Newsletter SÚ ČR 29-12-2020

29. 12. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška č. 577/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 575/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
- Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
- Vyhláška č. 548/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 547/2020 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
- Nařízení vlády č. 546/2020 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých  

2. MF ČR: Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku
Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce. Díky přechodným ustanovením se i v případě, že zákon začne platit až v lednu, snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021. Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020. 

3. MF ČR: Spočítejte si, zda se vám vyplatí paušální daň
Návrh paušální daně z dílny Ministerstva financí přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a mnohým také finanční úsporu. Paušální daň poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři a komunikace se třemi úřady jediným oznámením finančnímu úřadu. Pokud však chcete paušální daň od ledna 2021 využívat, je třeba podat oznámení o vstupu nejpozději do 11. ledna 2021.


NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA:

Národní účetní rada schválila do vnějšího připomínkového řízení návrhy následujících interpretací:
- NI-65 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a družstvu (zpracovatel: Ing. Jiří Pelák, Ph.D., VŠE v Praze) – lhůta pro zasílání připomínek 17. 1. 2021,
- NI-66 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování (zpracovatelé: Ing. Libor Vašek, Ph.D., Komora certifikovaných účetních a Ing. Alice Šrámková, SÚ ČR) – lhůta pro zasílání připomínek 7. 2. 2021.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 7. 12. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 10/2020 se věnují změnám, které přináší rozsáhlá novela daňového řáduod 1. 1. 2021. Blíží se konec roku a s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky. Připravili pro Vás rekapitulaci jednotlivých činností, ale i nesprávných postupů či chyb, ke kterým v praxi dochází. Prosincové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

Metodické aktuality č. 9/2020 obsahují odborný komentář k nejdůležitějším novinkám v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností od 1. 1. 2021. Velká novela zákona o obchodních korporacích se dotkla např. rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, konání valných hromad, důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu, monistického systému akciové společnosti, zpřísnila odpovědnost členů statutárních orgánů aj. MA č. 9/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020 .

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

7. 1. – 8. 1. 2021
Mzdové aktuality – vícedenní akce (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)

14. 1. 2021
Novinky v DPH v roce 2021 (lektor: Jan Tecl)
20. 1. 2021
Přehled o peněžních tocích (OSS a jejich PO) (lektor: Ing. Alena Kochová)
26. 1. 2021
Daně nestátních neziskových organizací (lektor: RNDr. Petr Beránek)
27. 1. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
28. 1. 2021
Aktuality v účetnictví a daních (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

      Mzdyprolidi.cz
      Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - 
      vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
      Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, 
      personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
      Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
      Kompletní informace o portálu naleznete zde .
      Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
      NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako 
      bonus k uhrazenému předplatnému.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Při zakoupení ročního přístupu do obou online portálů Daně pro lidi + Mzdy pro lidi získávají členové Svazu účetních ČR a klienti Účetního poradce speciální slevu 25 %.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/