Metodické aktuality č. 9/2020

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích a spolu s ní i novely dalších právních předpisů jako např. zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, občanského zákoníku aj. Obchodní korporace by měly schváleným změnám věnovat náležitou pozornost a řádně se na ně připravit. Jsou totiž povinny přizpůsobit zakladatelská právní jednání obligatorním ustanovením zákona, a to do jednoho roku od nabytí účinnosti novely (až na určité výjimky), a doručit je do sbírky listin. Novela přináší pro kapitálové obchodní společnosti, tj. pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zásadní změny. Týkají se např. rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, konání valných hromad, zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů, důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu, monistického systému akciové společnosti aj. Následující odborný komentář Vás provede nejdůležitějšími novinkami. Vzhledem k rozsahu novely není možné zahrnout všechny změny, nejedná se tedy o jejich vyčerpávající přehled.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 11. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2020

Změny v právní úpravě s.r.o. a a.s. od 1. 1. 2021
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. KE ZMĚNÁM V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SRO A AS, JEŽ (NE)PŘINÁŠÍ VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

1. K typologii novinek, jež přináší novela, i důvodům a důsledkům nepřijetí celé řady původně navržených novelizačních bodů

2. Změny v oblasti rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů
2.1. Obecně
2.2. Změny týkající se bilančních testů pro rozdělení
2.3. Změny týkající se insolvenčního testu pro výplatu
2.4. Výjimka pro (efektivní) snižování základního kapitálu
2.5. Rozdělení a výplata zisku třetím osobám
2.6. Bezúplatná (i úplatná, leč krajně nevýhodná) plnění společníkům a osobám blízkým
2.7. Splatnost a způsob výplaty podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích
2.8. Zálohy na podíl na zisku

3. Změny v postavení členů volených orgánů
3.1. Právnická osoba coby člen voleného orgánu
3.2. Smlouva o výkonu funkce, odměňování
3.3. Odstoupení z funkce
3.4. Péče řádného hospodáře, insolvenční delikty

4. Změny týkající se valné hromady SRO a AS

5. Změny týkající se (druhů) podílů či akcií

6. Ostatní změny

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Pracovní cesty a stanovené místo výkonu práce
2. Pracovní poměr na dobu určitou a nemoc 
3. Pacht pozemku z pohledu DPH
4. Nájem nemovitostí určených pro bydlení od 1. 1. 2021
5. Povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba
6. Služba poskytnutá slovenským plátcem
7. Sabatikl jako zaměstnanecký benefit
8. OSVČ - účtování kompenzačního bonusu 

 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY