Tisková zpráva: Historický zlom v zajišťování Systému certifikace účetní profese

29. 4. 2019

Svaz účetních České republiky, z. s. realizuje Systém certifikace účetní profese v České republice.

Od roku 2002 zajišťoval procesy v systému certifikace pro Svaz účetních ČR, jakožto vlastníka, Institut certifikace účetních, a.s., reprezentovaný majoritním akcionářem PhDr. Jaroslavem Loukou. Vzhledem k tomu, že se pan doktor Louka rozhodl ukončit svou profesní kariéru, sešla se jako výsledek několika jednáních o variantách řešení vzniklé situace v pátek 26. 4. 2019 valná hromada Institutu certifikace účetních, a.s. Za dohledu notáře odkoupil Svaz účetních ČR tento akciový podíl a stal se tak jediným akcionářem.

Systém certifikace i jeho provoz se tímto krokem opět začlenil jako nedílná součástí profesní samosprávy. Svazu účetních ČR se tím otevřel prostor navázat na úspěšné zavedení Systému certifikace účetní profese do praxe v naší republice.

Též se tímto zařazením do profesní struktury stane systém certifikace klientsky přehlednějším, k čemuž napomůže i lehce změněný název „Institut certifikace Svazu účetních, a.s.“.

Další rozvoj Systému certifikace účetní profese, tak nyní můžeme zabezpečit, a to jak z pozice vlastníka ochranných známek k danému profesnímu vzdělání, jemuž punc kvality dává též prostupnost se systémem ACCA či profesních zkoušek Komory auditorů České republiky, tak i nyní ze zásadního postavení v realizaci správy certifikace jako takové.

Nad kvalitou Systému certifikace účetních profese a dodržování jeho pravidel bude i nadále svou kontrolní, teoreticko-odbornou a konzultační činností bdít nezávislý Komitét pro certifikaci. Absolventi systému certifikace se mohou sdružovat a dále profesně rozvíjet v Komoře certifikovaných účetních, z.s. – členském spolku Svazu účetních ČR.

Mgr. Ing. Magdaléna Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky, z.s

 

Dokument zprávy zde

Fotogalerie zde