Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 10/2020

Metodické aktuality č. 10/2020

Novela daňového řádu od 1. 1. 2021 * Příprava účetní závěrky podnikatelů 2020

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

Novela daňového řádu neměla „lehký osud“, legislativním procesem úspěšně prošel až její druhý aktualizovaný návrh, který zohlednil i některé zásadní připomínky Komory daňových poradců. Od 1. 1. 2021 začnou platit změny v kontrolních postupech, novinky budou i v oblasti sankcí. Např. výše úroku z prodlení bude vázána na výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku, zkrátí se i doba, po kterou se úrok z prodlení neuplatní, z původních 4 pracovních dnů na 3 kalendářní dny. Pozitivně lze hodnotit také zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Tyto a další podstatné změny, které rozsáhlá novela přináší, si postupně projdeme v rámci prvního odborného bloku.
Blíží se konec roku a s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky. Aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz účetnictví, je důležité, aby účetní jednotky věnovaly této přípravné fázi náležitou pozornost a nepodcenily ji. Proto jsme pro Vás připravili rekapitulaci jednotlivých činností, ale i nesprávných postupů či chyb, ke kterým v praxi dochází.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 10/2020