Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 9/2020

Metodické aktuality č. 9/2020

Změny v právní úpravě s.r.o. a a.s. od 1. 1. 2021

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích a spolu s ní i novely dalších právních předpisů jako např. zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, občanského zákoníku aj. Obchodní korporace by měly schváleným změnám věnovat náležitou pozornost a řádně se na ně připravit. Jsou totiž povinny přizpůsobit zakladatelská právní jednání obligatorním ustanovením zákona, a to do jednoho roku od nabytí účinnosti novely (až na určité výjimky), a doručit je do sbírky listin. Novela přináší pro kapitálové obchodní společnosti, tj. pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zásadní změny. Týkají se např. rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, konání valných hromad, zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů, důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu, monistického systému akciové společnosti aj. Následující odborný komentář Vás provede nejdůležitějšími novinkami. Vzhledem k rozsahu novely není možné zahrnout všechny změny, nejedná se tedy o jejich vyčerpávající přehled.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 9/2020