Vzdělávací seminář:
Aktuality v účetnictví a daních

Číslo semináře / VS: 33557

Přednáší Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
daňový poradce, účetní poradce
Termín čtvrtek 28. ledna 2021
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2021. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.

 • daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 - prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí  a snížené sankce z zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací,
 • schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí,
 • daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty,
 • daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi,
 • silniční daň – placení záloh, změny z sazby daně nákladních vozidel,
 • daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19,
 • daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně,
 • novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.,
 • změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní,
 • evidence tržeb – pozastavení EET e jeho praktické dopady,
 • prominutí správních poplatků,
 • vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad,
 • změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek,
 • „daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí,
 • daně z příjmů (zrušení superhrubé mzdy, základní sleva na poplatníka, příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.),
 • novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty,
 • návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.,
 • diskuse.

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH