13. Povinnost odložit splnění příkazu klienta
14. Povinnost určit kontaktní osobu
15. Přestupkové řízení
16. Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik

II. EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

1. Zákonná úprava
2. Kde hledat více informací
3. Na koho se pravidla vztahují
4. Co je a co není evidence údajů o skutečných majitelích
5. Kdo je skutečný majitel právnické osoby
6. Vkládání údajů do evidence
7. Jak funguje evidence – kdo do ní má přístup
8. Sankce při nesplnění zákonných povinností
9. Závěr

III. AKTUÁLNÍ INFORMACE

1. Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019
2. Novela zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
    politiku zaměstnanosti

IV.  STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Účtování nepeněžního příjmu z pojištění odpovědnosti členů orgánů právnické osoby -
    společenství vlastníků jednotek
2. Sociální a zdravotní pojištění při použití služebního vozidla i pro soukromou potřebu
    zaměstnance
3. Přijatá náhrada škody u fyzické osoby
4. Příjmy z bowlingu
5. Daňové povinnosti poskytovatelů ubytování přes Airbnb
6. Spolek - prodej pozemku

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY