Metodické aktuality č. 3/2019

Stěžejní téma tohoto čísla Metodických aktualit je určeno především těm z vás, kteří podnikáte jako společníci společnosti nebo řešíte otázky týkající se společností (dříve sdružení bez právní subjektivity). Společnost nemá svéprávnost ani právní osobnost, práva a povinnosti vznikají pouze společníkům společnosti. Společnost není účetní jednotkou ani daňovým subjektem, z pohledu DPH se nepovažuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Jak asi sami víte, s koncem roku 2018 skončilo přechodné období, po které mohli společníci společností vzniklých do 30. 6. 2017 postupovat podle dříve platných speciálních pravidel pro registraci a uplatňování DPH (ta byla s účinností od 1. 7. 2017 novelou zákona o DPH zrušena). Od prvního ledna tohoto roku musí všichni společníci společností, plátci DPH, postupovat pouze podle aktuální právní úpravy. To znamená, že každý společník postupuje individuálně sám za sebe a vztahují se na něj obecná ustanovení zákona o DPH. Přechod na nové podmínky má řadu praktických dopadů, na které se ve svém příspěvku zaměřil Ing. Václav  Benda.
„Správné určení daňové rezidence fyzické osoby je velmi důležitým, ale i složitým počátkem správného zdanění příjmů v České republice,“ zmiňuje Mgr. Magdaléna Vyškovská. Pokud je pro vás daná problematika aktuální, v jejím odborném článku naleznete návod, jak správně určit daňový status fyzické osoby a vyhnout se tak zbytečným sankcím.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 2. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2019

Uplatňování DPH u společníka společnosti od 1. 1. 2019
Ing. Václav Benda

Určení daňové rezidence u fyzických osob
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. UPLATŇOVÁNÍ DPH U SPOLEČNÍKA SPOLEČNOSTI OD 1. 1. 2019

1. Úvod
2. Obecný právní rámec pro společnosti
3. Registrace společníků společnosti
4. Přiznávání daně na výstupu
5. Odpočet daně
6. Správa DPH ve společnosti
7. Vypořádání daně při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti
8. Zrušení registrace společníka společnosti

II. POSTUP ÚČTOVÁNÍ U SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI

III. DŮLEŽITÉ INFORMACE K UPLATŇOVÁNÍ DPH

1. Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019
2. Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob

IV. URČENÍ DAŇOVÉ REZIDENCE U FYZICKÝCH OSOB

V. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Vystavování faktur do EU
2. Bezúplatné poskytnutí osobního automobilu
3. Povinnost zpracování zprávy o vztazích u s. r. o. s jediným společníkem
4. Neoprávněně vystavená faktura
5. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnance
6. Nepřímý bonus z pohledu DPH
7. Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál
8. Koupě nového auta
9. Vedení účetnictví fyzickou osobou
10. Účtování příspěvku do „fondu oprav“ u vlastníka bytové jednotky
11. Doplňující dotazy k účtování příspěvku do „fondu oprav“ u vlastníka bytové jednotky
12. Odpis pohledávky za dlužníkem v konkurzu
13. Předání účetnictví
14. Uplatňování DPH u výherních hracích automatů

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY