Účetnictví č. 4/2019

Koncepce nové účetní legislativy - v úvodním článku dubnového čísla Účetnictví přinášíme další informace k diskusnímu materiálu MF ČR i zamyšlení nad tím, co v navrhovaném koncepčním rámci chybí.
Stát motivuje občany k dobrovolnému spoření na důchod nejen státními příspěvky, ale také daňovými výhodami. Je nutné však splnit zákonem stanovené podmínky. V případě jejich porušení dochází k postihu. Kdy se za porušení těchto podmínek považuje převedení naspořených prostředků z jednoho penzijního produktu do jiného a jaké daňové dopady z něj plynou? Tím se zabýval jeden z příspěvků diskutovaný na Koordinačním výboru GFŘ s KDP ČR.
Uzavíráme téma postupů účtování nákladů a výnosů v rámci odborného bloku věnovaného Český účetním standardům pro podnikatele.
Věnujeme se i dalším odborným problémům jako např. závazkům z příkazních smluv, oddlužovací novele insolvenčního zákona či náhradám za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 4. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 4/2019

Čížek L.: Koncepce nové účetní legislativy (2.)

Děrgel M.: Koordinační výbor k převodu naspořených penzijních prostředků

Český účetní standard pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy (2)

Závazky ze smluv příkazního typu – příkaz

Na hodině účetnictví

Korespondence se správcem daně: Doručování (2)

Rychlé přehledy. Souvztažnosti podle Českých účetních standardů pro podnikatele (3)

Jouza L.: Vyšší náhrady za poškozené zdraví

Rejmont V.: Dlouho očekávaná „oddlužovací novela“ insolvenčního zákona spatřila světlo světa

Müllerová L.: Národní účetní rada slaví letos 20 let od svého založení

Dotazy a odpovědi

Rejmont V.: Zajímavý rozsudek v otázce klamavosti obchodní firmy

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Květen 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů