Vzdělávací seminář:
Internátní školení - trestní odpovědnost účetních a daňové podvody

Číslo semináře / VS: 172019

Přednáší JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D. - advokát, Ing. Miloslav Kopřiva - zástupce ředitele FÚ pro Pardubický kraj, Ing. Igor Pantůček - daňový poradce
Termín od čtvrtka 16. do pátku 17. května 2019
Začátek

zahájení kurzu 16. 5. 2019 v 9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin)

Místo Hospitál Kuks, Kuks 81, 544 82

Program semináře

čtvrtek

JUDr. Pavel  Jelínek, Ph.D. - účetní v trestním řízení

 • právní odpovědnost fyzické a právnické osoby,
 • pozice účetních v trestním řízení,
 • vybrané konkrétní trestné činy,
 • prostředky zpravodajské a operativní techniky a obrana proti nim,
 • jak si počínat ve "střetu" s Policií ČR a ostatními orgány činnými v trestním řízení ve všech stádiích trestního řízení - konkrétní příklady a doporučení,
 • diskuse.

čtvrtek 

Ing. Miloslav Kopřiva

 • principy trestního práva v právu daňovém,
 • judikáty správního soudu v oblasti daňových sankcí,
 • diskuse.

pátek

Ing. Igor Pantůček - daňové podvody (zejména u DPH)

 • pojem podvodu,
  • typické modely podvodů,
  • signály a indikátory podezření,
  • procesní souvislosti (nespolehlivý plátce, zajišťovací příkazy, daňová kontrola a POP, úrok za dobu prověřování nároku na odpočet, prekluze),
  • judikatura
  • diskuse.

Zahájení dne 16. května od 9:00 hod. (prezence od 8:30 hod.), ukončení dne 17. května cca v 16:00 hod.

 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních, z.s.

Pro členy SÚ
4 775 Kč
s DPH
Pro ostatní
4 942 Kč
s DPH