Vzdělávací seminář:
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)

Číslo semináře / VS: 39426

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín středa 20. ledna 2021
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční řízení hospodaření vládního sektoru.

OBSAH

  • Důvody a způsoby sestavování výkazu
  • Specifika výkazu pro vybrané účetní jednotky
  • Vazby výkazu v rámci účetní závěrky
  • Stavové a tokové veličiny a vazby uvnitř výkazu
  • Peněžní toky z jednotlivých činností (provozní, investiční a finanční)
  • Praktické ukázky a příklady sestavení

Účastníkům semináře doporučujeme, aby si s sebou na seminář vzali jednoduchou kalkulačku.

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

Akreditace MV ČR tohoto kurzu se připravuje.

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH