Vzdělávací seminář:
Daně nestátních neziskových organizací

Číslo semináře / VS: 33555

Přednáší RNDr. Petr Beránek
daňový poradce
Termín úterý 26. ledna 2021
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

  • veřejně prospěšný poplatník a veřejná prospěšnost,
  • právní formy nestátních neziskových organizací,
  • široký a úzký základ daně,
  • bezúplatné příjmy z darů,
  • režimy zdanění příjmů (příjmy, které nejsou předmětem daně, osvobozené příjmy, úroky z účtu, položky zvyšující a snižující základ daně),
  • odpočet pro neziskové organizace,
  • DPH - plátce, identifikovaná osoba,
  • osvobozená plnění,
  • nárok na odpočet – částečný odpočet (poměrný a krátící koeficient),
  • úprava odpočtu a vyrovnání u majetku.

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

Pro členy SÚ
2 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH