Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2020

V posledním čtvrtém čísle letošního ročníku nabízíme řadu témat z oblasti účetnictví státu. Zaměřili jsme se např. na vybrané aspekty správy pohledávek v organizačních složkách státu, anebo na způsoby nabytí a pozbytí majetkových cenných papírů a související postupy účtování u některých vybraných účetních jednotek.
Nechybí ani článek, který Vás blíže seznámí s typy subjektů a jejich povinnostmi v účetní konsolidaci státu, které spadají do sektoru zdravotnictví.
Pozornost jsme věnovali i problematice využití moderních technologií v účetnictví a digitalizaci této oblasti.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 12. 2020

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 4/2020

Severa T.: Bažant J.: Od hliněných desek až po umělou inteligenci aneb Evoluce v účetnictví pokračuje a (nebezpečně) zrychluje 

Svoboda M.: Online vzdělávání v účetnictví – účelné a efektivní 

Poutník L.: Vybrané aspekty správy pohledávek v organizačních složkách státu 

Kortanová N.: Metodická podpora účetnictví státu 

Klaban J.: Bližší seznámení se sektorem zdravotnictví při sestavování účetních výkazů za Českou republiku 

Sluka T., Kortanová N.: Finanční majetek v účetnictví veřejného sektoru – pokračování 

Paroubek J.: Některé poznámky k rozpočtové skladbě Přehled vybraných právních předpisů za konec 3. a začátek 4. čtvrtletí roku 2020